Kela_paras.jpgSedu Aikuiskoulutus kouluttaa Kelan asiakaspalveluhenkilöstöä vastaamaan kansainvälistymisen haasteisiin

Kelassa on tiedostettu asiakaspalveluenglannin koulutustarve kauan sitten, mutta asian tullessa vuosi vuodelta ajankohtaisemmaksi, koulutusvastaava tarttui asiaan. Yhteistyökumppaniksi valittiin Sedu Aikuiskoulutus, jonka natiivikouluttaja Julian Dawe otti ryhmät vastuulleen. - Kaksi ryhmää kokoontui kymmenen kertaa kerran viikossa, joten Kelan satsaus kielikoulutukseen on ollut noin 40 työpäivää, kertoo vakuutuspiirin johtaja Liisa Ojala ja jatkaa panostuksen kyllä kannattaneen. Henkilöstö on ollut tyytyväinen, kun työnantaja on järjestänyt koulutusta aiheesta, johon todella on ollut selkeä tarve.

Se, että työnantaja järjestää koulutusta työajalla, kertoo todella työntekijän arvostamisesta ja välittämisestä, kommentoi Satu Ojanperä. Omaehtoinen iltaopiskelu ei ole aina perhesyistä mahdollista.

Koulutus on jatkoa Kelan sisäiselle koulutukselle, jonka tarkoituksena on ollut palvelutyön profiilin nostaminen ja ihmisten kohtaamisen merkityksen korostaminen. – Kielikoulutus oli luontevaa jatkoa palvelukoulutukselle, kuvailee Ojala ja toteaa tarpeen tulleen esille myös henkilöstön kehityskeskusteluissa.

Koulutusta tosissaan pilke silmäkulmassa
Sedu Aikuiskoulutus räätälöi asiakaspalveluenglannin koulutuksen suoraan Kelan tarpeisiin. Koulutus järjestettiin Kelan tiloissa ja koulutus painottui sosiaaliturvan sanastoon ja keskusteluharjoituksiin. Kielioppiasioita harjoitettiin kotitehtävin ja olipa tehtävänä myös katsoa ainakin yksi englanninkielinen sarja viikossa. – Erään tunnin jälkeen jäi englanti niin päälle, että asiakaspalveluun mennessä meinasi väkisin tulla suusta englantia, vaikka vastassa oli suomalainen asiakas, naurahtaa koulutukseen osallistunut Teija Loukola.