Etusivu / Uutiset / Suomen ensimmäiset Siipikarjan lihantarkastuksen ammattitutkinnot Sedusta
7.4.2017

Suomen ensimmäiset Siipikarjan lihantarkastuksen ammattitutkinnot Sedusta

sedu004 – nettiversio2.jpg

Sedu Aikuiskoulutus ja Atria ovat suunnitelleet ja toteuttaneet Suomen ensimmäisen Siipikarjan lihantarkastuksen ammattitutkinnon tiiviissä yhteistyössä, joten siitä on saatu räätälöityä juuri oikeanlainen paketti. Oppisopimus on antanut hyvän mahdollisuuden opiskella työn ohessa ja työntekijät ovat osallistuneet innolla mukaan koulutukseen. Lisäksi koulutus motivoi työntekijöitä ja parantaa työn laatua.

 - Meille oli itsestään selvää, että lähdemme mukaan koulutukseen, oikeastaan jo odotimme sitä, kertovat seinäjokelainen Eveliina Hakala ja lapualainen Noora Latvala. Oppisopimus on antanut erinomaisen mahdollisuuden opiskella työn ohessa ja ammattitutkinnon suorittaminen on hyvä osoitus osaamisesta. Työn palkitsee vielä mahdollisuus hakea ammattitutkintostipendiä.

Laki määrää, että vuodesta 2018 lähtien jokaisen radalla eli siipikarjan tarkastuspisteessä työskentelevän on suoritettava Siipikarjan lihantarkastuksen ammattitutkinto. Evira on aikaisemmin kouluttanut alan työntekijöitä kurssityyppisesti ja kurssin läpikäytyään on saanut tähän asti toimia lihantarkastuksessa. Eviran päätöksen mukaisesti on suoritettava ammattitutkinto voidakseen toimia siipikarjan lihantarkastuksessa ensi vuodesta lähtien.


- Vaikka koulutus onkin lakimääräistä, se ei ole missään vaiheessa tuntunut väkisin vääntämiseltä, sanoo Latvala. Koko ajan on tullut mielenkiintoista uutta tietoa ja luennoimassa on ollut alansa huippuja. Samalla se on selkeyttänyt työn kokonaiskuvaa.


Sekä Latvala, että Hakala työskentelevät siipikarjan tarkastuspisteessä, jossa vaaditaan nopeutta ja ammattitaitoa. Yhden eläimen tarkistamiseen on aikaa 1.3 sekuntia.


- Oppisopimuskoulutus on tuntunut käytännönläheiseltä tavalta oppia ja kouluttajat ovat olleet mukavia sekä asiansa osaavia, sanoo Hakala. Iso kiitos kaikille kouluttajille ja varsinkin vastuukouluttaja Ilkka Pelliselle. Jokainen opiskelupäivä on ollut mukava. Olemme opiskelleet asioita ihan alkutuotannosta lähtien, joka oli osuutena todella mielenkiintoinen. Kävimme myös tilavierailulla broilerikasvattamossa ja katsomassa, miten eläinten lastaus tapahtuu.


- Uutta tietoa on tullut todella paljon, vaikka olen ollut täällä töissä jo neljä vuotta, kertoo Latvala. Aluksi opiskelimme aamuisin ja teimme iltavuoron päälle. Sen jälkeen siirryimme opiskelemaan täyspäiväisesti, mikä oli mielekkäämpää, kun sai syventyä vain yhteen asiaan. Kotitehtäviä ei ole ollut liikaa, joten oppisopimusopiskelu on nivoutunut hyvin yhteen työn kanssa. Atria antaa täyden tuen opiskelemiseen ja järjestää sijaiset opiskelun mahdollistamiseksi. Tulen aina hyvillä mielin töihin, Latvala sanoo.


- Työpaikkakouluttajana on toiminut Atrian työnjohtaja Juha Ilkka, sanoo Latvala. Hän on kierrättänyt meitä navetassa ja kertonut, mitä työnjohtaja siellä tekee, millainen valvonta siellä on laitoksen puolesta, miten tarkistetaan lintujen hyvinvointi sekä miten tainnutus tapahtuu. Olemme käyneet läpi paperityöt eli alkutuotannon asiakirjat. Aina on voinut tarvittaessa kysyä neuvoa. Myös näyttötutkintosuunnitelman tekemiseen olemme saaneet häneltä tukea ja ohjausta.


- Pidän työstäni ja jokainen päivä on erilainen, kertoo Hakala. Yksikään kana ei ole samanlainen, vaikka se ulkopuolisen silmin yhtäkkiä siltä saattaa näyttääkin. Atrialla on tosi helppoa osallistua koulutuksiin, koska kaikki on hyvin suunniteltua ja organisoitua. Tarvitsee vain mennä paikalle.


Syksyllä 2015 aloitettu koulutus päättyy maaliskuussa tutkintotilaisuuteen. Se järjestetään Atrian omissa tiloissa ja se sisältää kolme eri vaihetta: Alkutuotannon asiakirjat, elävänä tarkastamisen ja kuolleena tarkastamisen. Vaikka tutkintotilaisuus hieman jännittääkin molempia työntekijöitä, niin työ on kuitenkin tuttua. Opiskeluintoakin vielä löytyy tämän koulutuksen jälkeen:
- Otamme mielellämme uuden koulutushaasteen vastaan, jos sellainen tulee ajankohtaiseksi, tuumaavat Hakala ja Latvala yhdessä.

