ViVa toteuttaa yhteiskuntatakuuta

Sedu Aikuiskoulutus tekee pioneerityötä nuorten yhteiskuntatakuun edistämiseksi. VirtuaaliValmennusta nuorille, ViVa24h-projektissa on mahdollisuus opiskella tutkinnon osia tai koko tutkinto työelämäpainotteisesti ja projektin tavoitteena on 17–30-vuotiaiden nuorten työllistymisen edistäminen.

Projektin infotilaisuuksiin on osallistunut runsaasti kiinnostuneita, jotka haluaisivat suorittaa kesken jääneet opinnot valmiiksi tai ovat alan vaihtajia, jotka haluaisivat työllistyä. Haastatteluihin on osallistunut tähän mennessä 70 hakijaa, joista ensimmäiset ViVa-Ammatillisen koulutuksen opiskelijat aloittivat maaliskuussa. Hakijat ovat olleet kiinnostuneita lähihoitajakoulutuksesta, myynnin ammattitutkinnosta, laitoshuoltajakoulutuksesta, talotekniikasta ja sihteerin ammattitutkinnosta.

ViVa24h-projekti on täsmäpalvelua ja hakijalle räätälöidään sopivia toimenpiteitä koulutuksen loppuun saattamisessa ja työllistymisen edistämiseen. ViVa24h-projektissa jokaiseen yhteydenottoon vastataan, jokainen hakija haastatellaan ja jokaiselle Viva-Ammatilliseen koulutukseen valituksi tulevalle suunnitellaan oma lukujärjestys ja työssä oppimispaikat, jotka täydentävät teoriaopetuksen soveltamista eri työtehtäviin.

ViVa-Ammatillisen koulutuksen suunnittelussa huomioidaan hakijan kiinnostuksen lisäksi paikkakunnan työllistymismahdollisuudet. Alueen työnantajat ovat ottaneet hyvin vastaan työssä oppijoita, jotka suorittavat tutkintoja.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Petteri Kokko 040 680 7026
Virtuaaliohjaaja Katja Jaskari 040 868 0855
etunimi.sukunimi(at)sedu.fi

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projektiuutiset 3/2011

Virtuaalivalmennusta nuorille 24h

Virtuaalivalmennusta nuorille 24h (ViVa24h) – projekti alkoi 1.9.2011. Projekti on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama ja kestää vuoden 2013 joulukuun loppuun saakka. Pitkän hakuvaiheen jälkeen (n. 1,5 vuotta) työ saatiin vihdoin liikkeelle ja tällä hetkellä olemme aivan projektin alkumetreillä. Nuorten työllistyminen on yhteiskunnallisessa keskustelussa hyvin merkittävässä asemassa tällä hetkellä. Hallitusohjelmaan kirjatun nuorten yhteiskuntatakuun tavoitteena on tarjota jokaiselle alle 25-vuotiaalle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta. Erityisen suurta huomiota kiinnitetään nuorten työmarkkinoilta syrjäytymisen ehkäisyyn.

ViVa – projektilla on mahdollisuus omalta osaltaan edistää yhteiskuntatakuun toteutumista. Tavoitteena on projektin keston aikana tarjota sadalle 17 – 30 vuotiaalle nuorelle mahdollisuus työllistymispolkuihin liittyvän jatkosuunnitelman tekemiseen. Lisäksi tavoitteena on, että 20 nuorta suorittaa tutkinnon, kymmenen työllistyy ja 80 henkilöä osallistuu monialakoulutustyyppiseen työvoimapoliittiseen koulutukseen, joka johtaa työllistymisvalmiuksien paranemiseen. Lisäksi nuorille on mahdollisuus koko projektin ajan saada lähi- ja virtuaalivalmennusta (personal coching) työllistymismahdollisuuksien edistämiseen ja tukemiseen.

Projektin alkuvaihe on mennyt toiminnan käynnistämiseen ja verkostoitumiseen. Yhteistyöneuvottelut työvoimahallinnon edustajien ja muiden projektien kanssa ovat täsmentäneet ViVan asemaa ja tarvetta työllistymisen kentällä. Toimialueella, joita ovat Seinäjoen seudun – ja Härmänmaan TE-toimistojen alueet, on yhteensä yli 900 projektin kohderyhmään kuuluvaa henkilöä vailla työtä. Näistä ilman ammattia on noin 150 henkilöä. Toiminnalle löytyy siis suuri tarve. Alkuvaiheessa on ollut hienoa huomata se positiivinen asenne, mikä nuorten työllistymistä kohtaan on olemassa. Olemme alustavasti keskustelleet monien yrittäjien kanssa nuorten työllistymismahdollisuuksien edistämisestä ja vastaanotto on ollut erittäin myönteinen. Kaikilla toimijoilla on selkeästi yhteinen halu vastata nuorten työllistymismahdollisuuksien parantamiseen ja sitä kautta hallitusohjelmassakin mainittuun tavoitteeseen nuorten työllistymisen paranemisesta ja syrjäytymisen ehkäisemisestä. Tästä on hyvä jatkaa.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Petteri Kokko 040 680 7026
Virtuaaliohjaaja Katja Jaskari 040 868 0855
etunimi.sukunimi(at)sedu.fi

ELY_keskus.JPG