Etusivu / Esittely / Projektit / Reinot ja Ainot

Reinot ja Ainot hyvinvointialalle

Kohderyhmä

Reinot ja Ainot hyvinvointialalle -projektin kohderyhmänä ovat Etelä-Pohjanmaan työttömät tai työttömyysuhanalaiset teollisessa työssä, kuljetus- tai rakennusalalla tms. miesvaltaisella alalla työskennelleet miehet, jotka ovat kiinnostuneita ja motivoituneita hakeutumaan hyvinvointialan, erityisesti sosiaali- ja terveysalan koulutukseen.

Projektin kohderyhmänä voivat toisaalta olla myös miesvaltaisilla toimialoilla toimivat naiset, jotka ovat kiinnostuneita hyvinvointialasta.

Projektin toisena kohderyhmänä ovat hyvinvointialan työyhteisöt, jotka tarjoavat projektin osallistujille mahdollisuuden tutustua ja perehtyä ko. toimialaan sekä hankkia työkokemusta ja osaamista.

Tavoitteet

Projektin tavoitteena on löytää perinteisesti miesvaltaisilta aloilta uusia, hyvinvointialasta kiinnostuneita työntekijöitä työvoimapulasta kärsivälle sosiaali- ja terveysalalle.

Projektin aikana rekrytoidaan ja koulutetaan työttömiksi jääneitä / lomautettuja miehiä naisvaltaiselle hyvinvointialalle, erityisesti sosiaali- ja terveysalalle.

Projektin osallistujat perehtyvät hyvinvointialan työn luonteeseen saaden kokonaisvaltaisen kuvan ammattialan vaatimuksista, osaamistarpeista ja soveltuvuudestaan ammattiin.

Toimenpiteet
Projektin ensimmäisessä vaiheessa tehdään esiselvitys, jonka aikana selvitetään hyvinvointialasta kiinnostuneet. Hakijat haastatellaan ja tehdään valinnat. Projektin toisessa vaiheessa toteutetaan koulutus- ja kehittämistoimet.

Orientaatiojakso
  • osaamiskartoitukset sekä soveltuvuuden ja motivaation arviointi
  • työnhakuvalmennus, ura- ja kouluttautumissuunnitelma sekä oppimisvalmiudet
  • hyvinvointialan ammattitaitovaatimukset, alan työnantajiin tutustuminen
Koulutusratkaisut
  • sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan 2 pakollista tutkinnon osaa (kasvun tukeminen ja ohjaus ja kuntoutumisen tukeminen),
  • koulunkäyntiavustajan tai perhepäivähoitajan ammattitutkinnon osia
Tulokset

Projektin aikana syntyy miesten ammatinvaihtoa ja tasa-arvonäkökulmaa tukeva toimintatapa koskien mm. hyvinvointialan koulutusten suunnittelua, ohjaus- ja neuvontapalveluja sekä rekrytointia.

Projektissa luodaan myös mentorointia hyvinvointialalla edistävä mentor- ja ohjaussuunnitelma sekä toimintamalli, jossa työyhteisön kokenut nais- ja/tai miestyöntekijä mentoreina ohjaavat alalle opiskelevaa henkilöä. Projektissa pilotoidaan lisäksi e-työssä oppimisen kokeilumalleja.

Lisätietoja
projektipäällikkö Paula Mäki-Annala, puh. 040 830 2385 tai s-posti etunimi.sukunimi@sedu.fi

ELY_keskus.JPG