Etusivu / Työelämän palvelut / Referenssejä / Turvatiimi Oy
Turvallisuusalan koulutus jättiharppauksin eteenpäin

Turvallisuusala  kasvaa ja kehittyy, josta hyvänä osoituksena on 19 paikkakunnalla toimiva Turvatiimi, joka on listattu myös pörssiin. Turvatiimi on kasvanut yritysostojen myötä ja pienistä vartioimisliikkeistä on tullut yksi iso. - Turvatiimissä on yhdistetty ison ja pienen yrityksen edut onnistuneesti, toteaa tulosyksikön päällikkö Ilkka Kananoja ja kertoo myös yrityksen kotimaisuuden olevan tärkeä kilpailuvaltti.

Kotimaisuuden lisäksi paikallistuntemus on tärkeä osa turvallisuusalan töitä, johon kuuluvat turvallisuuspalvelut eli esimerkiksi vartiointi sekä tekniset palvelut eli mm. laiteasennukset. - Toimiva yhteistyö alan oppilaitoksen Sedu Aikuiskoulutuksen kanssa takaa ammattitaitoisen henkilökunnan saatavuuden. Turvallisuusala on luvanvaraista toimintaa ja vartijana työskentelevällä on oltava vähintään voimassa oleva vartijan kortti, kertoo Kananoja.

Alan työntekijöiltä edellytetään myös nuhteettomuutta, ja se tarkistetaan oppilaitoksen toimesta koulutukseen hakeutumisvaiheessa. - Alan koulutus on ottanut jättiharppauksia viime vuosina, kiittää Kananoja ja toteaa Turvatiimissä olevan jatkuvasti työssä oppijoita, joista suurin osa myös työllistyy yritykseen. Koulutuksen tarve tulee esille erityisesti vaikeissa paikoissa, sillä tilanteen ollessa päällä, on pystyttävä toimimaan lakien ja asetuksien vaatimalla tavalla.


Toimivaa yhteistyötä Sedu Aikuiskoulutuksen kanssa koulutuksessa ja näyttöjen arvioinnissa

Turvatiimi ja Sedu Aikuiskoulutus tekevät yhteistyötä myös opetussuunnitelmatyössä ja näyttötutkintojen arvioinnissa. Turvatiimin tuottaessa palveluja n. 650 asiakkaalle Seinäjoen alueella, on tärkeää että alan koulutus perustuu suoraan työelämän tarpeisiin. Alan tekniikka kehittyy koko ajan, joten henkilökunnan on oltava ajan tasalla. Alan työntekijöiden on myös pystyttävä toimimaan yksin ja ottamaan vastuun tekemisistään. Lisäksi eduksi ovat hyvä kunto ja pitkä pinna. Turvallisuusalalle on tähän saakka riittänyt työntekijöitä ja alan jatkuvasti kehittyessä rekrytointiongelmilta vältytään todennäköisesti tulevaisuudessakin.