Etusivu / Esittely / Projektit / Parasta osaamista
Parasta osaamista

Parasta osaamista -hankkeen avulla tuetaan opetus- ja ohjaushenkilöstön työ- ja toimintatapojen uudistumista toimintaympäristön ja lainsäädännön muuttuessa.

Hankkeessa kehitetään ja varmistetaan ammatillisen koulutuksen reformin tavoitteiden mukaista toimien valtakunnallista ja yhdenmukaista laatua sekä luodaan yhtenäisiä käytäntöjä.

Lisäksi hankkeen avulla tuetaan erilaisten oppimisympäristöjen hyödyntämistä osaamisperusteisen ja asiakaskeskeisen ammatillisen koulutuksen kehittämisessä ja toteuttamisessa yhdessä työelämän kanssa.

Hanke tukee ja valmentaa työpaikkoja toimimaan uudistuvan ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöinä.

Hankkeella varmistetaan työelämän osallistumista ammatillisen koulutuksen reformin suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Toteutusaika
1.1.2017-31.12.2019

Tavoitteet
1.    Selvittää keskeiset osaamisvaatimukset ja tarpeet opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen kehittämiselle.
2.    Laatia esitys modulaariseksi osaamiskokonaisuudeksi kartoitettujen vaatimusten ja tarpeiden pohjalta.
3.    Valmistella ja levittää koulutuksen järjestäjien käyttöön opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen kehittämisen toimintamalleja ja materiaaleja sekä koulutusta.
4.    Laatia koulutuksen järjestäjien käyttöön työpaikalla järjestettävän koulutuksen toimintamalleja ja materiaaleja.
5.    Laatia koulutuksen järjestäjien käyttöön työpaikkaohjaajien perehdyttämisen toimintamalleja ja materiaaleja.

Tulokset
Tavoite 1.
• Kooste uudistuvan opettajuuden ja ohjauksen keskeisistä osaamistarpeista.
Tavoite 2.
• Modulaariset koulutuskokonaisuuden teemoittain.
• Koulutusten pilottitoteutuksia 20-30 kpl (menettelytapoja koulutuksista erilaisiin toiminnallisiin täydennyskoulutus- ja muihin osaamisen kehittämisen menetelmiin).
Tavoite 3.
• Sähköisellä alustalla avoimesti ja helposti kaikkien koulutuksen järjestäjien saatavilla teemoittain vaiheessa (tavoite 2.) suunniteltuja ja pilotoituja koulutuksia sekä hyväksi havaittuja toimintamalleja ja tukimateriaaleja.
• Toteutettuja koulutuksia kattavasti ympäri Suomen.
Tavoite 4.
• Alueellisia työelämäfoorumeja 25-35 kpl.
• Oppilaitosten ja työelämän yhteinen näkemys työpaikalla järjestettävän koulutuksen toimintamalleista.
• Työpaikalla järjestettävän koulutuksen laadun varmistamisen muistilista.
• Näin arvioit osaamista – opas opiskelijalle, työpaikkaohjaajalle ja opettajalle.
Tavoite 5.
• Työelämän tarpeita vastaavat työpaikkaohjaajien perehdyttämisen ja kouluttamisen toteutusmallit ja niiden tukimateriaalit.
• Toteutettuja työpaikkaohjaajakoulutuksia 20-30 kpl.
• Koulutettuja työpaikkaohjaajia 300-400 kpl.
• Perehdytettyjä koulutuksen järjestäjiä 40-50 kpl.

Hankkeen pääkoordinaattori
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä

Hankkeen muut toteuttajat
Ammatilliset koulutuksen järjestäjät:
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia
Länsirannikon koulutus Oy WinNova
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä PKKY
Koulutuskeskus Salpaus
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu
Tampereen seudun ammattiopisto Tredu (Tampereen kaupunki)
Validia ammattiopisto (Invalidiliitto ry)
Yrkesakademin i Österbotten

Ammatilliset opettajakorkeakoulut:
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Hämeen ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Oulun ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Tampereen ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Rahoittaja
Opetushallitus
Opetus- ja kulttuuriministeriö

Yhteyshenkilöt
Aila Ylihärsilä, p. 040 830 2381, aila.yliharsila(at)sedu.fi
Satu-Maarit Sivula, p.  040 539 9968, satu-maarit.sivula(at)sedu.fi