Etusivu / Esittely / Projektit / Yritystä ja intoa Kyrönmaan tiloille
Valitse alasivu

Yritystä ja Intoa KyrönMaan Tiloille –hanke

Hankkeen toiminta-aika 1.5.2011 - 30.4.2014.

Hanke pohjautuu YHYRES-kehittämisyhdistys ry:n 2010 toteuttamaan maatilatutkimukseen kyrönmaalaisille maatiloille. Tutkimuksen perusteella maatilayrittäjä näkee tilan kannattavuuden heikkona ja taloudellisen tulevaisuuden epävarmana. Oma jaksaminen huoletti. Sukupolvenvaihdos on edessä useilla tiloilla. Kiinnostus erikoistumaan ja tilan kehittämiseen ja kannattavana pitämiseen nousi esiin. Kyrömaalla löytyy kehitysintoa ja halua pitää tila kannattavana.

Selvityksen pohjalta rakentui Yritystä ja Intoa KyrönMaan Tiloille - hanke.


Hankkeessa päädyttiin kolmeen koulutukselliseen pääteemaan:

1. Maatilojen liiketoimintaosaaminen ja kannattavuuden perusteet

 • Vastaa tarpeeseen maatilojen liiketoiminnan, johtamistaitojen ja kannattavuuden parantamiseen.
 • Hankkeen aikana tuotetaan uusia maatilojen kehittämis-/liiketoimintasuunnitelmia, joiden laatimiseen osallistujat saavat ohjausta tehokkaampaan ja kannattavampaan toimintaan joko nykyisellä toimintatavalla tai uuden vaihtoehdon pohjalta.
 • Kone- ja rakennusinvestointien kannattavuus
 • Maatilojen sukupolvenvaihdoksiin ohjausta

2. Työhyvinvointi ja jaksaminen

 • Jaksaminen ja työn organisointi kulkevat usein käsi kädessä
 • Ajankäytön tehostaminen
 • Työ- ja vapaa-ajan erottaminen
 • Työergonomia
 • Työterveyshuolto

3. Uuden yritystoiminnan virittäminen maatiloille

 • Yhteistoiminnan lisääminen / osa-aikaisuus - mahdollisuudeksi uusille liitännäiselinkeinotoiminnoille:
  • Elintarvikkeiden jatkojalostus, koneurakointi, energiantuotanto, uudet teknologiat, metsätalous, palvelut ja matkailu


Hanketta toteutetaan erilaisin koulutus- tiedotus- ja matkatapahtumin seuraavasti:

 1. Aloitusseminaari
 2. Virikematkoja 3, joilla innostetaan osallistujia hankkeeseen
 3. Liiketoiminnan suunnittelukoulutukset sisältäen tilakohtaista valmennusta (3)
 4. Sukupolvenvaihdos maatilalla –koulutuspäivät sisältäen tilakohtaista valmennusta (2)
 5. Maaseudun uusi yrittäjyys, koulutuspäiviä eri oheiselinkeinoista n. 10 koulutuspv.
 6. Into-Areenat –lyhyet tietoiskut uusista ajankohtaisista aiheista uuden yritystoiminnan ympärillä (8)
 7. Työhyvinvointi- opinto- ja virkistysmatkat (2/ 2vrk)
 8. Ulkomaan matka – tutustuminen maaseudun elinkeinoihin ja uusiin ideoihin (hankkeeseen osallistujille)
Hankkeen rahoitus
Rahoitus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman Leader toimintalinjalta, Maa- ja metsätalouden kilpailukyvyn parantaminen Leader-toimenpiteet linjalla 1.
90 % julkinen rahoitus (EU+ valtio+kunta), 10 % yksityinen rahoitus (MTK paikallisjärjestöt ja osallistumismaksut) .

Lisätietoja
Arja-Uhlgren,-Projektipääll.gif  projektipäällikkö Anja Uhlgrén,
puh. 020 124 4507 tai 040 868 0178,
 s-posti etunimi.sukunimi@sedu.fi
Loukontie 6, 66440 Tervajoki


Lippu_ja_lause_pieni.jpg   mtk_väri.jpg        Logo_Leader_RGB_.jpg Yhyres_logo_Vari_web.jpg