Etusivu / Esittely / Uutisia
Autoala uudistuu - pysytkö mukana?

Autoalan koulutukset (Seinäjoki, Tampere, Jyväskylä, Oulu) 

Autoalalla on jatkuva teknologinen murros

Autotekniikka monipuolistuu jatkuvasti, johtuen kuluttajien toivomuksista ja kilpailusta eri automerkkien kesken. Myös eri tekniikat integroituvat ja niistä syntyy uusia innovaatioita. Tämän hetken autotekniikat perustuvat Euro 4 ja -5 päästöluokan vaatimuksiin. Euro -6 päästöluokka tulee voimaan 2016.

Sedu Aikuiskoulutus on mukana autoalan kehityksessä kouluttamalla uusia ammattilaisia alalle ja tarjoamassa lisäkoulutusta jo alalla toimiville. Sedu Aikuiskoulutuksessa voi opiskella autoalan perustutkinnon (ajoneuvoasentaja ja autokorinkorjaaja) ja henkilöautomekaanikon ammattitutkinnon.

Sedu Aikuiskoulutuksen autoalan yrityskoulutukset ovat verkkokoulutusten myötä tarjolla valtakunnallisesti. Lisääntyvässä määrin koulutukset toteutetaan yhteisyössä korjaamoketjujen ja korjaamoiden sekä laitemaahantuojien kanssa.

Korjaamoyritykset ajan hermolla, etäteknologiat hyötykäyttöön

Autokorjaamoiden kouluttamisessa varaudutaan etäteknologioiden osaamiseen. Uudet välineet verkkokoulutusten lisänä mahdollistavat uusia työmenetelmiä. Esimerkiksi EU5-ryhmäpoikkeusasetuksen myötä autonvalmistajat tarjoavat lähdeaineistonsa suoraan riippumattomille korjaamoille. Avustamme korjaamoita tai riippumattomia korjaamoketjuja integroitumaan osaksi autonvalmistajien järjestelmiä siten kuin EU-5 lainsäädännössä ja asetuksessa sekä liikennekomission ohjeistuksessa pyydetään tekemään.  Tavoitteina on kouluttaa yhteistyökumppaneidemme kanssa Suomeen lähivuosina useita satoja EU-5 osaajia. Riippumattomille autokorjaamoille tai ketjuille tämä merkitsee uusia kanavia ja tietolähteitä suoraan autonvalmistajilta ja myös parempaa testeridiagnostiikkaa sekä ohjelmistopäivitysten tekemistä.

Moottoriajoneuvoalan ryhmäpoikkeusasetuksessa (P7_TA(2010)0151) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 595/2009 (6) todetaan seuraavasti:

”Ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen on oltava selkeästi ja helposti saatavissa, jotta alan sisämarkkinoilla voidaan varmistaa vapaa kilpailu. Tätä varten valmistajien on huolehdittava siitä, että riippumattomat toimijat saavat helposti Internetin kautta rajoituksetta ja standardoitujen hakukeinojen avulla ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavat tiedot samalla tavoin kuin valtuutetut jälleenmyyjät ja korjaamot.  Tämä velvollisuus kattaa OBD-järjestelmät ja niiden osat sekä vianmääritys- ja testilaitteet. Tietojen saannista saa periä kohtuullisen ja kustannuksiin nähden suhteutetun maksun

(9) EU-liikennekomissio painottaa olevan aiheellista varmistaa, että autoalan toimitusketjuun kuuluvilla pienillä ja keskisuurilla toimijoilla on suotuisat toimintaedellytykset; korostaa, että on tärkeää luoda vankka sääntelykehys, jolla voidaan tehokkaasti ehkäistä hallitsevan markkina-aseman väärinkäyttöä ja varmistaa, että pk-yritysten riippuvuus suurista autonvalmistajista ei lisäänny; palauttaa mieliin pk-yritysten merkityksen työllisyyden kannalta ”läheisyydestä” huolehtivina yksikköinä, jotka vastaavat väestön esittämiin tarpeisiin myös harvaan asutuilla alueilla (Euroopan parlamentin päätöslauselma 6. toukokuuta 2010 moottoriajoneuvojen ryhmäpoikkeusasetuksesta (2011/C 81 E/18).

EU-5 -koulutusten käynnistäminen

EU-5 -koulutukset koskevat autotekniikassa vuoden 2009 ja sitä uudempia autoja. EU-5 -koulutuksiin kuuluu myös autonvalmistajien tietojärjestelmät, niihin sisältyvät koulutustuotteet ja henkilöautojen ohjelmistopäivitykset. Lainsäätäjän vaatimuksesta autonvalmistajat ovat vapauttaneet "EU-5 -tekniset työkalut" myös riippumattomien korjaamoiden käyttöön, kun aikaisemmin ne olivat vain merkkikorjaamoiden käytössä. Käyttöönotto ei kuitenkaan onnistu ilman valmistavaa koulutusta.

EU-5 koulutuksia voi käydä kurssi kerrallaan tai suorittaa tutkintoperusteisesti. Valittavana on henkilöautomekaanikon ammattitutkinto tai automekaanikon erikoisammattitutkinto. Kummankin koulutuksen tavoite on EU-5 osaaminen. Koulutuksien keskeisin ero on siinä, että henkilöautomekaanikon at:ssa syvennytään autoelektroniikan järjestelmäosaamiseen ja erikoisammattitutkinnossa järjestelmädiagnostiikkaan autonvalmistajien testausjärjestelmiä käyttämällä.


 

 

  
 
   
 
Lisätietoja
  • Kysy lisää yrityspalveluista (korjaamot) ja ammattikoulutuksesta

Autoalan kouluttajat Sedu Aikuiskoulutuksessa

Timo Kangastupa p. 0400 378 916
timo.kangastupa@sedu.fi

Jaakko Laitinen p. 044 735 5432
jaakko.laitinen@sedu.fi

Mika Pihlaja p. 040 773 6852
mika.pihlaja@sedu.fi