Etusivu / Esittely / Projektit / Opin Ovi - Etelä-Pohjanmaa / Teemaryhmät / Teemaryhmäkooste

opinovibanneri.jpg
Aikuisopiskelun neuvonta- ja ohjauspalvelujen laadun kehittäminen

puheenjohtajina Marjut Leppänen ja Pasi Artikainen

 

Kohderyhmän määritteleminen

Tieto-, neuvonta ja ohjaustyötä tekevät henkilöt on määritelty alustavasti

Koulutustarvekartoitus ja koulutuskalenteri

Tammikuussa 2010 tehtiin koulutustarvekartoitus kaikille TNO-työtä tekeville (104 vastaajaa).

Koulutuskalenteri ilmestyi huhtikuussa ja täydentyy koko ajan. Maksuttomia ja kaikille avoimia koulutuksia on toteutettu Koulutusten rahoituksesta ja asiakaspalveluturvallisuudesta. Lisäksi alkoi ”Aikuisten ohjaus ja Neuvontatyö” 30 op koulutus Seinäjoen, Vaasan ja Kokkolan yhteiskoulutuksena. Kesäkuussa on ”Rukkaset naulasta” –Tony Dunderfelt ohjaama koulutuspäivä.

Syksyllä on useita koulutuspäiviä mm. erilaisista oppijoista ja monikulttuurisuudesta.

Erityisryhmien ja työelämän huomioiminen

Helmikuussa ilmestyi ”Suomen kielen ja kulttuurin koulutukset Etelä-Pohjanmaalla” –tiedosto/kooste, joka toimitetaan kuntien maahanmuuttajien yhteyshenkilöille sekä muille yhteystyötahoille. Vihkosta päivitetään vähintään kaksi kertaa vuodessa.

 Teemaryhmissä on EP yrittäjien edustus. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii SAK:n Pohjanmaan piirin puheenjohtaja Kauhajoelta. SAK:n luottamusmiehiä ja koulutusneuvojia on tiedotettu hankkeesta ja ideoitu yhteistyötä. He ovat postituslistalla.

Ohjauksen ja neuvonnan katkeamaton palveluketju

TNO-toiminnan palveluprosessikuvauksia ei ole tehty

Aikuisopiskelijaviikon järjestely

Seuraavassa teemaryhmän kokouksessa keskustellaan AO viikon järjestelyistä


Aikuisopiskelun verkkopalvelujen kehittäminen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluissa

puheenjohtajina Lea Puotinen ja Päivi Katajamäki

 

Toimintaympäristökartoitus

Seurataan valtakunnallisten sähköisten palveluiden kehittymistä osallistumalla kokouksiin. Teemaryhmissä ollaan tutustuttu/arvioitu muiden alueiden verkkosivustoja. Ollaan myös tutustuttu paikallisiin palveluihin Opinlakeuden ja eRekrytorin palveluihin ja Yrittäjän koulutuskalenteriin

Verkkopalveluiden käyttäjiksi määriteltiin TNO -työtätekevät sekä kansalaiset

Maaliskuussa tehtiin kysely verkkosivustosta ja sosiaalisen median käytöstä (58 vastaajaa)

Selvitys ja suunnittelu

Kesäkuun alussa tehdään tiedotus/selvitysvierailuja toisen asteen oppilaitoksiin (Opin ovi/OpinLakeus)

-millainen yhteinen tietokanta on, mitä hyötyä ja mitä edellyttää?

Yhteinen koulutustietokanta (koekäyttö mahdollisesti tammikuussa 2011)

Yhteiseen koulutustietokantaan sitoutuvat oppilaitokset saavat palvelun OpinLakeus lisenssillä. Oppilaitokset vastaavat itse tietojen syötöstä. Tietokantaa on mahdollista käyttää tietokantaa oppilaitoksen omalla kotisivulla, jolloin tuplatallennustarve poistuu

Yhteiset verkkosivustot

Aikuiskoulutus Etelä-Pohjanmaa –sivustoja hahmotellaan tällä hetkellä. Sivumallit ovat valmiina kesäkuun alussa. Tavoitteena on saada verkkosivusto käyttöön elokuun puoliväliin mennessä.

 

 


Maakunnan aikuiskoulutustoimijoiden yhteistyön kehittäminen sekä aikuiskoulutuksen ja työelämäyhteistyön vahvistaminen

puheenjohtajina Kyösti Nyyssölä ja Jorma Uusi-Laitila

Toimijoiden tutustuttaminen toisiinsa

Kaikki teemaryhmät pitävät kokouksensa eri organisaatioissa. Koulutuspäivistä pyritään saamaan toiminnallisia niin, että henkilöt tutustuvat pienryhmissä toisiinsa. Korkea-asteen resurssiverkosto eli Ressu -hanke toimii sisarhankkeena. Korkea-asteen toimijoiden kanssa tehdään yhteistyötä ja suunnitellaan asioita yhdessä sekä ollaan mukana teemaryhmienkokouksissa. Teemaryhmässä ei ole määritelty käsiteviidakkoa. Aikuiskoulutuksen ja TE-hallinnon samoilla termeillä on erilainen sisältö. Syksyllä 18.82010 ”Aikuiskoulutus Framilla” -tilaisuus, jossa oppilaitokset esittelevät itsensä

Uusien toimintatapojen ja yhteistyön innovointi ja toteuttaminen

Kokouksissa on käsitelty muissa hankkeissa toteutettuja hyviä käytäntöjä.

Palvelupiste-pilottimalli alkaa yhteistyössä TE-hallinnon kanssa 2010.

Alueellinen aikuiskoulutustarjonta on näyttävästi esillä elokuun puolivälissä. Ennakointiseminaari järjestetään kerran vuodessa koulutusaloittain. Marraskuussa on sosiaali- ja terveysalan ennakointiseminaari.

Kaikilta opin oven toimijoilta tiedusteltiin omaehtoisen ennakointitiedon keruuta, miten ja millaista tietoa

Työelämäyhteistyön tiivistäminen 

Työelämän huomioimisesta on keskusteltu, mutta varsinaisia toimia on tehty vasta ammattijärjestöjen suuntaan

Ennakointiseminaarin valmisteluryhmässä EP-yrittäjien, kauppakamarin, EP-Liiton, ELYn ja aikuiskoulutuksen edustajia Opin ovesta.

Työttömien yhdistykset ovat mukana hankkeessa, mutta yhteistyön muoto on vielä selvittämättä

BenchMarking

Yhteistyö Kokkolan ja Vaasan Opin ovi hankkeiden kanssa. Tavataan parin kuukauden välein ja vaihdetaan kokemuksia sekä mietitään yhteisiä koulutuspäiviä yms.

Ohjauspiste Porvoo ja UraBaari Helsinki toimintaan tutustui Ritva Raisio. JobCafe Turku toimintaan tutustuivat Anna-Elina Savolainen, Karri Harju ja Ritva Raisio