Etusivu / Esittely / Projektit / Opso Pro Central
Opso Pro Central    1.6.2010 - 31.5.2012
Opso Pro Central II    1.6.2012 - 31.5.2014


Nämä kaksivuotiset hankkeet ”liikuttavat” suomalaisia oppisopimusopiskelijoita Eurooppaan kokemaan kansainvälisiä työssä oppimisjaksoja Leonardo da Vinci liikkuvuusrahoituksen tuella.

Työelämän kansainvälistyminen on tänä päivänä osa arkea useilla eri aloilla. Opiskeluaikaan on ollut mahdollista sisällyttää kansainvälisiä vaihtojaksoja jo pitkään monilla eri koulutusmuodoilla, mutta oppisopimusopiskelijoille mahdollisuudet ovat olleet valtakunnallisestikin ajatellen rajalliset.

Opso Pro –verkostohankkeiden aikana näitä mahdollisuuksia pyritään tarjoamaan aiempaa kattavammin. Tavoitteena on vakiinnuttaa kansainvälisten liikkuvuusjaksojen mahdollisuudet tasapuolisesti myös oppisopimusopiskelijoiden ja -työnantajien ulottuville.

Kohderyhmä:
a)    Kansainvälisestä työssä oppimisjaksosta kiinnostuneet oppisopimusopiskelijat
b)    yritykset ja organisaatiot jotka haluavat tarjota työssä oppimispaikan Euroopasta saapuvalle oppisopimusopiskelijalle

Edut opiskelijalle:

•    laajentaa ammatillista pätevyyttä ja parantaa tulevaisuuden työmahdollisuuksia
•    kehittää työelämässä tarvittavia valmiuksia kuten vuorovaikutustaitoja, joustavuutta, 
      itsenäisyyttä, päätöksentekoa
•    edistää kielitaitoa ja erilaisten kulttuurien ymmärrystä

Edut työnantajalle:
•    laajentaa henkilöstön kokemusta ja taitoja
•    tarjoaa henkilöstölle mahdollisuuden oppia vierasta kieltä ja kulttuuria
•    luo yhteyksiä Eurooppaan
•    kansainvälistää yrityksen toimintoja
•    työnantaja voi myös vastaanottaa oppisopimustoimiston eurooppalaisilta yhteistyötahoilta
     heidän oppisopimusopiskelijoita työssä oppimisjaksolle omaan yritykseensä

Lisätietoja:
Sedu Aikuiskoulutus, Oppisopimuspalvelut
Riitta Annunen
puh. 040 868 0627
etunimi.sukunimi@sedu.fi
Lifelong Learning Programme.jpg                 Oppisopimus ja Eurooppa.jpg
Suomessa Elinikäisen oppimisen ohjelman / Leonardo da Vinci -ohjelman hallinnoinnista ja toimeenpanosta vastaa CIMO, joka on kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija- ja palveluorganisaatio.

Julkaisua on rahoitettu Euroopan komission tuella. Komissio ei vastaa julkaisun sisällöstä.