Etusivu / Esittely / Projektit / Varmuutta Valmasta
Varmuutta Valmasta

Toteutusaika
1.1.2017-31.12.2017

Kohderyhmä
Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan koulutuksen opiskelijat ja henkilökunta sekä ammatillisessa perustutkinto-koulutuksessa opettavat opettajat ja muu henkilökunta. Myös oppisopimuskoulutuksen henkilökunta, työelämän edustajat ja sidosryhmät, joiden kanssa tehdään hankkeen kanssa kehittämistyötä.

Tavoitteet
1. Ammatillisten perustutkintojen tutkinnon osat osaksi VALMA-koulutusta. Yksilöllisten, joustavien ja monipuolisten opintopolkujen toteutuminen Valma-koulutuksessa tukemaan omaa opiskelupolkua. Laajentaa mahdollisuutta tutkinnon osien suorittamiseen ja TOP-jaksojen suorittamiseen jo Valma-koulutuksen aikana.

Lisätä tutkintotavoitteisen koulutuksen, Valma-toimijoiden, oppisopimuskoulutuksen ja työelämän henkilöstön yhteistyötä.

Yksilölliset siirtymät Valma-koulutuksesta ammatilliseen perustutkintokoulutukseen.

Työelämä yhteistyön ja oppisopimuskoulutuksen yhteistyön lisääminen ja tuominen aidosti Valma-koulutuksen arkeen. Yhteistyön tuominen monipuolisesti osaksi Valma-koulutusta.

2. Yhteisöllisyys ja opiskelijalähtöisyys näkyväksi Valmassa. Yhteisöllisyyden edistäminen pedagogisin keinoin. Opiskelijoiden kokonaisvaltainen ohjaaminen, tukeminen ja hyvinvoinnin edistäminen. Yhteisöllisyyden luominen ja ylläpitäminen yhdessä opiskelijoiden kanssa. Toiminnan kehittäminen kouluun ja vapaa-ajalle. Opiskelijoiden osallisuuden lisääminen.

Toimenpiteet

 • Tiivis yhteistyö ja yhteistyön lisääminen ammatillisen koulutuksen opinto-ohjaajien ja vastuuopettajien kanssa (yhteiset tapaamiset, tietoa Valma-koulutuksesta, yhteiset koulutukset, palautteet tutustumisjaksoilta).
 • Office 365 käyttöön mahdollistamaan joustavia ja yksilöllisiä opiskelupolkuja.
 • Yhteistyö entisten Valma-opiskelijoiden kanssa. Valma-tutor aloilla tukemassa koulutuskokeiluja, tutustumisjaksoja.
 • Valma-opiskelijoiden ja tutkintotavoitteisten opiskelijoiden yhteistyö (vierailut, teemapäivät, tapahtumat).
 • Koulutuskokeiluiden lisääminen opiskelijan tarpeiden ja toiveiden mukaan (syvempi tutustuminen koulutuskokeiluihin sovittujen viikkojen lisäksi enemmän mahdollisuuksia opiskelijoille. Mahdollisuus tutustua ja kokeilla kiinnostavaa alaa. Miettimisaikaa päätökselle.
 • Oppisopimus tunnit Valma-opiskelijoille. Oppisopimustoimijoiden ammattitaito ja tietämys osaksi Valma-opintoja erityisesti suunnattu oppisopimuskoulutuksesta ja työvaltaisesta opiskelusta kiinnostuneille. Valma-opiskelijoilla mahdollisuus siirtyä omien tavoitteiden ja toiveiden mukaisesti työelämään.
 • Pajayhteistyön lisääminen.
 • NY-toiminta osaksi opintoja tukemaan yhteisöllisyyttä. Yhdessä tekeminen ja yrittäjyyteen innostaminen.
 • Kokonaisvaltaista ohjausta tukemaan ”oma aikuinen”-systeemi koko Valma opintojen ajaksi (ei ryhmiä tai ryhmänohjaajia). Ohjaus yksilöllistä ja tiiviimpää.
 • Yhteisöllisyyden ja ryhmähengen kehittäminen erilaisten yhteistoiminnallisten oppimisen menetelmien keinoin läpi vuoden (ryhmäytymisleiri, ryhmätehtävät, teemapäivät, yhteinen toiminta, NY-yritykset, sosiaalisen median käyttö yhdessä opiskelijoiden kanssa).
 • Aktiivinen osallistuminen kansainvälisyystoimintaan ja kotikansainvälisyyteen. Mukana kansainvälisyys asioissa: matkat, vierailut, vieraiden vastaanottaminen. Kansainvälisyyteen valmentautuminen ja yhdessä oppiminen.
 • Harrastustoiminnan kehittäminen Valma-opiskelijoiden kanssa. Opiskelijoiden toiveet ja tavoitteet huomioon (esimerkiksi yhteinen futsal-vuoro)

  Tulokset
 • Uudet toimintamallit ammatillisen perustutkintojen tutkinnon osien suorittamiseen.
 • Lukuvuoden aikana suoritetut ammatilliset tutkinnon osat (määrällisesti).
 • Yhteistyön tiivistyminen henkilöstön kanssa ja yhteyksien& ratkaisujen löytyminen.
 • Työkalut ohjaukseen.
 • Siirtymien määrä VALMAsta tutkintotavoitteiseen koulutukseen.
 • Työelämäjaksojen (TOV-jaksojen) määrä.  Hankkeen aikana solmittujen oppisopimusten määrä.
 • Yhteistyötapaamisen määrä hankkeen aikana. VALMA opiskelijoiden työpaja jaksojen määrä. VALMA-opiskelijoiden NY-yritysten määrä lukuvuonna 2016-2017.
 • Kerätään VALMA-opiskelijoiden ja VALMA-toimijoiden kokemuksia luokattomuudesta, aidoista ja monipuolisista valinnoista. Kerätään myös kokemuksia erilaisista menetelmistä, joita yhteisöllisyyden lisäämiseksi käytetään.
 • Montako opiskelijaa osallistuu VALMAn yhteisiin harrastuksiin.

  Syntyneet tuotteet
  Valma-tutor-toiminta tukemaan uusien valmalaisten koulutuskokeiluja ja tutustumisjaksoja.
  Oppisopimustunnit: ohjausta ja tiedonsiirtoa opiskelijoille. Työkalut ohjaukseen.

  Yhteyshenkilöt
  Opiskelijapalveluiden kehittämispäällikkö Anu Hietarinta, p. 040 830 3974, anu.hietarinta(at)sedu.fi
  Vastuuopettaja Virpi Lammassaari, p.  040 868 0771, virpi.lammassaari(at)sedu.fi

  Kumppanit