Etusivu / Esittely / Projektit / Yritystä ja intoa Kyrönmaan tiloille / Projektiuutiset

Kyrönmaa omavaraiseksi energiantuottajaksi

Yritystä ja Intoa Kyrönmaan tiloille -hanke  esittelee peltoenergian mahdollisuuksia Pellolta – energiaomavaraisuuden alkuun -seminaarissa Laihian Isokylän koululla 24.3.2012 kello 10 - 15.30, jossa tutustutaan pellosta saatavan energian mahdollisuuksiin. Seminaari on tarkoitettu viljelijöille ja tuottajille sekä niille, jotka ovat kiinnostuneet lähienergiasta lämmöntuottamisessa ja polttoaineissa. Bioenergialla on mahdollista korvata polttoöljy, ja biokaasua voidaan käyttää puhdistamattomana normaalissa lämpökattilassa vain pienten muutosten jälkeen. Puhdistettuna biokaasu toimii autojen, traktoreiden ja koneiden polttoaineena.

Kyrönmaan pelloilla ja maatiloilla riittää uusiutuvan energianlähteitä niin paljon, että alue voisi olla täysin omavarainen energiantuotannossaan. Kehittämispäällikkö Pekka Peura Vaasan yliopiston Levón-instituutista sanoo heidän tutkimustensa kuten myös kansainvälisten havaintojen osoittavan, että suomalaisen maaseudun uusiutuvilla energioilla saataisiin tuotettua energiaa myös valtakunnan verkkoon ja suuremmille asutuskeskuksille. Näitä energianlähteitä ovat esimerkiksi peltoviljelyn biomassa, kuten olki ja heinä.

Peura uskoo, että yksittäiset maatilat voisivat itse tulla omavaraisiksi omilla bioenergialähteillään. Muutos ei tapahdu hetkessä, mutta siihen on olemassa erittäin hyvät mahdollisuudet. 
-  Luonnollisesti energian tuottamiseen vaaditaan osaavaa työtä ja investointeja. Parhaiten maaseutu pääsisi tässä asiassa eteenpäin toimimalla alueellisesti yhteistyössä joko useamman tilan kesken yhdessä tai kuntakohtaisesti.

YHYRES-kehittämisyhdistyksen rahoittaman Yritystä ja intoa Kyrönmaan tiloille -hanke haluaa tarttua tähän haasteeseen ja kehittää alueella bioenergian käyttöä. Projektipäällikkö Anja Uhlgrén innostui aiheesta luettuaan Jyväskylän yliopiston julkaisusta siitä, miten heinästä on mahdollista saada biokaasua.

- Hehtaarin heinäsadosta on mahdollista tuottaa vuodessa 1–2 henkilöauton vuotuista polttoainekulutusta vastaava määrä. Olen Kyrönmaalla työskennellessäni törmännyt siihen, että heinän viljelyä pitäisi lisätä maan vuoroviljelyn ja maanparannuksen vuoksi. Bioenergian tuotanto sopisi alueelle, sillä Kyrönmaan tilat tarvitsevat liitännäiselinkeinoja ja polttoaineiden omavaraisuudella saadaan aikaa säästöjä, perustelee Uhlgrén. 

Pekka Peura uskoo, että kunnalliset tai seutukunnalliset strategiat voisivat edistää tällaista hajautettua energiantuotantoa ja hänestä olisi hyvä saada Kyrönmaa yhtenä kokonaisuutena liikkeelle.

Lisätietoja: projektipäällikkö Anja Uhlgrén 040 868 0178  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Projektiuutiset 2/2011

Maatilayrittäjien koulutushanke tukee uuden etsimisessä


Kyrönmaan maatilayrittäjille suunnattu Yritystä ja intoa Kyrönmaan tiloille -koulutushanke aloitettiin keskiviikkona 2.11. kuuntelemalla toimittaja Maarit Tastulan ajatuksia hyvinvoinnista ja jaksamisesta Isonkyrön Ylipään nuorisoseurantalolla.

Keskipohjalaiset juuret omaavan Tastulan esityksen sanoma nojasi pitkälti optimismiin. Keskusteluohjelmistaan tunnettu Tastula kertoi oppineensa paljon ihmisistä hevosten kautta, molemmat esimerkiksi muistavat pitkään kohtaamansa pahaa. Pieni, vain sivulauseessa esitetty mitätöinti saattaa jättää jäljen ihmisen koko elämään ja viedä turhaan energiaa. Tastula kannusti yhteisöllisyyteen, sillä yksin pärjääminen on aikansa elänyt oppi. Muutokset ovat välttämättömiä, mutta Tastula neuvoi erottamaan toisistaan muutettavissa olevat asiat ja ne, joiden kanssa on hyväksyttävä niiden muuttamattomuus. Hän myös kehotti etsimään vaihtoehtoisia reittejä ja eksymään sivupoluille.

Uusia mahdollisuuksia ja ideoita haetaan myös Yritystä ja intoa Kyrönmaan tiloille -hankkeessa. Tarkoituksena on muun muassa auttaa tiloja liiketoimintasuunnittelussa, uusien toimintatapojen etsimisessä ja kiinnittää huomiota työhyvinvointiin ja jaksamiseen. Suunnitteilla on koulutusten ja yritysvierailuiden lisäksi myös virikematka Itävaltaan keväällä viikolla 15.

Vaikka aloitusseminaariin ei olisi päässytkään, ovat hankkeen tilaisuudet avoimia kaikille kyrönmaalaisille maatilayrittäjille. Marraskuussa alkaa sukupolvenvaihdosta käsittelevien tilaisuuksien sarja, jossa kuullaan luopujia ja jatkajia sekä annetaan infoa aloitustuista, taloudesta ja kannattavuudesta. Lisätietoa saa muun muassa YHYRES-kehittämisyhdistyksen netti- ja Facebook-sivuilta.

Hanke on Sedu Aikuiskoulutuksen hallinnoima ja YHYRES-kehittämisyhdistyksen rahoittama. Lisätietoja antaa projektipäällikkö Anja Uhlgrén, puh. 040 868 0178 tai anja.uhlgren@sedu.fi.

Lippu_ja_lause_pieni.jpg mtk_väri.jpg Logo_Leader_RGB_.jpg Yhyres_logo_Vari_web.jpg