Etusivu / Esittely / Projektit / Työtutka

TYÖTUTKA – työntutkimuksen hyödyntäminen työssäopimisessa

Kehityshanke kuuluu Opetusministeriön valtakunnalliseen ESR-kehittämisohjelmaan kaudelle 2007-2013. Tavoitteena on työelämävastaavuuden parantaminen ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen tukeminen ammatillisessa koulutuksessa ja korkeakoulutuksessa.

Toimintalinjana on työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen. Hanketta hallinnoi TTS (Työtehoseura ry) ja Project managerina toimii Aila Peippo-Pasuri. Hanke on aloitettu 19.4.2010 ja se päättyy 30.4.2013. Pilottikokeilu toteutetaan TTS:n kolmella koulutusalalla: Autoala, kuljetusalan työnjohto koulutus sekä puutarha-ala.

Pilottikokeilun jälkeen käynnistetään työpaikkaohjaajien koulutus ja samanaikaisesti myös toimintamallin mukainen työssäoppiminen, jossa ovat opiskelijat mukana. Mallia kokeillaan hankkeen yhteistyökumppaneiden kanssa: Sedu Aikuiskoulutus, Winnova; Länsirannikon koulutus ry, PSK Aikuisopisto, Sataedu; Satakunnan aikuiskoulutuskeskus ja Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä.

Mallintamisessa otetaan käyttöön kolme tutkintotasoa: perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitukinnot eritasoisilla teemoilla tavoitteen suhteen. Yksikertaisesti ajateltuna perustutkintotasolla paneudutaan työn tekemisen tasoon yksilötasolla eli siihen mitä työn tekninen osaaminen vaatii työn sisällön, työolosuhteiden ja työtaitojen kannalta. Ammattitutkintotasolla paneudutaan työkokonaisuuksien tasoon ja miten kehittää yhteistyötä muiden työntekijöiden kanssa. Erikoisammattitutkintotasolla tarkastelun kohteena on esimiestyön näkökulma eli se miten työtä johdetaan.

Sedu Aikuiskoulutuksessa hanke pilotoidaan sosiaali- ja terveysalalla.

Lisätietoja

Liisa-Yli-Kullas,-kouluttaj.jpg  kouluttaja Liisa Yli-Kullas, puh. 020 124 5628 tai 040 830 4239,
s-posti etunimi.sukunimi@sedu.fi 

ELY_keskus.JPG