Etusivu / Oppisopimus / Työnantajalle
Henkilöstön rekrytointi- ja lisäkoulutusmahdollisuus

Oppisopimuskoulutus on hyvä reitti työnantajalle kouluttaa omaa tai uutta henkilökuntaa. Se soveltuu esim. seuraaviin tilanteisiin:

 • sopivan koulutuksen saanutta työntekijää ei löydy työmarkkinoilta
 • ilmenee tarve kouluttaa henkilöstöä täysin uusiin tehtäviin
 • työntekijän tehtävät edellyttävät ammattialalla erikoistavaa lisäkoulutusta

  

Työnantaja saa
 • maksuttoman teoriakoulutuksen työntekijälleen/oppisopimusopiskelijalleen
 • mahdollisuuden osallistua vahvasti henkilöstönsä osaamisen kehittämiseen
 • nimellisen koulutuskorvauksen työpaikkakoulutuksen järjestämisestä aiheutuneisiin kustannuksiin 

 

Työnantaja sitoutuu
 • työsuhteen mukaisiin työnantajan velvoitteisiin - oppisopimusopiskelija on aina kokoaikaisessa (min. 25 h / vko) työsuhteessa työnantajansa kanssa
 • tarjoamaan tavoitteiden mukaisia työtehtäviä riittävän monipuolisesti
 • nimeämään kokeneemmasta henkilöstöstään opiskelijalle vastuullisen kouluttajan, joka vastaa käytännössä opiskelijan ohjaamisesta ja perehdyttämisestä työpaikalla 
 • palkalliseen työkierron järjestämiseen, mikäli oman työpaikan työtehtäväkenttä ei riitä tutkinnon suorittamiseen
 • mahdollistamaan teoriaopintoihin osallistumisen suunnitelmien mukaisesti
 • osallistumaan työssä oppimisen ja/tai tutkintosuoritusten arviointiin
Ota yhteyttä
Oppisopimuspalvelut