Etusivu / Esittely / Projektit / Reinot ja Ainot

Teollisuudesta hoiva-alalle - koulutukset aloitetaan Alajärvellä

Reinot ja Ainot hyvinvointialalle -hankkeen esiselvitysvaihe on saatu päätökseen. Tällä hetkellä koulutusosuudesta on menossa kilpailutus, jonka jälkeen aloitetaan varsinainen koulutus. Koulutus aloitetaan Alajärvellä 28.11.2011 ja koulutuksen aikana suoritetaan lähihoitajatutkinnon kaksi pakollista osaa, kasvun tukeminen ja ohjaus sekä kuntoutuksen tukeminen. Koulutus kestää kesäkuuhun 2012. Hanke toivoo runsaasti hakijoita koulutusjaksolle teollisilta- ja miesvaltaisilta aloilta. Koulutuksen jälkeen on mahdollista suorittaa lähihoitajan koko tutkinto esimerkiksi oppisopimuksella tai liittymällä johonkin meneillään olevaan ryhmään.

Loka-marraskuussa aloitetaan myös uuden ryhmän rekrytointi. Uuden ryhmän sijoituspaikka ratkeaa, kun selviää millä paikkakunnalla on eniten kiinnostuneita tämän tyyppiseen koulutukseen. Mahdollisia uusia koulutuspaikkoja ovat esimerkiksi Kauhajoki, Kurikka, Alavus, Lapua ja Seinäjoki. Hankkeen yhteydessä luodaan hoiva-alan segregaatiota purkavia toimintamalleja sekä haetaan uudenlaisia ratkaisuja sosiaali- ja terveysalan työvoimapulaan. Ohessa kehitään myös mentorointimallia hoiva-alalle sekä pilotoidaan erilaisia e-työssäoppimisen malleja.

Lisätietoja projektipäällikkö Paula Mäki-Annalalta puh. 040 830 2385.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projektiuutiset 1/2011

Reinot ja Ainot hyvinvointialalle

Reinot ja Ainot hyvinvointialalle -hankkeen tavoitteena on löytää perinteisesti miesvaltaisilta aloilta uusia, hyvinvointialasta kiinnostuneita työntekijöitä työvoimapulasta kärsivälle sosiaali- ja terveysalalle. Projektin aikana rekrytoidaan ja koulutetaan työttömiä ja työttömyysuhan alaisia miehiä ja miesvaltaisten alojen naisia hyvinvointialalle, erityisesti sosiaali- ja terveysalalle.

Reinot ja Ainot on kaksivaiheinen hanke, jonka vaihe yksi, esiselvitysvaihe on päättymässä kesällä 2011. Ykkösvaiheen aikana on kartoitettu kohderyhmän määrä työttömistä työnhakijoista koko Etelä-Pohjanmaan alueella, sekä kartoitetaan yhdessä alueen sosiaali- ja terveysalan toimijoiden kanssa alan eläköityvien määrä lähitulevaisuudessa. Esiselvitysvaiheessa on vielä jäljellä koulutusosuuden kilpailuttaminen, varsinainen koulutus tapahtuu vaiheessa kaksi.

Koulutus- ja kehittämistoimien vaiheessa toteutuvat varsinaiset toimenpiteet. Hankkeessa tarjotaan lähihoitajan tutkinnon kaksi pakollista tutkinnonosaa, kasvun tukeminen ja ohjaus sekä kuntoutumisen tukeminen. Koulutusjaksoon sisältyy orientaatiojakso, jonka aikana pyritään selvittämään ja kartoittamaan osallistujan soveltuvuus, motivaatio, oppimisvalmiudet sekä tunnistamaan aiempi osaaminen alalta. Esiselvitysvaiheen tulosten perusteella koulunkäyntiavustajan ja perhepäivähoitajan tutkinnon osia ei liitetä varsinaiseen koulutusvaiheeseen vähäisen kysynnän vuoksi. Koulutukseen hakeudutaan normaalin työvoimapoliittisen koulutuksen menetelmin TE- toimistojen kautta.

Projektin päättyessä tavoitteena on, että työelämän tasa-arvokysymyksiä on viety eteenpäin asenteitten ja toiminnan tasolla. Projektin kehittämiskohteita ovat myös mentorointi-mallin kehittäminen työelämäjaksoille, jonka tavoitteena on hiljaisen tiedon siirtäminen uusille työntekijöille. Lisäksi on pilotoitu erilaisia e-työssäoppimisen kokeilumalleja siirrettäväksi käytäntöön tulevaisuuden koulutuksissa.

Lisätietoja
Projektipäällikkö Paula Mäki-Annala
puh. 040-8302385 tai paula.maki-annala@sedu.fi

 ELY_keskus.JPG