Tyhjennä
Etusivu

Keväällä 2017 alkavat koulutukset

Autoala


Automekaanikon erikoisammattitutkinto/ EU-5&6 -autotekniikan asiantuntija

Koulutus alkaa Tampereella 15.2.2017

Opel SPS ja Toyota Techstream -koulutus
Maksullinen koulutus Tampereella 4.5.2017

Autoalan ilmastoinnin pätevyyskoe
Maksullinen koulutus järjestetään Seinäjoella 29.3.2017 ja Tampereella 5.4.2017

VAG Odis testeriohjelmiston käyttökoulutus

Maksullinen koulutus järjestetään päiväkoulutuksena Tampereella 3.5.2017 ja Oulussa 7.9.2017  
 
Auto Com järjestelmätesterin käyttökoulutus
Maksullisia koulutuksia järjestetään Tampereella 31.5.2017, Oulussa 6.9.2017, Seinäjoella 4.10.2017 ja Jyväskylässä 1.11.2017   

Autoalan SFS-6002 sähköturvallisuuskoulutus
Maksullisia koulutuksia järjestetään Tampereella 8.3.2017, Seinäjoella 26.4.2017, Oulussa 24.5.2017 ja Jyväskylässä 25.10.2017   

Johtaminen ja esimiestyö

Elintarviketekniikan erikoisammattitutkinto, Esimiesareena
Koulutus alkaa Seinäjoella 6.4.2017

Johtamisen erikoisammattitutkinto, Esimiesareena
Koulutus alkaa 6.4.2017

Johtamisen erikoisammattitutkinto, Sosiaali- ja terveysala

Koulutus alkaa 6.4.2017

Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto, Esimiesareena    
Koulutus alkaa 6.4.2017    

Liikenne-esimiehen erikoisammattitutkinto, Esimiesareena

Koulutus alkaa 6.4.2017

Lähiesimiestyön ammattitutkinto, Esimiesareena
Koulutus alkaa 6.4.2017

Lähiesimiestyön ammattitutkinto, Sosiaali- ja terveysala
Koulutus alkaa 6.4.2017

Majoitus- ja ravitsemisalan esimiehen erikoisammattitutkinto, Esimiesareena
Koulutus alkaa Seinäjoella 6.4.2017

Tekniikan erikoisammattitutkinto, Esimiesareena

Koulutus alkaa 6.4.2017

Tekniikan erikoisammattitutkinto, Sosiaali- ja terveysala
Koulutus alkaa 6.4.2017

Teollisuusalojen työnjohdon erikoisammattitutkinto, Esimiesareena
Koulutus alkaa 6.4.2017

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto, Esimiesareena
Koulutus alkaa 6.4.2017

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto, Sosiaali-ja terveysala

Koulutus alkaa 6.4.2017

 

Sparrausta johtamiseen ja esimiestyöhön

Avaimet vakuuttavaan esiintymiseen
22.3.2017

Tiimit toimimaan! Erilaisten ihmisten johtaminen
25.4.2017 

Positiivisella asiakaskokemuksella lisää euroja viivan alle - Palvelumuotoilu kilpailuetuna
12.5.2017

Työyhteisökohtainen toteutus: Kehityskeskustelut johtamisen välineenä

Työyhteisökohtainen toteutus: Mentoroinnilla menestykseen 

Työyhteisökohtainen toteutus: Palautteella paremmaksi

Työyhteisökohtainen toteutus: Perehdytä paremmin

Kiinteistönhoito ja isännöinti

Isännöinnin ammattitutkinto
Koulutus alkaa Seinäjoella 16.2.2017

Kiinteistöpalvelujen ammattitutkinto, kiinteistönhoidon osaamisala  
Koulutus alkaa Seinäjoella 13.2.2017

Kone- ja metalliala

Hitsaajan pätevyyskoe   

Konedirektiivin soveltaminen: Perusteet, menettelytavat ja turvallisuusvaatimukset
Koulutus Seinäjoella 14.3.2017   


Työyhteisökohtainen toteutus: Autopol -ohjelmiston perusteet (ohutlevy- ja särmäystyöt)

