Työhyvinvointivalmennuksen aikataulu ja ohjelma

Ohjelma 2010
to 23.9. P205
Tutustuminen, ohjelman esittely ja henkilökohtaisten tavoitteiden asettaminen, Raija Peltokangas

Kokonaistyökyvyn arviointi; kuormitus- ja kuntomittaukset, ohjaus ja välineet mittauksen suorittamiseen, Kari Laine

vko 38-39:
Psykofysiologisen kuormittuneisuuden ja palautumisen mittaaminen työn, vapaa-ajan ja levon aikana. Osallistujat ovat saaneet mittalaitteet ja kaavakkeet 23.9. Palautus kuntotestien yhteydessä.

ke 29.9. P205
Oman itsensä johtaminen, Veli-Matti Heinijoki

ma 4.10. T002
Henkilökohtaiset kehon koostumuksen mittaukset, toimintakyky- ja kuntomittaukset, Kari Laine, Huom: aika sovitaan jokaisen kanssa erikseen.

ti 12.10. T002
Kuormitus- ja kuntomittausten henkilökohtaiset palautteet, kokonaistyökyvyn arviointi ja hyvinvointiohjeet, Kari Laine, Huom: Aika sovitaan jokaisen kanssa erikseen

to 14. 10. T231
Yritystoiminnan ja henkilöstön kehittämisen keinot, Piia Tulisalo

ti 26. 10. T231
Yrittäjän vahvuuksien ja kehittymis-/osaamistarpeiden arviointi, Pirkko Annala

to 28.10. T231
Yrittäjän osaamisen ja yrityksen tarpeiden kohtaaminen; kehittämissuunnitelman laatiminen, Pirkko Annala

ti 2.11. T242
Ihmisten johtaminen; hyvän esimiehen ominaisuudet, roolit ja tehtävät henkilöstöjohtamisessa, Anna Säynäjäkangas

to 4.11. T242
Kehon ja mielen valmennus; stressioireiden ennaltaehkäisy, Marja-Leena Paakkunainen

ke 10.11. T242
Kehon ja mielen valmennus; itseymmärrys ja stressin hallinta, Marja-Leena Paakkunainen

to 18.11. T242
Kehon ja mielen valmennus; epävarmuuden sieto, Marja-Leena Paakkunainen

ke 24.11. T242
Kehon ja mielen valmennus; stressin hallintaan tähtäävien ajatus- ja toimintamallien omaksuminen, Marja-Leena Paakkunainen

to 2.12. T242
Kehon ja mielen valmennus; opitun harjoittelua ja syventämistä, Marja-Leena Paakkunainen

ti 7.12. P205
Yrittäjän roolit työnantajana, esimiehenä, valmentajana ja työntekijänä, Veli-Matti Heinijoki

ti 14.12. P205
Esimiehen vuorovaikutustaidot; jämäkkyys ja empaattisuus, viestintä- ja vuorovaikutustaidot, palautteen antaminen ja vastaanottaminen, tiimityötaidot, Anna Säynäjäkangas
Ohjelma 2011
ti 11.1. P205
Esimiestyön valmennusprosessi; ajattelun, tunteiden ja toiminnan tutkiminen ja kehittäminen, Carina Tapanainen

to 13.1. P205
Osaamisen johtaminen; kehityskeskustelut, osaamisen ja suorituksen johtaminen, Anna Säynäjäkangas

ti 18.1. P205
Esimiestyö ongelmatilanteissa; työyhteisön ongelmatilanteet, ongelmien käsittely ja ratkaisu, Anna Säynäjäkangas

to 20.1. P205
Esimiestyön valmennus; Itsetuntemuksen vahvistaminen, Carina Tapanainen

ke 26.1. T242
Kehon ja mielen valmennus; ryhmän toivomat teemat, Marja-Leena Paakkunainen

ti 1.2. T242
Esimiestyön valmennus; stressin ja muutoksen hallintataitojen vahvistaminen, Carina Tapanainen

to 10.2. T242
Esimiestyön valmennus; oman työn suuntaaminen ja oman roolin selkeyttäminen, Carina Tapanainen

to 17.2. T242
Kehon ja mielen valmennus; tilannekatsaus ja uudet oivallukset,
Marja-Leena Paakkunainen

ke 23.2. T242
Esimiestyön valmennus; yhteistyön vahvistaminen, Carina Tapanainen

ke 9.3. T242
Kehon ja mielen valmennus; opitun syventämistä ryhmän tarpeiden mukaan, Marja-Leena Paakkunainen

to 10.3. T242
Check-point; mitä nyt kuuluu, Veli-Matti Heinijoki

ti 15.3. T242
Esimiestyön valmennus; omasta työhyvinvoinnista huolehtiminen, Carina Tapanainen

ke 30.3. P205
Esimiestyön valmennus; opitun syventämistä, Carina Tapanainen

ke 6.4. T242
Osaavan henkilöstön rekrytointi ja palkkaus, Veli-Matti Heinijoki

to 7.4. T242
Kehon ja mielen valmennus; prosessityöskentely jatkuu, Marja-Leena Paakkunainen

ti 12.4. T242
Ryhmätyönohjaus; ryhmän toiveiden mukainen teema, Carina Tapanainen

ti 3.5 T242
Kokonaistyökyky, työssä jaksaminen ja työilmapiiri, Piia Tulisalo, Marja-Leena Paakkunainen

to 5.5. T242
Kehon ja mielen valmennus; yhteenveto opitusta, Marja-Leena Paakkunainen

ke 11.5. T242
Esimiestyön valmennus; ryhmän toiveiden mukainen teema, Carina Tapanainen

vko 20
Kokonaistyökyvyn arviointi ja kuntotestaus uudelleen; mitä valmennuksen aikana on tapahtunut, Kari Laine, Huom: aikataulutus sovitaan erikseen

ti 24.5. T242
Esimiestyön valmennus; ryhmän toiveiden mukainen teema, Carina Tapanainen

ma 30.5. P205
Päätöspäivä ; tulevaisuuden hyvinvointi, Veli-Matti Heinijoki (Marja-Leena Paakkunainen, Carina Tapanainen)ELY_keskus.JPG   vipuvoimaaEU_rgb.jpg  ESR_sosiaalirahasto.jpg