Etusivu / Esittely / Projektit / TERO - Työelämään erinomaista osaamista

Tero.jpg

Työelämään Erinomaista Osaamista

TERO- Työelämään Erinomaista Osaamista on elintarvikeklusterin ja sen eri toimialojen työpaikkaohjaajien sekä alan opettajien työelämäosaamisen valtakunnallinen kehittämis- ja koulutusprojekti. Projektia hallinnoi Sedu Aikuiskoulutus. Keskeisiä yhteistyötahoja ovat Helsingin palvelualojen oppilaitos, Koulutuskeskus Sedu, elintarviketalouden kehittämisorganisaatiot, työelämän edustajat pilottialoilta sekä muut työpaikkaohjausta ja opettajien työelämäosaamista edistävät projektit.

Projekti toteutetaan ajalla 1.4.2009 - 31.12.2012.

Projektin varsinaisia kohderyhmiä ovat: 

  1. Työpaikkaohjaajat tai siksi aikovat henkilöt elintarvikeklusterin eri toimialoilla keskittyen lähinnä elintarvikealalle sekä puhtaanapito-, ravitsemis- ja laboratorioaloille. Koulutusta toteutetaan monimuotoisissa oppimisympäristöissä, myös uraohjauksen tarpeet huomioiden. 
  2. Edellä mainittujen pilottialojen opettajat, jotka ovat kiinnostuneita edistämään työelämäosaamistaan ja päivittämään omaa ammattiaitoaan työelämäjaksojen ja työelämän ohjausjaksojen aikana.

Projektin tavoitteet 

  • Luoda paikalliset, alueelliset ja valtakunnalliset yhteistyöfoorumit ja kehittämisrenkaat pilottialojen, koulutus- ja kehittämisorganisaatioiden, palveluorganisaatioiden ja osaajana työmarkkinoille projektien kesken. 
  • Työelämän ohjaustaitojen ja pedagogisen osaamisen lisääntyminen pilottialoilla. Työpaikkaohjauksen laajeneminen kohti työurien ohjausta. 
  • Opettajien työelämäosaamisen ja ammattitaidon kohoaminen työelämäjaksojen ja työelämän ohjausjaksojen kautta. 
  • Innovatiivinen ja toimintaympäristön/tutkintojen muutokset sekä työelämän tarpeet huomioiva työpaikkaohjauksen ja opettajien työelämäosaamisen toimintamalli.

Toimenpiteet

Projektissa syntyy pilottina elintarvikeklusterin työpaikkaohjauksen ja opettajien työelämäosaamisen toimintamalli, jossa rajapintana on työelämän ja oppilaitoksen kohtaaminen. Mallia voidaan mahdollisesti hyödyntää muillakin aloilla.

Toimintamallin tavoitteena on tuottaa osaajia elintarvikeklusterin eri toimialojen tarpeisiin ja antaa näkemystä alan koulutuksen kehittämiseen. Se huomioi myös työelämän erityisryhmät ja kannustaa heitä lisäämään omaa ammattitaitoaan.

Lisätietoja

 SeduAK,Pellinen-Ilkka,-Proj.jpg  Projektipäällikkö Ilkka Pellinen
TERO – Työelämään erinomaista osaamista
puh. 020 124 6977 tai 040 830 2268
s-posti etunimi.sukunimi@sedu.fi
oph-hanke.jpg

Esitteet
Nimi
TERO.pdf (433,2 kB)
TERO-tiedote.pdf (275,6 kB)
TERO-työpaikkaohjaajakoulutus.pdf (360,2 kB)