Etusivu / Työelämän palvelut / Case Seinäjoen kaupunki

Pitkäaikainen yhteistyö mahdollistaa joustavat koulutusratkaisutSeinäjoenkaupunki.gif

Sedu Aikuiskoulutus ja Seinäjoen kaupunki ovat jo pitkään tehneet yhteistyötä laitoshuoltajien kouluttamisessa, mutta nyt kaupungille on ensimmäistä kertaa räätälöity oma oppisopimusryhmä. Pilottiryhmä koostuu pääasiassa päiväkotien laitoshuoltajista, mutta mukana on myös muutama kouluilla työskentelevä laitoshuoltaja.

– Ryhmässä on mukana työntekijöitä, joilla on jo pitkä työkokemus takanaan, mutta tutkinto puuttuu, kertoo siivouspäällikkö Tarja Lehtinen. Jokaisella opiskelijalla on oma työpaikkaohjaaja, joka ohjaa opiskelua päivittäisessä työssä. Kaikki ohjaajat ovat käyneet TERO-työpaikkaohjaajakoulutuksen ja pätevöityneet siten ohjaamaan oppisopimusopiskelijaa.

Alan osaaminen vahvistuu

Koulutuksen avulla kokeneetkin laitoshuoltajat saavat päivitettyä osaamisensa alan uusimmalla tiedolla. Väen ikääntyessä työssä on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota esimerkiksi ergonomiaan, oikeisiin työtapoihin ja menetelmiin. Koulutus avartaa näkökulmia omiin työtapoihin; työn tehokkuus parantuu ja esimerkiksi veden käyttöön tulee kiinnitettyä enemmän huomiota.

- Kaupungille on suuri etu, että omalla paikkakunnalla järjestetään alan koulutusta, toteaa siivoustyönjohtaja Kirsti Lahti. Sedu Aikuiskoulutuksen opetus on käytännönläheistä ja realistista, sillä laitoshuoltajan työssä asiat eivät aina mene oppikirjojen mukaan, vaan kohteet ja tilanteet muuttuvat usein. Saa sanoa, että kentällä olosuhteet vaihtelevat rakennustyömaiden parakeista terveydenhuollon steriileihin tiloihin, naurahtaa Lahti.

Koulutus nostaa alan arvostusta

Laitoshuoltajien työssä on monia sellaisia vaatimuksia, joita ei tavallinen kaduntallaaja tule edes ajatelleeksi.

– Hygieniavaatimukset ovat korkealla tasolla erilaisten tartuntatautien vuoksi. Laitoshuoltajat ovat keskeisessä roolissa tartuntatautien leviämisen ehkäisemisessä ja heidän on tiedettävä miten toimia esimerkiksi sikainfluenssa-epidemian aikana, kuvailee siivoustyönjohtaja Soile Pentinmäki.

Pitkäaikainen yhteistyö

Sedu Aikuiskoulutuksen ja Seinäjoen kaupungin koulutusyhteistyö on jatkunut jo pitkään ja kaupungilla on oppisopimusryhmän lisäksi parhaillaan useita sijaisuuksia tekeviä iltakoulutuksessa saamassa pätevyyttä ammattiin.

– Uusia laitoshuoltajia vakinaistaessa edellytetään, että on tutkinto tehtynä, mutta myös nykyisten vakinaisten kannattaa hankkia pätevyys, sillä se huomioidaan myös palkassa, kertoo Lahti ja jatkaa että kaiken kaikkiaan kouluttautuminen kannattaa aina eikä kukaan ole koskaan mukaan lähtemistä katunut.

– Se, että koulutukseen voi osallistua työn ohessa, tuo aikuisopiskeluun vaadittavaa joustavuutta. Opiskelu tuo myös mukanaan vaihtelua työhön ja kokemusten vaihto kollegoiden kanssa kartuttaa kaikkien ammattitaitoa ja osaamista.

Uusia osaajia tarvitaan
Alalle tarvitaan myös uusia osaajia ja siinäkin Sedu Aikuiskoulutuksella on keskeinen rooli.

– Ammattitaitoisille, tutkinnon suorittaneille laitoshuoltajille riittää alalla varmasti töitä, vakuuttaa Pentinmäki ja kuvailee laitoshuoltajan työtä mielenkiintoiseksi, vaihtelevaksi ja itsenäiseksi.

– Laitoshuoltajan työssä ei ole esimiestä joka hetki sanomassa mitä pitää tehdä, vaan itsenäisiä päätöksiä pitää tehdä joka päivä. Alalle hakeutuukin itsenäisestä työstä pitäviä ihmisiä, kommentoi Lehtinen.