Etusivu / Esittely / Projektit / Maatilayrittäjien hyvinvointihanke - Ookko Kunnos?

OOKKO KUNNOS?

Maatilayrittäjien työhyvinvointihanke 1.10.2009–30.6.2013

Hankkeen tarkoituksena on parantaa maatilayrittäjien työhyvinvointia ja arjen jaksamista. Hyvinvoinnin parantamiseen tähdätään lieventämällä jo tunnistettuja ongelmia sekä ehkäisemällä ongelmien syntymistä. Hankkeessa luodaan tähän tarkoitukseen erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja sekä uusia toimintamalleja.

Tavoitteet
Miten voimme parantaa maatilan / maatilayrittäjän hyvinvointia?

1. tavoitteet, joilla ennaltaehkäistään hyvinvointiongelmia:
 • osaamistason nostaminen
 • johtamistaitojen parantaminen
 • yrittäjän työmäärän vähentäminen
 • hakeutuminen työterveyshuollon palveluihin
 • työturvallisuus
2. tavoitteet, joilla vaikutetaan jo syntyneisiin ongelmiin:

 • vertaisryhmiin/verkostoihin osallistaminen
 • sosiaalisten taitojen parantaminen
 • fyysisen ja henkisen kunnon kohentaminen
Kohderyhmä
Hankkeen kohderyhmänä ovat omasta hyvinvoinnistaan kiinnostuneet maatilayrittäjät.

Toimenpiteet:
Hanke koostuu eripituisista koulutustilaisuuksista, joiden kohteena ovat maatilayrittäjät ja heidän perheensä. Koulutusta voidaan järjestää myös maatiloilla.

 • Hyvinvointiseminaari - eri näkökulmia ja osa-alueita hyvinvoinnin perustekijöihin yhteistyökumppaneilta
 • Hyvinvointikoulutustilaisuudet - seutukunnissa/kunnissa järjestettävät koulutustilaisuudet. Teemoja mm: työhyvinvoinnin perustekijöiden tuntemus, kunto & ravinto, sosiaaliset suhteet & verkostoituminen, työmäärän/ajankäytön hallinta, taloushallinta, työturvallisuus, tietotekniikkaosaaminen
 • Hyvinvointikartoitus - hankkeeseen osallistujille tehdään hyvinvointikartoitus/hyvinvointipassi, joka räätälöidään maatilayrittäjille sopivaksi
 • Vertaistukiryhmien tilaisuudet - hankkeen ydintoimintaa, jossa keskitytään eri teemoihin ja tilakohtaisiin tarpeisiin, tavoitteena on yhdessä oppiminen, tietotaitoa ja hyviä käytänteitä jakaen.
 • TYHY-koulutukset - virkistyspäivät, joissa keskitytään kehon ja mielen hyvinvointiin, paikkana esim. kuntokeskukset/kylpylät

Lisätietoja
Jos haluat kehittää omaa ja perheesi hyvinvointia ja arjessa jaksamista, ota yhteyttä

Elina_Sepponen.jpg  projektipäällikkö Elina Sepponen, puh. 020 124 6791 tai 040 868 0791
s-posti etunimi.sukunimi@sedu.fi
 Lippu_ja_lause_pieni.jpg  MTK_LE02_E-Pohj_____3___RGB.jpg


Sedu Aikuiskoulutus
Ilmajoentie 525, 60800 Ilmajoki
Tapahtumia
Pienryhmät