Yrittäjämentoroinnilla neuvoja, tukea ja tuloksia

 Seitsemän vuotta yrittäjänä toiminut Prover Oy:n toimitusjohtaja Piia Tulisalo pitää onnenpotkuna sitä, että lähti aikoinaan naisyrittäjyyden edistämistä toteuttavaan MentoRing-hankkeeseen mukaan. Yrittäjäidentiteetti on vahvistunut, rohkeus lisääntynyt ja liikevaihto kasvanut niin, että
ensimmäinen työntekijä astuu ovesta sisään syksyn saapuessa.

- Liiketoimintani ei varmasti olisi tässä vaiheessa ilman Sedun Aikuiskoulutuksen MentoRing-hanketta. Se oli lähtölaukaus yrityksen tietoiselle kehittämiselle. Sain ymmärrystä siitä, miten pitkäkestoista ja tavoitteellista kehitystyön tulee olla ennen kuin tuloksia syntyy. Näkemys on nyt selkeä, mihin ollaan menossa ja millä keinoilla.

Keskittymistä olennaiseen

Kun psykologista osaamista soveltava henkilöstöjohtamisen ja kehittämisen konsultointiyritys Prover Oy oli toiminut pari vuotta, halusi Piia kehittää toimintaa eteenpäin ammattimaisemmalla otteella. MentoRing-hanke sopi kuvaan yhtä hyvin kuin raidat Seepran nahkaan. Hankkeen ydin oli parityöskentely, jossa Piia alkavana yrittäjänä sai tukea ja opastusta kokeneemmalta yrittäjältä, helsinkiläiseltä Anja Kulovedeltä. Tavoitteena oli vakiinnuttaa ja kehittää alkuvaiheessa olevan yrittäjän liiketoimintaa, parantaa yrityksen kannattavuutta ja synnyttää mahdollisesti uusia työpaikkoja. Muutaman kuukauden välein 3-4 tunnin tapaamisissa Piia ja Anja keskittyivät pelkästään Proverin asioihin.

- Tapaamisten jälkeen sain hyviä oivalluksia. Koin tärkeäksi saada tukea omille ajatuksille ja visioille koska se lisäsi rohkeutta mennä omalle epämukavuusalueelle, kun eteen tuli asioita joita ei osannut. Anjalta saamiani käytännön ehdotuksia, kuten miten edetään markkinoinnissa ja tuotteistamisessa, olen hyödyntänyt liiketoiminnassa, kertoo Piia ja myöntää heidän pitävän edelleen yhteyttä.

Yhteistyössä eteenpäin

Hankkeen aikana syntyneet kontaktit ovat kantaneet tähän päivään ja uudet yhteistyökuviot ovat jo selvät kahden muun naisyrittäjän kanssa. Yhteiselle hankesuunnitelmalle haetaan syksyllä rahoitusta Sedun Aikuiskoulutuksen johdolla.
- Kyseessä on hyvinvointihanke nimeltään Virtaa Firmaan. Siitä tulee hyvä juttu. Toivottavasti saamme rahoituksen, hymyilee Piia luottavaisena.