Etusivu / Esittely / Uutisia / 14.3.2015 YT-neuvottelut käynnistetään Sedussa jälleen
YT-neuvottelut alkamassa Sedussa

Koulutuskuntayhtymän hallitus päätti kokouksessaan 14.3. käynnistää Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedussa yhteistoimintaneuvottelut lain (449/2007) 7 §:n mukaisesti. Neuvottelut koskevat koko kuntayhtymän henkilöstöä, henkilöstömäärä on 700. Sopeuttamistarpeeksi on arvioitu henkilöstömenojen osalta noin 2,4 miljoonaa euroa vuoden 2017 loppuun, mikä merkitsee enintään 50 henkilötyövuoden vähentämistä 31.12.2017 mennessä.

Henkilöstökustannusten osuus kuntayhtymässä on 66,5 %. Myös hallinto- ja tukipalveluja uudelleen organisoimalla, rakenteita tiivistämällä ja tyhjistä tiloista luopumalla on tavoitteena tehostaa toimintaa ja saavuttaa siten säästöjä. Seinäjoen kaupungin kanssa on käynnissä selvitystyö yhteistyömahdollisuuksien tiivistämiseksi hallinto- ja tukipalveluissa.

Miksi?

Valtio leikkaa ammatillisen koulutuksen rahoitusta yhteensä 190 miljoonaa euroa. Sedussa tulorahoitus pienenee noin 4,5 – 5 miljoonaa euroa. Vuoden 2017 rahoitusleikkaus toimeenpannaan siten, että koulutuksen järjestäjä saa päättää, täyttääkö se vain osan koulutuspaikoista vai sopeuttaako se toimintaa pienenevään rahoitukseen.

Suomen hallituksen toimeenpaneman ammatillisen koulutuksen reformin tavoitteena on, että rahoitus- ja toimintalainsäädäntö uudistetaan vuonna 2018, jolloin myös järjestämisluvat uudistetaan. Rahoitus tulee todennäköisesti muodostumaan neljästä peruselementistä: perusrahoitus, suoritusrahoitus, vaikuttavuusrahoitus ja strategiarahoitus. Rahoitusmallilla rahoitettaisiin kaikkea ammatillista koulutusta: ammatillinen peruskoulutus, lisäkoulutus, oppisopimuskoulutus, erityisoppilaitosten koulutus sekä TEM:ltä ja OKM:ltä siirtyvän koulutuksen rahoitus.

Toimintalainsäädännön mukaan tavoitteena on siirtyä yhteen näyttöperusteiseen tapaan suorittaa tutkinto. Lisäksi otetaan käyttöön henkilökohtaistamisprosessi, joka soveltuu kaikille ammatillisen koulutuksen asiakkaille ja asiakasryhmille. Toiminnan lähtökohtana on osaamisperusteisuus.

Uudistukset edellyttävät toiminnan rakenteellista uudistamista siten, että nuorten ja aikuisten koulutuksen nykyiset raja-aidat poistuvat ja synergiaa saadaan eri koulutusten välisellä yhteistyöllä ja toiminnan tavoitteellisuudella.

Asiakokonaisuutta on käsitelty yhdessä pääsopijajärjestöjen pääluottamusmiesten kanssa YT-seurantaryhmässä 26.2.2016 ja paikallisneuvottelussa 7.3.2016 sekä kuntayhtymän johtoryhmässä 7.3.2016.

YT-neuvotteluryhmä

Työnantajan edustajiksi YT-neuvotteluryhmään nimettiin kuntayhtymän johtaja, rehtori Reija Lepola, joka toimii myös neuvotteluryhmän puheenjohtajana, hallintojohtaja Keijo Tauriainen, koulutusjohtaja, vararehtori Hellevi Lassila, aikuiskoulutusjohtaja, vararehtori Pasi Artikainen ja tekninen johtaja Matti Yli-Lahti. Neuvotteluryhmän kokouksiin voidaan kutsua viranhaltijoita eri tulosalueilta asiantuntijoiksi käsiteltävien asioiden perusteella. YT-neuvotteluryhmän sihteereiksi kutsutaan henkilöstö- ja talousasioiden koordinaattori Pirjo Lintala ja henkilöstösuunnittelija Minna Sairanen.

Neuvotteluryhmä antaa tilannekatsauksen yhtymähallituksen kokouksessa 31.5.2016.

Julkaistu 14.3.2016