Yhteistyöllä rakennettiin sopiva koulutuspaketti


- Tämän koulutuksen suunnittelu Atrian tarpeisiin aloitettiin jo vuonna 2014. Silloin istuimme ensimmäisen kerran saman pöydän ääreen, kertoo vastuukouluttajana toiminut Ilkka Pellinen Sedu Aikuiskoulutuksesta. Lisäksi tutkinnon järjestämisluvan hakuprosessi vei oman aikansa. Oli todella hieno asiaa huomata jo suunnitteluvaiheessa, että Atrian johto on täysillä mukana koulutuksen kehittämisessä ja suunnittelussa. Atria on antanut oman osaamisensa mukaan tähän koulutukseen ja olemme voineet hyödyntää heidän kontaktejaan. Työpaikan oma henkilöstökin on osallistunut kouluttamiseen. Suuri merkitys on ollut myös sillä, että eläinlääkärin koulutusosuudet on hoitanut henkilö, joka on ollut Atrialla töissä ja kasvattaa itsekin siipikarjaa. Hän on pystynyt keskittymään kokonaisvaltaisesti kouluttamiseen ja on ’sisällä hommassa’. Lisäksi Eviran eläinlääkäri on toiminut kouluttajana.


- Toteutuksessa olemme edenneet tuotanto edellä ja koulutus aikataulutettiin sen mukaan, yhteistyössä Juha Ilkan kanssa. Nyt valmistuvan ensimmäisen yhdentoista työntekijän ryhmän koulutus on mielestäni sujunut uskomattoman hyvin. Kaikki ovat olleet innolla mukana ja ryhmässä on ollut tekemisen meininki, kiittelee Pellinen.


- Tutkintona tämä ei ole uusi, mutta on laatuaan Suomessa ensimmäinen, joka painottuu siipikarjan lihantarkastukseen, sanoo Pellinen. Tutkinto on erittäin vaativa ja vaatii myös kouluttajalta paljon osaamista. Vaikka tutkinto sisältää osioita, joita ei välttämättä juuri tässä työssä tarvita, sen antama hyöty kokonaiskuvan muodostamiseksi on merkittävä. Sedu Aikuiskoulutus on toinen oppilaitos Suomessa, joka järjestää vastaavaa tutkintoa. Ammattitutkinto jakautuu siipikarjan lihan ja punaisen lihan tarkastukseen. Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka toimivat lihantarkastajana ja omaavat sitä jo työkokemusta, kertoo Pellinen. Hänen vastuualueeseensa on kuulunut tutkinnon suunnitelman tekeminen, koulutuksen käytännön järjestelyt ja myös osaksi kouluttaminen.


Meillä Atrialla työssäoppiminen on tärkeässä roolissa


- Tässä koulutuksessa on toteutunut kiitettävällä tavalla saumaton yhteistyö ja ”yes we can” –asenne, sanoo Atrian henkilöstön kehittämispäällikkö Kaija Ketola-Annala. Työelämälähtöistä näyttötutkinnon järjestämistä parhaimmillaan. Fokuksessa tässä koulutuksessa ovat opiskelijat. Meidän työntekijät ovat ottaneet koulutuksen tosissaan ja omin kommentein ja kysymyksin laittaneet myös kouluttajat lujille. Ilman ammattitaitoisia ja sitoutuneita työpaikkakouluttajia tämä koulutus ei käytännössä olisi ollut mahdollista. Lisäksi yhteistyö Sedu Aikuiskoulutuksen sekä erityisesti vastuukouluttaja Ilkka Pellisen kanssa on sujunut loistavasti. Meillä Atrialla työssäoppiminen on tärkeässä roolissa riippumatta siitä, onko kyseessä Siipikarjan lihantarkastuskoulutus, esimiesvalmennus tai myyntikoulutus. Suunnitelmalliselle työssäoppimiselle on pitkät perinteet. Tämän lisäksi vuosittainen Atrian koulutussuunnitelma sisältää melko järeän tarjonnan liiketoimintalähtöistä koulutustarjontaa.


Työpaikkakouluttaja ohjaa ja oppii itsekin

- Työpaikkaohjaajan rooli on tuonut mukavaa vaihtelua työrytmiini, sanoo työnjohtaja Juha Ilkka Atria Chick Oy:ltä. Olen toiminut jo muutaman vuoden työnjohtajana ja sitä helposti urautuu tiettyihin kaavoihin. Nyt saan katsoa asioita eri perspektiivistä ja se on hyvä asia. Koulutusten lähipäivien järjestäminen toi mukanaan haasteita, mutta niistäkin on selvitty hienosti. Yhteistyö Sedun Ilkka Pellisen kanssa on ollut saumatonta. Pitkälti ollaan menty meidän ehdoilla, niin kuin mielestäni pitääkin.

- Työpaikkaohjaajan rooli auttaa minua ymmärtämään entistä paremmin työtä jota johdan. Näkökulma työhön voi olla puutteellista ellei ole itse tehnyt sitä työtä, jossa toimii työpaikkakouluttajana. Kun asioita joutuu katsomaan toisesta näkökulmasta, se syventää ammatillista osaamista. Tästä asiasta hyötyy myös työnantajani.

- Oppisopimusopiskelusta on hyötyä työntekijöille, koska he joutuvat tutustumaan koko ketjuun alusta lähtien. Opiskelu motivoi ja auttaa ihmisiä ymmärtämään, mistä asiat johtuvat ja pystymme kehittämään yhdessä omaa työtämme enemmän. Se taas auttaa meitä tekemään entistä parempaa laatua, sanoo Juha Ilkka.