Etusivu / Työelämän palvelut / Case Vaasan Citymarket

Citymarketeille räätälöityä oppisopimuskoulutusta


Aluejohtaja Seppo Arola Citymarketista pitää oppilaitosten ja yritysmaailman yhteistyötä välttämättömänä. citymarket0617.gif

– Kaupan ala muuttuu koko ajan kiihtyvällä tahdilla ja työtehtävät sen mukana, joten henkilökunnalta vaaditaan paljon uusia tietoja ja taitoja ja siihen tarvitaan koulutusta. 

– Koulutus ei saa olla ns. yleistä hyvää, vaan tarkkaan oppilaitoksen ja yrityksen yhdessä suunnittelemaa täsmäkoulutusta työpaikan tarpeisiin, kommentoi Arola.

Koulutukseen liittyvät oppimistehtävät eivät saa tulla opiskelijoille normaalityön lisäksi, vaan tehtävien pitää liittyä kiinteästi työhön.

– Nopeasti muuttuvalla kaupan alalla saattaa tulla esiin puutteita henkilökunnan osaamisessa, mutta Sedu Aikuiskoulutuksen Oppisopimuspalvelujen kanssa näihin tarpeisiin on löydetty sopivat lääkkeet, iloitsee Arola.

Työelämälähtöistä koulutusta

Vaasan, Seinäjoen, Ylivieskan, Pietarsaaren, Jyväskylän ja Kuopion CityMarketeissa on koulutettu jo yli sata työntekijää oppisopimuksella, lähinnä myyjiä ja esimiehiä. Eniten suoritettuja tutkintoja ovat olleet johtamisen erikoisammattitutkinto, myynnin ammattitutkinto, retail-merkonomin perustutkinto sekä kaupan alan esimiehen erikoisammattitutkinto. Tutkinnot menevät tutkintojen perusteiden mukaisesti, mutta koulutuksen sisällöt ja painopisteet on räätälöity CityMarketin tarpeiden mukaisesti.

– Henkilöstökoulutuksen kannalta on ollut ensiarvoisen tärkeää, että olemme saaneet käyttää omia asiakirjoja, dokumentteja, raportteja ja muuta materiaaleja koulutuksen yhteydessä. Ajatellaanpa esimerkiksi laskentatoimea; siitä on olemassa monenlaisia oppikirjoja ja siitä voi väitellä vaikka tohtoriksi saakka, mutta meidän henkilökunnallemme tärkeintä on oppia käyttämään meidän omia ohjelmia ja tulkitsemiaan meille yrityksenä tärkeitä tunnuslukuja. Opiskeltavien asioiden on oltava konkreettisia, muuten koulutuksesta ei ole mitään hyötyä.