Etusivu / Oppisopimus / Yrittäjälle
Yrittäjän oma oppisopimus

Myös yrittäjänä toimiva voi vahvistaa omaa ammattitaitoaan ja verkostojaan oppisopimuskoulutuksen avulla.

Koulutuksen tavoitteena voi olla mikä tahansa yrittäjän toimenkuvaan ja työtehtäviin soveltuva  ammatillinen perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinto. Vaihtoehtoja on yrittäjyyttä ja yritysjohtamista tukevista tutkinnoista eri alojen ammatilliseen kehittymiseen.

Yrittäjän oppisopimus perustuu oppisopimuspalveluiden ja yrittäjän väliseen kirjalliseen koulutussopimukseen, eli se ei perustu työsopimukseen, kuten tavallinen oppisopimuskoulutus.

Tukea ja ohjausta

Yrittäjän koulutussopimus edellyttää ammattitaitoisen työpaikkakouluttajan/mentorin löytämistä. Useimmiten yrittäjä hankkii mentorikseen kollegayrittäjän.

Ohjaajaksi/mentoriksi ryhtyvälle yrittäjälle maksetaan koulutuskorvausta oppisopimuskoulutuksessa olevan yrittäjän ohjauksesta ja neuvonnasta aiheutuviin kustannuksiin 50€/kk. Koulutuskorvaus on veronalaista tuloa.

Opiskelevan yrittäjän omalle yritykselle ei makseta koulutuskorvausta, vaikka työpaikkakouluttaja löytyisikin omasta yrityksestä, esimerkiksi sukupolvenvaihdostilanteissa.

Kustannukset

Yrittäjän oppisopimuskoulutuksen teoriaopetus on yleensä yrittäjälle maksutonta, lukuunottamatta tutkintomaksua 58 €. Joissakin tapauksissa joudutaan sopimaan koulutuksen omavastuuosuudesta, riippuen halutun koulutuksen hinnasta.

Yrittäjällä on oikeus oppilaitoksessa toteutettavien koulutuspäivien osalta samanlaisiin opintososiaalisiin etuuksiin kuin työntekijänä opiskelevalla.

Ota yhteyttä
Oppisopimuspalvelut