Opin Ovi Etelä-Pohjanmaa on laaja maakunnallinen aikuiskoulutuksen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämisprojekti. Hankkeen kesto 1.5.2009 - 28.2.2012.

Kohderyhmä

Aikuiskoulutuksen tieto-, neuvonta- ja ohjaustyötä (TNO) tekevät henkilöt.

Tavoitteet


  • maakunnan aikuiskoulutustoimijoiden keskinäinen ja työelämän välinen verkostoituminen uusien yhteistyömuotojen löytämiseksi
  • kohderyhmän entistä laadukkaampi, asiakaslähtöisempi ja vaikuttavampi ohjausosaaminen
  • maakunnan aikuiskoulutustarjonnan kokoaminen yhteen sivustolle www.aikuiskoulutusEP.fi 

 

 

Tulokset ja hyödyt

 

 

Projektin tuloksena kehittyy joustava, avoin ja asiakaslähtöinen aikuiskoulutuksen TNO -palvelujen toimintakonsepti.

Keskeistä toimintakonseptissa on läpinäkyvä ja avoin aikuiskoulutustarjonta sekä kokonaisuutena toimiva aikuiskoulutuksen ohjauksen ja neuvonnan palveluketju, joka varmistaa koulutuksen osuvuutta.

Lisäksi projektin toiminnan aikana rakentuu eteläpohjalainen aikuiskoulutuksen ohjauksen ja neuvonnan kehittämisohjelma.

Rahoitus

Projekti on ESR-rahoitteinen. Rahoittajaviranomainen on Kaakkois-Suomen ELY. Lisäksi hanketta rahoittavat kaikki Etelä-Pohjanmaan neljä seutukuntaa: Järviseutu, Kuusiokunnat, Seinäjoki ja Suupohja.