Etusivu / Esittely / Projektit / Työhyvinvoinnilla tulosta
Valitse alasivu

Työhyvinvoinnilla tulosta

Työhyvinvoinnilla tulosta –hankkeessa tarjotaan esimiehinä ja yrittäjinä toimiville arjen työkaluja johtamiseen ja jaksamiseen.

Kohderyhmä
Hankkeen kohderyhmänä ovat eteläpohjalaiset esimiestehtävissä työskentelevät henkilöt, jotka ovat kiinnostuneita oman yrityksensä ja johtajuuden kehittämisestä panostamalla omaan fyysiseen ja psyykkiseen jaksamiseen sekä johtamisosaamisen parantamiseen. Hankkeeseen otetaan mukaan n. 40 henkilöä eri toimialoilta.

Tavoitteet
Hankkeen päätavoitteena on edistää osallistujayritysten kehitystä ja kasvua panostamalla johtajan/esimiehen kokonaistyökykyyn, ammatillisen kasvun ja johtajuusosaamisen tukemiseen. Hankkeen avulla osallistujien esimiesroolit selkiytyvät ja johtaminen ammattimaistuu.

Työhyvinvoinnilla tulosta -hankkeen tavoitteena on hakea ratkaisua sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumiseen siten, että miesjohtajia ja –esimiehiä kannustetaan huolehtimaan omasta henkisestä ja fyysisestä jaksamisestaan ja toisaalta naisjohtajille ja –esimiehille tarjotaan mahdollisuus kehittää omaa johtamisosaamistaan. Hanke toteutetaan ajalla 1.1.2010 - 30.9.2012.

Toteutus
Hankkeessa on kaksi ohjelmakokonaisuutta. Näistä toinen sisältää n. 10 kuukauden mittaisen johtamisvalmennusohjelman, johon osallistuville tarjotaan mahdollisuutta myös henkilökohtaiseen ammatillista kehitystä tukevaan valmennukseen (coaching). Hankkeen toinen ohjelmakokonaisuus tähtää työhyvinvointiosaamisen kehittämiseen.


Lisätietoja

 SeduAK,Peltokangas-Raija,-K.jpg Projektipäällikkö Raija Peltokangas,
puh. 020 124 4522 tai 040 868 0828 tai etunimi.sukunimi@sedu.fi

ELY_keskus.JPG   vipuvoimaaEU_rgb.jpg  ESR_sosiaalirahasto.jpg
Työhyvinvointivalmennus miehille
Johtamiskoulutus naisille