Etusivu / Esittely / Projektit / Lapuan yhteiskuivuri-hanke

Lapuan yhteiskuivuri-hanke

Hankkeen tausta ja tarve

Lapua on voimakasta maatalousaluetta ja tarve uusille viljankuivaamoinvestoinneille on koko ajan olemassa. Tarvetta tulee vanhan kaluston uusimisesta sekä tilakokorakenteen muutoksen seurauksena, jolloin entinen kuivauskapasiteetti ei ehkä enää riitä vaan tarvitaan isompia yksiköitä. Viljanviljelyn kustannuspaineet pakottavat kuitenkin miettimään tilakohtaisille investoinneille muitakin vaihtoehtoja ja tästä syystä Lapualla on viljelijöiden keskuudessa virinnyt ajatus ison ja tehokkaan kuivuriyksikön rakentamisen selvittämisestä.

Kuivurien suurimman käyttökustannuksen muodostaa energiasta maksettava hinta. Tulevaisuudessa öljyn hinta todennäköisesti tulee nousemaan ja se aiheuttaa suuren kustannuserän käyttäjille. Kuivuriselvityksessä pidetäänkin energialähteen selvittämistä yhtenä tärkeimmistä asioista muun liiketoiminnallisen selvitystyön rinnalla. Suomessa on jo muutamia kaukolämmöllä toimivia viljankuivureita ja kaukolämpö voisi soveltua kuivauksen energialähteeksi myös Lapualla. Energian hinta olisi selvästi polttoöljyä halvempi. Suuressa yhteiskuivurissa saataisiin mittakaavaetuja ja kustannussäästöä verrattuna tilakohtaisiin kuivureihin.

Lapualla on viljelijöillä yhteistyöhalukkuutta tehokkaan viljankuivuriyksikön toiminnan selvittämiseen ja mahdollisesti sen rakentamiseen myöhemmässä vaiheessa. Hankkeen yhteistyökumppaneina toimivat MTK-Lapua ja Tiistenjoki, Lapuan maatalousseura ja Sedu Aikuiskoulutus, joka toimii myös hankkeen hakijana ja hallinnoijana.

Hankkeen aikana tehtävän selvityksen tarkoituksena on 

  • selvittää ja kartoittaa Lapualla toimivien viljanviljelytilojen alkuvaiheen kiinnostusta ja myöhemmin sitoutumista tehokkaaseen viljankuivuri-investointiin, joka suunniteltaisiin liiketoiminnallisen yhteistyön pohjalta. Alkuvaiheen selvitystyöhön sisältyisi mm. mukaan lähtevien tilojen määrä, viljapinta-ala ja kuivattava viljamäärä sekä mahdollisesti varastoitavan viljan määrä ym.
  • pohjatietojen perusteella laskea kuivurin tarvittava tehokapasiteetti, laitteiston tekniset vaatimukset ja varastosiilojen koko ja siihen liittyvä tekniikka tarkoituksenmukaisten vaihtoehtojen mukaan vertailujen tekemiseksi.
  • laskea saatujen tietojen perusteella rakennuskustannukset ottaen huomioon käytettävissä olevat energiavaihtoehdot.
  • tehdä kuivurin toimintavaihtoehdoille alustavia kannattavuuslaskelmia ja kartoitetaan rahoitusvaihtoehdot sekä investoinnin aikataulu.
  • laatia selvitys yhteistyön juridisesta muodosta (yhtiömuodot yms.)

Lisätietoja

 SeduAK,Lassila-Olavi,-Koulu.jpg Olavi Lassila, puh. 020 124 5741 tai 040 830 4282,
 s-posti etunimi.sukunimi@sedu.fi 

 Maaseuturahasto.jpg maatalousseura.jpg   AISAPARI_logo_0508_rgb.jpg  mtk_väri.jpg