Etusivu / Esittely / Projektit / Kauhavan yhteiskuivuri

Kauhavan yhteiskuivuri


Hankkeen toiminta-aika
1.1. - 31.11.2013

Hankkeen kuvaus ja tavoitteet
Kauhavan alue on voimakasta maatalousaluetta ja tarve uusille viljankuivaamoinvestoinneille on koko ajan olemassa. Tarvetta tulee vanhan kaluston uusimisesta sekä tilakokorakenteen muutoksen seurauksena, jolloin entinen kuivauskapasiteetti ei ehkä enää riitä vaan tarvitaan isompia yksiköitä.

Viljanviljelyn kustannuspaineet pakottavat kuitenkin miettimään tilakohtaisille investoinneille muitakin vaihtoehtoja ja tästä syystä Kauhavalla on viljelijöiden keskuudessa virinnyt ajatus ison ja tehokkaan kuivuriyksikön rakentamiseen tai vaihtoehtoisten kuivaus ratkaisujen selvittämiseen. Tältä käytännön tarveperustalta pohjalta on päädytty Yhteiskuivuri-hankkeen viljankuivaus-hankkeen käynnistämiseen.

Hanke on elinkeinollinen kehittämishanke, jonka tavoitteena on:
selvittää ja kartoittaa Kauhavalla toimivien viljanviljelytilojen alkuvaiheen kiinnostusta ja myöhemmin sitoutumista tehokkaaseen viljankuivuri-investointiin, joka suunnitellaan liiketoiminnallisen yhteistyön pohjalta. Alkuvaiheen selvitystyöhön sisältyy mm. mukaan lähtevien tilojen määrä, viljapinta-alat ja kuivattava viljamäärä sekä mahdollisesti varastoitavan viljan määrä ym.
laskea pohjatietojen perusteella kuivurin / kuivureiden tarvittava tehokapasiteetti, laitteiston tekniset vaatimukset ja varastosiilojen koot ja siihen liittyvä tekniikkaa tarkoituksenmukaisten vaihtoehtojen mukaan vertailujen tekemiseksi.
laskea saatujen tietojen perusteella rakennuskustannukset ottaen huomioon käytettävissä olevat energiavaihtoehdot.
lämmöntuotanto vaihtoehtojen selvittäminen: kaukolämpö, siirrettävien lämpökonttien käyttö mahdollisuudet muiden kohteiden välillä sekä muut vaihtoehdot
lämmitysenergian tuottamiseen käytettävien polttoainevaihtoehtojen selvittäminen: esimerkiksi hake, kaukolämpö, lajittelujäte /kuivaus/ turve, olki ym.
tehdä kuivurin toimintavaihtoehdoille alustavia kannattavuuslaskelmia ja kartoitetaan rahoitusvaihtoehdot sekä investoinnin aikataulu.
laatia selvitys yhteistyön juridisesta muodosta (yhtiömuodot yms.)


Hankkeen toimijat ja rahoitus
Hankkeessa yhteistyökumppaneina toimivat Kauhavan alueen MTK-yhdistykset, Kauhavan Kaupunki ja Sedu Aikuiskoulutus, liikelaitos, joka toimii myös hankkeen hallinnoijana.
Hanketta on rahoitettu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta Leader toimintalinjalta.


Ota yhteyttä, mikäli sinulla on kiinnostusta tai tarvetta kuivuri tai lämmitysvaihtoehtoihin. Selvitetään yhdessä!

Olavi Lassila
projektipäällikkö, Sedu Aikuiskoulutus
puh. 040 830 4282
s-posti etunimi.sukunimi@sedu.fi

Janne Lahnalampi
maaseutupäällikkö, Kauhavan kaupunki
puh. 044 483 4207
s-posti etunimi.sukunimi@kauhava.fi

 Maaseuturahasto.jpg      Logo_Leader_RGB_.jpg         AISAPARI_logo_0508_rgb.jpg  kauhavan logo.JPG
 MTK_LA01_perus_____V1__CMYK.jpg

MTK - Kauhava - Alahärmä - Ylihärmä - Kortesjärvi
      Manner-Suomen_elementti_Lea.jpg