Tyhjennä
Etusivu / Opiskelu / Opintojen rahoitus

Opintojen rahoituskanavia

 • Opintotuki
 • Koulumatkatuki
 • Aikuiskoulutustuki
 • Ammattitutkintostipendi
 • Työvoimakoulutuksen etuudet
 • Työttömyysetuus omaehtoisessa opiskelussa
 • Oppisopimuksen etuudet
 • KELAn kuntoutus ja kuntoutusraha
 • Vakuutuskuntoutus
 • Vuorottelukorvaus
 • Apurahat ja stipendit
 • Valtion takaama opintolaina

Kelan opintotuki

(2016- )

 • voidaan myöntää päätoimisiin, vähintään 2 kk kestäviin opintoihin
 • opintoraha 38 - 336 €/kk *
 • asumislisä 80 % vuokrasta 26,90 € - 201,60 €/kk *
 • opintolainan valtiontakaus 260 - 400 €/kk *
 • ateriatuki n. 2 €/ateria/pv, (koskee vain korkeakouluopiskelijoita)

 

* ikä, asumismuoto, siviilisääty, koulutustaso vaikuttavat maksettavan tuen suuruuteen

Kelan koulumatkatuki

(2016- )
- lukio, aikuis-/iltalukio+ammatillinen peruskoulutus,talouskoulu, erilaiset valmentavat
opinnot, kansanopisto, perustutkintoon opiskelu, maahanmuuttajille ja vieraskielisille järjestettävä lukiokoulutukseen valmistava koulutus sekä näyttötutkintona järjestettävä perustutkinto-koulutus (EI siis koske ammatti- tai erikoisammattitutkintoja.
- koulumatkan yhdensuuntainen pituus vähintään 10 km ja koulumatkan kustannuksien oltava lisäksi yli 54 €/kk
- koulumatkatukihakemus (KM1) oppilaitokselle ja tuen päättää/maksaa KELA. Lisätietoja: www.kela.fi/koulumatkatuki

     


 
 
 

Opintovapaan ajalle

 • (2016 -) 
 • aikuiskoulutustuki voidaan myöntää opintovapaalla (min. 2kk tai 43 erillistä pv) olevalle työntekijälle tai yrittäjälle
 • ehtona 8 vuoden työhistoria tai yrittäjänä toimiminen. Viimeisimmän työsuhteen on oltava vähintään vuoden mittainen. Tarkista lisätiedoista.
 • tuki vastaa ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan määrää ilman korotusosia (eli perusosa n. 702,60 €/kk + ansio-osa on 45 % palkan ja perusosan erotuksesta)
 • lisäksi on mahdollista saada opintolainan valtiontakaus 400 euroa/kk
 • aikuiskoulutustukea maksetaan enintään 19 kk ajalle, jos työssäoloa 8 v tai enemmän
 • hakijalla voi olla muita tuloja enint. 250 €/kk, ilman että se vaikuttaa aikuiskoulutustukeen (jos yli 250 euroa > soviteltu tuki)   
 • yrittäjän aikuiskoulutustuki on vain perusosan (702,60 €/kk) suuruinen
 • aikuiskoulutustuen maksaa Koulutusrahasto
 • opintolainan takaus myönnetään KELAlta   

Ammattitutkintostipendi

 • ammatillisen näyttötutkinnon suorittaneelle hakijalle
 • alle 63 -vuotiaalle
 • kertakorvaus 390 € (2016-) /tutkinto (veroton)
 • mikäli hakijalla ei ole lainkaan perusasteen jälkeistä tutkintoa, suuruus silloin 450 €
 • edellytyksenä vähintään 5 vuotta työkokemusta (yrittäjyyttä ei lasketa) ennen tutkinnon suorittamista
 • ammattitutkintostipendiä on haettava vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta
 • stipendin myöntää Koulutusrahasto 

Työvoimakoulutuksen tuet (2016 - )

 • työttömyyspäiväraha + kulukorvaus (9 euroa tai 18 euroa)
 • lisäksi mahdollinen korotusosa (max 200 pv ajan), jos koulutuksesta sovittu ennakkoon hakijan työllistymissuunnitelmassa
 • tuen maksaa hakijan oma työttömyyskassa tai KELA

