Tiedonpuut –koulutushanke metsänomistajille

1.9.2009 – 31.8.2014

Tiedonpuut on viisivuotinen metsäalan koulutushanke, joka toteutetaan yhdessä paikallisten metsänhoitoyhdistysten kanssa. Hankkeen aikana järjestetään koulutuksia eri puolilla maakuntaa.

Kohderyhmä
Hankkeen kohderyhmänä ovat metsän-omistajat, metsäalan ammattilaiset ja metsäalan toimijat.

Tavoitteet
 • tarjota metsäomistajille lyhytkestoista koulutusta
 • parantaa metsänomistajien mahdollisuuksia työskennellä tehokkaasti metsässä
 • säästää kustannuksia ja saada enemmän tuloja metsästä
Koulutusaiheet
 • Metsäverotus
 • Taimikon varhaishoito
 • Nuoren metsän ennakkoraivaus
 • Metsätalouden tuet
 • Oman metsän hyödyntäminen
 • Puukauppa metsänomistajan näkökulmasta
 • Metsänkäsittelyn  perusteet
 • Bioenergian hyödyntäminen
 • Luonnontuntemus
 • Metsän uudistaminen
 • Mönkijä metsänhoidossa
 • Moottorisahan huolto ja käyttö
 • Naisten syventävä metsäkoulu
Lisätietoja
Pirita Yliaho
Tiedonpuut-hankkeen projektipäällikkö, 
Sedu Aikuiskoulutus


Metsäkeskuksen logo2012.jpg
mhy_office.jpg 
Lippu_ja_lause_pieni.jpg

 
Hankkeen esite