Etusivu / Työelämän palvelut / Osaamiskartoitukset
Henkilöstön kehittämismalli Centaurean kasvun tukena

 

 Sedu Aikuiskoulutuksen työelämän palvelu- ja kehittämistehtävän yhtenä tavoitteena on ollut luoda yritysten ja julkisyhteisöjen käyttöön henkilöstön kehittämisohjelmien palvelumalli. Seinäjokelainen Centaurea Oy on yksi hankkeen pilottiyrityksistä. Vuodesta 1991 toiminut yritys on erikoistunut räjähdysvaarallisten tilojen siirrettäviin valaistusratkaisuihin. Yritys on ollut viime vuosina voimakkaassa kasvussa ja se on tavoitteena jatkossakin. Yksi yrityksen kasvun kulmakivistä on henkilöstön kehittäminen vastaamaan kasvun haasteisiin.

Osaaminen mahdollistaa kasvun

Hankkeen alussa määriteltiin yhdessä Sedun asiantuntijoiden, yrityksen johdon ja valittujen työntekijöiden kanssa osaamistavoitteet yrityksen kasvun mahdollistamiseksi. Tavoitteena oli myös tarkentaa henkilöstön toimenkuvia ja avata samalla tehtäväsisältöjä. Osaamistavoitteiden määrittelyn jälkeen tehtiin osaamiskartoitushaastattelut.

- Hankkeen edetessä tuli esille aiemmin tunnistamattomia tarpeita, jotka pitää olla täytettynä, ennen kuin kasvu on mahdollista, kommentoi Centaurea Oy:n toimitusjohtaja Mika Sumuvuori.

Yhtenä tärkeimmistä tavoitteista oli tuotannon ja tuotekehityksen yhteensovittaminen kasvua varten. Yrityksen kasvun kannalta on tärkeää, että oikeat ihmiset ovat oikeilla paikoilla eikä katvealueita ole.

- Kaikki lähtee ihmisistä. Kasvua ei tehdä koneilla ja sitä ei synny, jos kaikki tehdään niin kuin on aina ennenkin tehty, kuvailee Sumuvuori.

Sedu Aikuiskoulutus teki hankkeessa tiivistä yhteistyötä Prover Oy:n kanssa, jonka toimenkuvaan kuuluvat mm. psykologiset analyysit. Hankkeen aikana Centaurea Oy:n henkilöstölle on kirkastunut heidän oma roolinsa yrityksen tulevaisuudessa.

- Kehityskeskusteluissa on selvästi tullut ilmi, että henkilöstö ajattelee asioita pidemmälle, kertoo Elina Rinne-Luomala. Henkilöstö tiedostaa oman roolinsa ja työnkuvansa yrityksen kasvussa. Jokainen tehtävä on tärkeä.