Työyhteisökohtainen toteutus: Fanuc -robotiikan perusteet   

Työyhteisökohtainen toteutus: Heidenhain -ohjelmoinnin perusteet (Step1-ohjelmointi)   

Työyhteisökohtainen toteutus: Hitsausrobotti -koulutus

Kuljetus ja logistiikka

Ammattikuljettajan ensiapu
Seuraava (maksullinen) koulutus 13.-14.3.2017

Linja-autonkuljettajan ammattitutkinto
Koulutus alkaa Jalasjärvellä 13.2.2017

Puutavaran autokuljetuksen ammattitutkinto
Koulutus alkaa Jalasjärvellä 10.4.2017

Yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ammattitutkinto
Koulutus alkaa 13.2.2017 Jalasjärvellä

Yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ammattitutkinto
Koulutus alkaa Tampereella 6.3.2017

Työyhteisökohtainen toteutus: Tehokkuutta varastonhallintaan  

Liiketalous ja kauppa

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi
Koulutus alkaa Seinäjoella 1.9.2017

Taloushallinnon ammattitutkinto
Koulutus alkaa Seinäjoella 1.3.2017

Ulkomaankaupan erikoisammattitutkinto
Koulutus alkaa 27.3.2017

Myynti nousuun. Asenne ratkaisee. Aina.
7.6.2017  

Työyhteisökohtainen toteutus: Asiakaspalvelun aakkoset

 

Maatalous ja metsäala

Bioenergia-alan ammattitutkinto
Koulutus Ähtärissä

Maatalousalan perustutkinto  
Koulutus alkaa Ilmajoella 8.9.2017

Metsäalan perustutkinto, metsäkoneenkuljetuksen osaamisala
Koulutus alkaa Ähtärissä 15.5.2017

Metsäalan perustutkinto, metsätalouden osaamisala
Koulutus alkaa Ähtärissä 15.5.2017
 
Metsäkoneenkuljettajan ammattitutkinto
Koulutus alkaa Jalasjärvellä 1.3.2017

Metsäkoneenkuljettajan ammattitutkinto
Koulutus alkaa Ähtärissä 15.5.2017

Metsätalousyrittäjän ammattitutkinto, metsäpalveluyrittäjyyden osaamisala

Koulutus alkaa Ähtärissä 15.5.2017

Metsätalousyrittäjän ammattitutkinto, metsätalousyrittäjyyden osaamisala
Koulutus alkaa Ähtärissä 15.5.2017

Tuotantoeläinten hoidon ja hyvinvoinnin ammattitutkinto
Koulutus Ilmajoella

Tuotantoeläinten hoidon ja hyvinvoinnin ammattitutkinnon osatutkinto / Tuotantoeläinten tilasiemennys (nauta)
Koulutus Ilmajoella  

Tuotantoeläinten hoidon ja hyvinvoinnin ammattitutkinnon osatutkinto / Tuotantoeläinten tilasiemennys (sika)
Koulutus Ilmajoella 
 
Viljelijän ammattitutkinto
Koulutus Ilmajoella

Täydennyskoulutusta maatalous- ja metsäalalle

Bioenergia-alan ammattitutkinto /Maatila bioenergiatuottajaksi -seminaari 2/4   
16.3.2017

Metsäalan luonnonhoitokorttiin valmentava koulutus


Perinteinen hirrenveisto (4 pv), Ähtäri  

Työyhteisökohtainen toteutus: Puuturvakoulutus P2 ja P3, Vaativa puunkaatotekniikka ja myrskytuhopuiden käsittely
Koulutus kestää 4 päivää

Maarakennusala

Rakennusalan perustutkinto, maarakennuskoneenkuljettaja
Koulutus alkaa Jalasjärvellä 10.4.2017

Puhdistus- ja kotityöpalvelut

Kiinteistöpalvelujen ammattitutkinto, toimitilahuollon osaamisala
koulutus alkaa 7.3.2017

