Etusivu / Esittely / Projektit / Työ ja tekijät kohtaamaan

Työ ja tekijät kohtaamaan Etelä-Pohjanmaalla

2.3.2010. – 30.6.2011

Hankkeella haetaan ratkaisuja työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaanto-ongelmaan ja rakennetyöttömyyteen, jossa työttömien ammattitaito ei vastaa avoimien työpaikkojen vaatimuksia.

Etelä-Pohjanmaan työttömyysaste lähentelee 10 prosenttia. Työttömien työnhakijoiden määrät kasvavat eniten teollisessa työssä, rakennustyössä, luokittelemattomassa työssä sekä tieteellisessä, teknisessä ja taiteellisessa työssä. Tämä on meneillään olevan taantuman seurausta.

Hankkeella haetaan myös ratkaisuja, joiden avulla voidaan poistaa sukupuolten välisiä raja-aitoja työllistymisessä ja toisaalta ennakoimaan tuleva työvoimapula. Maakunnallisen strategian mukaisesti alueen omat työttömät ovat ensisijainen kohderyhmä. Myös nuoret ja alueellemme muuttavat tulevat olemaan avainasemassa.

Hanketta toteutetaan yhteistyössä yritysten ja kaikkien alueella toimivien rahoittaja- ja kehittäjätahojen kanssa.

Kohderyhmä
Etelä-Pohjanmaan alueella olevat ja tänne tulevat työnhakijat, työnantajat ja yritykset. Hankkeen toimenpiteet suunnataan valituille toimialoille niin työntekijöiden, työnantajien, kun yritystenkin suhteen.

Tavoitteet
Projektin tavoitteena on kehittää toimintatapoja, joilla voidaan ohjata työvoimaa aloille, jotka sitä tarvitsevat. Tavoitteisiin pyritään kartoittamalla seutukuntakohtaisesti työnhakijoiden määriä eri ammattiryhmissä. Tällä pyritään siihen, että löydettäisiin ne toimialat, jotka työllistävät ja voidaan koulutuksen ja muun kehittämisen kautta saada työvoima kohtaamaan työvoiman tarpeen mahdollisimman hyvin.

Toimenpiteet
Selvitetään seutukuntakohtaiset työvoiman osaamisalueet ja työvoimatarpeet. Valitaan jokaisesta seutukunnasta tarkempaan osaamiskartoitukseen otanta, jonka toimialat ja otannan suuruudet saattavat vaihdella seutukunnittain olemassa olevan taantuman viitoittamana. Kehitetään menetelmiä, joilla työnhakijat ja työnantajat kohtaavat.

Selvitetään menetelmiä, joiden avulla voidaan muokata asenteita naisten ja maahanmuuttajien työllistämistä kohtaan. Tiedotetaan hankkeesta maakunnan tiedotusvälineissä ja erityisesti yrittäjien omissa julkaisuissa. Järjestetään tiedotus- ja infotilaisuuksia. Järjestetään yritysvierailuja alueella yhteistyössä TE-toimistojen ja yritysten kanssa.

Lisätietoja

 SeduAK,Jokelainen-Juha,-Pro.jpg  Projektipäällikkö Juha Jokelainen
Työ ja tekijät kohtaamaan Etelä-Pohjanmaalla
puh. 020 124 6974 tai 040 830 2329
s-posti etunimi.sukunimi@sedu.fi ELY_keskus.JPG