Etusivu / Esittely / Projektit / Elite / Projektiuutiset

ELITE 2- Elintarvikealan ja ravitsemisalan työelämän kehittämishanke kehittää alueellista yhteistyötä

Elite 2 –hankkeen järjestämä yhteistyöseminaari 8.3.2011 keräsi koolle elintarvike- ja ravitsemisalan asiantuntijoita. Tilaisuus oli hyvä koulutuspäivä Suurtalouskokkien ammattitutkintoa suorittaville opiskelijoille, jossa oli mahdollisuus kuulla ajankohtaisia asioita sekä tavata yritysten edustajia. Tilaisuus antoi opiskelijoille myös mahdollisuuden markkinoida itseään alan työnantajille huhtikuussa päättyvän koulutuksen jälkeen.

Yhteistyöseminaarin avauspuheenvuorossa aikuiskoulutusohtaja Pasi Artikainen korosti yritysten ammatillisen kehittämisen yhteistyömahdollisuuksia aikuiskoulutuksen kanssa, johon panostetaan elintarvike- ja ravitsemisalalla. Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuollosta terveystarkastaja Katariina Uutela kertoi elintarvikevalvonnasta ajankohtaisia asioita. Puheenvuorossaan hän kertoi syksyllä 2011 tulevista elintarvikelainsäädännön muutoksista ja vaikutuksista omavalvontaan.

Yrityspuheenvuorossa Atrian tuotekehittäjä Ttm Mirva Lampinen kertoi ruokateollisuustuotteiden ravitsemuksellisuudesta ja tuoteturvallisuudesta, miten ravitsemukselliset asiat huomioidaan tuotteiden tuotekehityksessä ja miten kuluttajia valistetaan myös pakkauksessa olevilla tuotetiedoilla.

Elintarvikkeiden tuotekehityksestä Foodwest Oy:n tuotekehityspäällikkö Kristiina Niemi tarjosi kuulijoille maistiaisia havainnollistamaan, miten molekyyligastronomian avulla voidaan kehittää pehmeämpiä makuja mm. puolukan happamuuden taittamiseen. Projektipäällikkö Ruusa Kangas kertoi maakunnassa käynnistyneestä Ruokaprovinssi-projektista.

Yrityksillä on mahdollisuus käyttää koulutusta apuna osaavien työntekijöiden rekrytoinnissa. Juustoportin henkilöstöpäällikkö Eeva Jussila kertoi kokemuksia Juustoportti Food Oy maaliskuussa käynnistyneestä kolmen kuukauden rekrykoulutuksesta, jota tehdään yhdessä Sedu Aikuiskoulutuksen elintarvikealan kouluttajien kanssa. Työ- ja elinkeinohallinnon mahdollistama rekrykoulutus on hyvä vaihtoehto silloin, kun työnantaja haluaa saada ammattitaitoisia työntekijöitä omiin tarpeisiin, jos niitä ei ole muuten saatavilla. Työvoimapoliittinen koulutus räätälöidään yrityksen tarpeisiin ja tällöin opiskelijat saavat pätevyyden tiettyyn ammattiin tai työtehtävään. Koulutuksen rahoittaa työnantaja yhdessä työ- ja elinkeinohallinnon kanssa.

Henkilöstön rekrytoinnista oli kertomassa myös E-P:n Osuuskaupan henkilöstöpäällikkö Tommi Suvisalmi, joka puheenvuorossaan kertoi Prisman laajennushankkeen tuomista henkilöstötarpeiden lisäyksistä. Seminaaritilaisuus tarjosi mahdollisuuden Toni Kankaalle, joka kouluttautuu parhaillaan Suurtalouskokin ammattitutkintoon ja huhtikuussa valmistumisen jälkeen on ammatillisesti osaavampi työelämään. Hän käytti hyväkseen seminaaritilaisuuden tuoman mahdollisuuden tiedustella suoraan henkilöstöpäälliköltä face to face -mahdollisuuksiaan. Henkilökohtainen tapaaminen toi kutsun haastatteluun ja sitä kautta hänellä on tiedossa nyt myös työpaikka Seinäjoella, johon hän on mielinyt muuttaa kotiseudultaan Alahärmästä.

Tutkintotodistus on pian taskussa ja työpaikka on tiedossa!