Laitoshuoltajan ammattitutkinto, koulutus alkaa maaliskuussa
Jalasjärvellä
Seinäjoella
Ähtärissä

Laitoshuoltajan ammattitutkinto maahanmuuttajille
Koulutus alkaa Seinäjoella 6.3.2017


Työyhteisökohtainen toteutus: Voi hyvin työssäsi - Työhyvinvointia puhdistuspalvelualalle

Ravitsemis- ja elintarvikeala

Anniskelutesti    
Maksullinen koulutus

Elintarviketekniikan erikoisammattitutkinto, Esimiesareena
koulutus alkaa 6.4.2017

Majoitus- ja ravitsemisalan esimiehen erikoisammattitutkinto, Esimiesareena
 koulutus alkaa 6.4.2017

Rakentaminen ja talotekniikka

Asbestikartoittaja-koulutus 

Asbestikoulutus isännöitsijöille
 
Ilmastointiasentajan ammattitutkinto näyttönä

Ilmastointiasentajan erikoisammattitutkinto näyttönä

Putkiasentajan ammattitutkinto näyttönä

Putkiasentajan erikoisammattitutkinto näyttönä

Rakennuspeltisepän ammattitutkinto näyttönä

Rakennuspeltiseppämestarin erikoisammattitutkinto näyttönä

Rakennustuotannon erikoisammattitutkinto
Koulutukseen muutama paikka vielä vapaana!

Talonrakennusalan ammattitutkinto (muurari, kirvesmies, korjausrakentaja)
Koulutus alkaa Seinäjoella 13.2.2017

Talonrakennusalan ammattitutkinto näyttönä

Talonrakennusalan erikoisammattitutkinto näyttönä

Teknisen eristäjän ammattitutkinto näyttönä

Sosiaali-, terveys- ja kasvatusala

Ensiapukoulutus, EA 1
Seuraava maksullinen koulutus 23. – 24.3.2017

Ensiapukoulutus, EA 2
Seuraava maksullinen koulutus 8.-9.5.2017

Koulunkäynnin aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto

Koulutus alkaa 31.8.2017 Kauhajoella

Koulunkäynnin aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto
Koulutus alkaa 10.8.2017 Seinäjoella

Perhepäivähoitajan ammattitutkinto
Koulutus alkaa 10.4.2017

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja
Oppisopimuskoulutus alkaa 8.5.2017

Työvalmennuksen erikoisammattitutkinto
 
Koulutus alkaa 10.5.2017

Työyhteisökohtainen toteutus: Hätäensiapu

Sähkö- ja automaatiotekniikka

Sähköasentajan ammattitutkinto
Koulutus alkaa 2.5.2017

Sähkötyöturvallisuuskorttikoulutus

Seuraava maksullinen koulutus 1.3.2017

Sähköyliasentajan erikoisammattitutkinto
Koulutus alkaa 2.5.2017

Turvallisuustekniikka-koulutus, Sähköasentajan ammattitutkinnon osatutkinto
Koulutus alkaa 10.4.2017

Turvallisuusala

Järjestyksenvalvojan peruskurssi
Maksullinen koulutus Seinäjoella ja Kurikassa

Järjestyksenvalvojan kertauskoulutus
Maksullinen koulutus

Kaasusumutinkoulutus
Maksullinen koulutus Kurikassa 29.-30.4.2017

Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto


Työturvallisuuskortti
Seuraavat maksulliset koulutukset Seinäjoella 10.2.2017 ja 17.3.2017, Lapualla 20.4.2017

Vartijan ammattitutkinto
Koulutus alkaa Kurikassa 28.8.2017

Vartijan työn perusteet
Maksullinen koulutus 18.-24.4.2017

Yrittäjyys

Metsätalousyrittäjän ammattitutkinto, metsäpalveluyrittäjyyden osaamisala
Koulutukseen on jatkuva hakuaika

Metsätalousyrittäjän ammattitutkinto, metsätalousyrittäjyyden osaamisala
Koulutukseen on jatkuva hakuaika

Yrittäjän ammattitutkinto
Koulutukseen on jatkuva hakuaika