Etusivu / Opiskelu
Valitse alasivu
Tutkintojen tasot
 • Ammatilliset perustutkinnot
 • Ammattitutkinnot
 • Erikoisammattitutkinnot
 • Osatutkinnot

Perustutkinnot

 • ei edellytä aiempaa koulutusta tai työkokemusta
 • mahdollistaa laaja-alaiset perustiedot alalta
 • sopii alanvaihtajille tai perusosaamista vahvistaville
 • opiskeluaika n. 0-3 v henkilökohtaisesta suunnitelmasta riippuen

Ammattitutkinnot

 • edellyttää yleensä alan peruskoulutusta ja/tai työkokemusta n. 3 vuoden ajalta
 • sopii alalla työskenteleville ja osaamistaan syventäville
 • opiskeluaika n. 0-2 v henkilökohtaisesta suunnitelmasta riippuen

Erikoisammattitutkinnot

 • edellyttää yleensä perusosaamisen lisäksi työkokemusta n. 5 vuoden ajalta
 • sopii asiantuntija-, kehittämis- tai esimiestehtävissä oleville
 • opiskeluaika n. 0-2 v henkilökohtaisesta suunnitelmasta riippuen

Osatutkinnot

 • osatutkinnolla on mahdollista laaja-alaistaa tai täydentää aiempaa osaamistaan
 • osatutkintoa on mahdollisuus täydentää myöhemmillä opinnoilla esim. koko tutkintoon saakka
Opiskelun eri vaihtoehtoja
 • Päätoiminen omaehtoinen opiskelu
 • Osa-aikaopiskelu omaehtoisesti
 • Oppisopimus
 • Työvoimakoulutus
 • Kortit, luvat ja sertifikaatit
 • Yhteishankintakoulutus
 • Yritysten henkilöstökoulutus

Opiskelu päätoimisesti

Päätoimisen opiskelun aikuisena aloittaminen saattaa olla iso päätös. Opiskelun aikainen toimeentulo ja koulutuksen kustannukset usein mietityttävät.

Opetusministeriö rahoittaa aikuiskoulutuksen järjestämistä, jolloin opiskelijalle jää maksettavaksi vain koulutukselle määritelty kohtuullinen osallistumismaksu, tutkintomaksu (58€) ja mahdolliset oppimateraalit. Perustutkinnoissa osallistumismaksua ei peritä lainkaan.

Päätoimiseen opiskeluun on mahdollista saada myös tukea. Erilaisista tukimuodoista saat lisätietoa oheisista linkeistä.

Opiskelu osa-aikaisesti

Joskus on helpompi opiskella vaikkapa työn ohessa, niin että koulupäiviä on vähemmän tai harvemmin.

Järjestämme opetusministeriön rahoituksella koulutusta myös iltaisin ja viikonloppuisin tai päiväkoulutuksina siten, että koulupäiviä on vain 1-3 päivää kuukaudessa.

Näissä koulutuksissa opiskelijalle itselleen jää maksettavaksi vain osallistumismaksu, tutkintomaksu (58€) ja mahdollinen oppimateriaali. 

Osa-aikaiseen opiskeluun useimmiten liittyy myös työssäoppimista, joka voi tapahtua opiskelijan omalla työpaikalla tai erikseen hankitussa työssäoppimispaikassa.

Oppisopimuksella

...opiskeleminen on usein aikuisen opiskelijan ykköstoive, sillä opiskelu tapahtuu palkallisessa työsuhteessa työn ohessa.

Opiskelija hankkii itse sopivan työpaikan, mikäli tavoitteena on alan tai työpaikan vaihtaminen oppisopimuksen avulla. Oppisopimus voidaan solmia myös nykyisen työnantajan kanssa, mikäli työtehtävät vastaavat opiskeltavan tutkinnon tavoitteita.

Koulutuksesta suurin osa tapahtuu työpaikalla tavoitteiden mukaisissa työtehtävissä työpaikkakouluttajan ohjauksessa. Teoriaopetusta on muutamana päivänä kuukaudessa. Koulutuspaikan hankinnasta ja sen kustannuksista huolehtii oppisopimusviranomainen.

Oppisopimukseen liittyy myös joitain työnantajalle maksettavia taloudellisia etuuksia.

Työvoimakoulutus

...on tarkoitettu työttömille ja työttömyysuhan alaisille henkilöille.

Koulutus rahoitetaan ELY-keskusten toimesta vuosittain erikseen tehtävän suunnitelman ja kilpailutuksen perusteella. Koulutusta järjestetään eri aloille ja paikkakunnille. Sen tavoitteena on vahvasti tukea työllistymistä sekä varmistaa osaavaa työvoimaa alueen elinkeinoelämän tarpeisiin. 

Koulutukseen hakeudutaan TE-toimistojen hakujärjestelmän kautta. Toimistot tekevät opiskelijavalinnat yhdessä oppilaitoksen edustajan kanssa.

Koulutus on opiskelijoille maksutonta. Opiskelijat voivat saada koulutuksen ajalta työvoimakoulutukseen liittyviä taloudellisia tukimuotoja.

Pätevyydet ajan tasalle

Eri aloilla tarvitaan erilaisia lupakortteja ja sertifikaatteja, jotka osoittavat että alalla vaadittava osaaminen ja tieto on ajan tasalla.

Tarjonnassamme löytyy runsas valikoima erilaisia 1-2 päivän koulutuksia tai jopa tunnin mittaisia sertifiointitilaisuuksia, joihin voi ilmoittautua suoraan nettisivujemme kautta.

Useimmiten näiden tilaisuuksien kustannuksista vastaa joko osallistuja itse tai hänen työnantajansa.

Pidemmät tutkintoihin johtavat koulutuksemme usein sisältävät näitä suorituksia, jolloin niistä ei välttämättä peritä osallistujalta erillistä maksua.

Yhteishankintakoulutus

Joskus työnantajalla voi olla täsmätarve uudelle osaamiselle ja/tai rekrytoinnille.

Kun työnantaja osallistuu järjestettävän työvoimakoulutuksen rahoitukseen, puhutaan yhteishankintakoulutuksesta. Yhteistyötahoina työnantajalle koulutushankinnoissa ovat sekä paikalliset TE-toimistot että Ely-keskusten työvoimaosastot sekä oppilaitokset.

Työhallinto osallistuu sekä koulutuksesta aiheutuviin suoriin kustannuksiin että osallistujalle koulutusaikana maksettaviin etuisuuksiin, jos työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvollisuutta koulutuksen aikana. Tarkempia tietoja työvoimakoulutukseen liittyvistä etuisuuksista saa TE-toimistoista tai Ely-keskusten työvoimaosastoilta.

Räätälöityä henkilöstökoulutusta

Yritysten ja organisaatioiden henkilöstökoulutukset suunnitellaan räätälöidysti organisaation tarpeista käsin. Koulutus tähtää henkilökunnan ammattitaidon ja osaamistason parantamiseen. Koulutuksen maksaa yritys itse.