Etusivu / Esittely / Projektit / Täsmätuotteet työelämälle

Täsmätuotteet työelämälle

Hankkeen toteutusaika 1.11.2012 – 31.12.2013.

Hankkeen avulla pyritään entistä paremmin palvelemaan alueen yrityksiä tarjoamalla heille monipuolisia mahdollisuuksia henkilöstön osaamisen ja yrityksen kehittämiseen.
Hankkeessa kehitetään oppilaitosten henkilöstön tuotteistamisosaamista, tuotteistetaan liiketalouden ja kaupan alan koulutustarjontaa sekä kehitetään koulutusten yrityskohtaista räätälöintiä sekä maksullisen palvelutoiminnan prosessia palvelemaan tehokkaammin yritysasiakasta. Lisäksi kehitetään ja testataan asiakkuuksien johtamismallia, jolla pyritään aikuiskoulutuksen palvelutarjonnan ja työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän tunnetuksi tekemiseen sekä pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin.

Kohderyhmä
Projektin kohderyhmänä ovat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueen pk-yritykset sekä ne hanketoimijoiden työntekijät, jotka työskentelevät suoraan yritysten kanssa.

Toimenpiteet
• Hanketoimijoiden sisäisen palvelutarjonnan ja asiantuntijoiden kartoitus oppilaitoskohtaisesti
• Mukaan otettavien tutkintojen yhteisten osien kartoittaminen
• Sisäisten palveluprosessien selkiyttäminen oppilaitosten sisällä ja prosessikuvaukset
• Yhteistyön tiivistäminen oppilaitosten tutkintovastaavien kesken
• Työelämäryhmien perustaminen ja asiakasyritysten kutsuminen mukaan liiketalouden ja kaupan alan koulutusten tuotekehitykseen ja tuotteistamiseen
• Tuotteistamis- ja CRM-koulutukset
• Systemaattisen asiakkuuksien johtamismallin viimeisteleminen
• Oppilaitosten omien, yhteisten koulutuskalenterien/palvelutarjottimien rakentaminen ja niiden laittaminen tarjolle myös kumppanioppilaitoksille
• Liiketalouden ja kaupan alan tutkintoihin valmistavan koulutuksen teemojen avaaminen, modulointi ja tuotteistaminen
• Jalkautuminen yrityksiin ja vastuuasiakkuuksien hoitaminen systemaattisen asiakkuuksien johtamismallin mukaisesti

Rahoitus ja hankkeen toteuttajat
Hanke toteutetaan työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän puitteissa ja sen päärahoitus tulee Pohjanmaan ELY-keskuksesta. Lisäksi kaikki toteuttajaoppilaitokset, Sedu Aikuiskoulutus, VAKK, ja KPAKK osallistuvat rahoitukseen.

Lisätietoja
Satu Ahopelto, yrityspalvelupäällikkö
Sedu Aikuiskoulutus, Rastaantaival 2, 60200 Seinäjoki
puh. 040 868 0800
s-posti: etunimi.sukunimi@sedu.fi.
ELY_keskus.JPG