Työttömyysetuus omaehtoiseen koulutukseen

 • hakijan oltava työnhakijana TE-toimistossa ja täyttänyt vähintään 25 vuotta koulutuksen alkaessa
 • henkilöllä täytyy olla TE-toimiston toteama koulutustarve ja opiskelusta sovittava etukäteen työllistymissuunnitelmassa
 • subjektiivista oikeutta työttömyysetuudella tuettuihin omaehtoisiin opintoihin ei ole
 • koulutuksen on aina oltava päätoimista (5 op/kk tai 3 ov/kk tai 25 h/vko) ja tukikesto enintään 24 kk/koulutuskokonaisuus
 • samat etuudet kuin jos olisi työvoimakoulutuksessa   

Oppisopimuksen aikana

 • TES:n mukainen palkka (teoriaopiskelupäivät sopimuksen mukaan) 
 • teoriapäivistä päiväraha 15 €/opetuspv ja perheavustusta (jos alle 18 v huollettavia) 17 €/opetuspv mikäli päivät eivät ole palkallisia
 • majoituskorvausta 8 €/opetuspvm jos teoriapäivä edellyttää majoittumista
 • matka-matkakorvaukset halvimman matkustustavan mukaan
 • oppisopimuksen etuudet maksaa oppisopimustoimisto

Kysy lisää Sedu Aikuiskoulutuksen oppisopimuspalveluista!

Kuntoutumisen ajalle

Kuntoutusraha turvaa toimeentuloasi kuntoutukseen osallistumisen ajalta, kun et kuntoutuksen aikana pysty tekemään työtä. Muita kuntoutuksen ajan etuuksia ovat ylläpitokorvaus ja harkinnanvarainen kuntoutusavustus.

Voit saada kuntoutusrahaa, jos olet 16–67-vuotias ja osallistumasi kuntoutuksen tavoitteena on työelämässä pysyminen, työelämään palaaminen tai työelämään pääsy. Lisäksi sinulla tulee olla hyväksyttävä kuntoutuspäätös esim. Kelasta tai työterveyshuollosta.

Työeläke- ja vakuutuskuntoutus

Keskeisenä kriteerinä työeläke- tai vakuutuskuntoutukselle on työkyvyttömyyseläkkeen uhka, joka todennäköisesti toteutuisi lähivuosina ilman kuntoutustoimenpiteitä. Toinen keskeinen kriteeri on se, että tätä uhkaa pystytään pienentämään kuntoutuksen avulla.

Joskus uudelleenkouluttautumisesta voi tulla hyvä keino työkyvyn säilymiseksi esim. uudessa ammatissa toimien.

Vuorottelukorvaus

(1.1.2016-)

 • suuruus 70 % hakijan työttömyyskorvauksen määrästä
 • kesto vähintään 100 pv tai enintään 180 pv
 • hakijalta edellytetään vähintään 20 vuotta työhistoriaa ja työskentelyä vähintään 13 kk
  nykyisessä työssä
 • ei makseta lapsikorotuksia kuten työttömänä
 • korvauksen maksajana on hakijan työttömyyskassa TAI KELA.
 • jos ensin opiskelee päätoimisesti vuorotteluvapaan aikana, niin vuorotteluvapaan jatkoksi voi anoa vielä aikuiskoulutustukea Koulutusrahastolta, koska silloin ansio-osa määräytyy todellisesta palkasta

Apurahat ja stipendit

Erilaiset säätiöt ja järjestöt myöntävät stipendejä ja apurahoja.

Apurahan voi saada esim. opiskeluun ulkomailla, opintojen päättötyön tekoon (pro gradu), jatko-opintoihin (lisensiaatti/tohtori), kielikurssiin osallistumiseen tai työharjoitteluun ulkomailla.

Tässä muutama linkkivinkki aiheeseen liittyen:
- Suomen Ylioppilaskuntien Liiton (SYL) ylläpitämä apurahatietokanta
- Luckan
- Suomen kulttuurirahasto
- Säätiöpalvelu
- Kansainvälisen toiminnan apurahoja myöntävä Cimo

Opintolaina

Voit saada opintolainan valtiontakauksen, jos saat opintorahaa tai aikuiskoulutustukea.
Vaikka et saa opintorahaa, voit kuitenkin saada lainatakauksen, tietyin edellytyksin. Katso tarkemmat lisätiedot linkistä.

Valtion takauksen opintolainalle myöntää Kela.