Etusivu / Työelämän palvelut / Referenssejä
Yritykselle yksilöllisesti suunniteltu henkilöstökoulutus tarjoaa keinot palvella asiakasta parhaalla mahdollisella tavalla

Underwriter Matti Pulkkanen IF-vakuutuksesta osallistui noin kaksi vuotta sitten
Sedu Aikuiskoulutuksen järjestämään Executive English –koulutukseen.

Kouluttaja Julian Dawe otti ryhmän hyvin haltuunsa ja vei koulutuksen mielenkiintoisesti läpi. Pulkkanen kiteyttääkin koulutuksen erittäin positiiviseksi kokemukseksi.

Hyvästä koulutuskokemuksesta lähti idea tuoda vastaavanlainen koulutus omaan työympäristöön. Pulkkanen lähti selvittämään löytyisikö tarvetta ja innokkaita osallistujia englanninkielen koulutukseen omasta työyhteisöstä. Opiskelijaryhmä muodostui kahdeksasta työtoverista ja opettajakseen he saivat tutun ja hyväksi havaitun Julian Dawen. Noin 30 tunnin koulutus järjestettiin IF-vakuutuksen omissa tiloissa, toivottuina ajankohtina sekä työajalla että työajan ulkopuolella.

Koulutuksen keskeisintä sisältöä olivat niin pankki ja –vakuutussanaston opiskelu kuin kokouskäytäntöjen ja muiden liikeasioiden läpikäyminen englannin kielellä.

”Pohjoismaisen IF-vakuutusyhtiön virallinen kieli on englanti, joten kurssin sisältö helpotti esimerkiksi yhtiökokouksiin osallistumista”, kommentoi Pulkkanen.