Etusivu / Esittely / Projektit / Sytyke

SyTyKe


Hankkeen toiminta-aika
1.11.2012– 30.6.2014

Hankkeen tavoitteet ovat
• Ottaa aikaisemmat työelämänkehittämishankkeiden, eli TYKE-hankkeiden kehittämistyön tulokset käyttöön ja välttää päällekkäistä kehittämistä, tehdä yhdessä ja oppia toisilta, tuottaa nopeammin ja kehittää edelleen innovaatioita.
• Kysyntälähtöisten ja muuntuvien työelämälähtöisten toimintamallien rakentaminen yhteistyössä työelämän kanssa (Kumppanuuden toimintamallit: koulutuksen järjestäjät, yritykset ja organisaatiot)
• Kehittää, testata ja mallintaa työssä ohjaukseen uusi toimintamalli: Lisätään asiakaslähtöistä työelämäosaamista tuomalla konsultoivan työotteen toimintatavaksi kumppanuuksiin sekä sisäiseen toimintaan
• Soveltaa ja sulauttaa TYKE-toimintaa tukevia TVT-ratkaisuja osaksi kumppanuuden toimintamalleja (mm. yhteinen työskentelyalusta)
• Vahvistaa työelämän kehittämis- ja palvelutoiminnan valtakunnallista vaikuttavuutta, mahdollistaa alueellisen kehittämistyön tulosten vakiintumisen osaksi ammatillisen lisäkoulutuksen palvelutarjontaa ja parantaa TYKE-toiminnan laatua systemaattisen arviointitoiminnan kautta.

Hankkeen toimijat
Länsirannikon Koulutus Oy WinNova, Rauma (koordinoija)
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä / Sedu Aikuiskoulutus, Seinäjoki
Etelä-Savon Koulutus Oy / Etelä-Savon ammattiopisto, Mikkeli
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä / Jyväskylän aikuisopisto, Jyväskylä
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä / Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Joensuu
SAMIedu, Itä-Savon koulutuskuntayhtymä / Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto, Savonlinna
Salon seudun koulutuskuntayhtymä / Salon seudun aikuisopisto, Salo
Svenska Österbottens Förbund för utbildning och kultur, Vaasa
Ammatinedistämislaitossäätiö AEL, Helsinki
Vaasan aikuiskoulutuskeskus VAKK, Vaasa
Satakunnan koulutuskuntayhtymä / Sataedu, Kokemäki
Savon koulutuskuntayhtymä / Savon ammatti- ja aikuisopisto, Kuopio
Länsi-Uudenmaan ammattikoulutuskuntayhtymä / Luksia aikuisopisto, Lohja
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä / Lapin ammattiopisto, Rovaniemi
Kainuun maakunta-kuntayhtymä / Kainuun ammattiopisto-liikelaitos, Kajaani

Hankkeen toimintatapa
Hanke tukee voimakkaasti yhteisöllisen kehittämiskulttuurin muodostumista sekä verkostomaista ja konsultatiivista työskentelykulttuurin vakiintumista. Konsultatiivisuus vahvistaa ja mahdollistaa uusiutuvien työelämälähtöisten innovatiivisten toimintamallien kehittämisen, käytäntöjen luomisen sekä osaamisen, jota vaaditaan jatkuvasti elinkeinoelämän muuttuviin tarpeisiin vastaamiseksi

Hankkeen hallinnoijana toimii WinNova (Länsirannikon Koulutus Oy, Rauma). Hanke toteutetaan verkostomaisessa rakenteessa, jossa mahdollistuvat erilaiset roolit ja jokaisen mukana olevan toimijan asiantuntemuksen jakaminen ja toisilta oppiminen. Hankkeen toteutuksen työskentelymenetelmät ovat osallistavia ja kannustavat toimimaan yhteisöllisesti. Hankkeen toteuttaminen ja laborointi TYKE-toteutuksissa nostaa konsultatiivisen työotteen näkyväksi sekä työelämään toimintatapana että oppilaitosten välisessä ja sisäisessä toiminnassa.

Lisätietoja:
Tarja Hoppi, projektisuunnittelija
Sedu Aikuiskoulutus, Rastaantaival 2, 60200 Seinäjoki
puh. 040 868 0893
s-posti etunimi.sukunimi@sedu.fi
oph-hanke.jpg