Etusivu / Esittely / Projektit / Osaamista Metalliin


Osaamista metalliin

Osaamista metalliin -projektin tavoitteena on hyödyntää uutta teknologiaa ammatillisen koulutuksen laadun ja vetovoimaisuuden kehittämiseksi sekä korjata työvoiman kysynnän ja tarjonnan epäsuhtaa. Tällä hetkellä metallialan työnhakijoiden tietotaito on kapea-alaista ja vanhentunutta. Laman jälkeen yritykset ovat lähteneet voimakkaasti kehittämään tuotantoaan ja tämän myötä he tarvitsevat työntekijöitä, joilla on mm. mekanisoinnin ja automatisoinnin sekä CNC -tekniikan osaamista.

Projektin tavoitteena on kehittää Koulutuskeskus Sedun ja Sedu Aikuiskoulutuksen metallialan, levyseppähitsaajan ja koneistajan koulutusta niin, että se vastaa yhä paremmin yritysten osaamistarpeita. Osaamista pitää lisätä varsinkin CNC -tekniikkaan, automatisointiin ja mekanisointiin sekä erilaisiin laadunvarmistusjärjestelmiin.  Lapuan ja Härmänmaan alueella on runsaasti metalliteollisuutta. Seinäjoen koulutuskuntayhtymä haluaa jatkossa kehittää metallialankoulutusta vastaamaan yhä enemmän alueen yritysten tarpeita. Lapuan uudesta osaamiskeskuksesta, Sedu Ahjosta, kehitetään uudentyyppinen ja teknologialtaan korkeatasoinen oppimis- ja innovaatioympäristö. Sedu Aikuiskoulutuksen opetusohjelmaan otetaan Koneistajan erikoisammattitutkinto.

Kun henkilöstön osaamisen tasoa pystytään nostamaan, niin samalla kehitetään yritysten kilpailukykyä sekä laatua ja näin varmistetaan yritysten säilyminen alueella.

Projektin tavoitteena on ottaa huomioon kestäväkehitys. Kestäväkehitys huomioidaan mm. konehankinnoissa, jolloin tarkastelun kohteena on mm. energiakulutus ja laitteen hyötysuhde. Virtuaaliopetus tuo myös energiasäästöä ja vähentää materiaalien käyttöä.

Projektia hallinnoi Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, koulutuskeskus Sedu ja Sedu Aikuiskoulutus, liikelaitos. Hanke toteutetaan ajalla 1.2.2012-31.12.2013.

Hankkeen vastuuhenkilö
Arto Peltopakka, laskentapäällikkö
puh. 020 124 5291 tai 040 506 9865
etunimi.sukunimi@sedu.fi
 vipuvoimaaEU_rgb.jpg
Etelä-Pohjanmaan_liitto.jpg
 
EU Euroopan aluekehitysrahasto.jpg