Etusivu / Esittely / Projektit / Elite
Valitse alasivu

Elite 2 -hanke

Valtakunnalliset tavoitteet:
1. Yritysten kilpailukyvyn kohottaminen ja työpaikkojen säilyttämisen tukeminen ammatillista osaamistasoa nostamalla.
2. Tuotteistaa ja mallintaa verkostoyhteistyössä työelämälle suunnattuja palveluja. Kehittää ohjauksen välineitä ja menetelmiä sekä selkiyttää eri toimijoiden rooleja työelämänkehittämis- ja palvelutehtävän edistämiseksi.
3. Työelämän tarpeiden tunnistaminen ja määritteleminen. Erityisesti painottuvat seuraavat näkökulmat: henkilöstön saatavuus, rekrytointi, perehdyttäminen, henkilöstön pysyvyys, uraohjaus ja osaamisen kehittäminen työelämässä.
4. Edistää ammatillisten opettajien ja muiden työelämätoimijoiden yhteistyötä.

Alueelliset tavoitteet:
1. Elintarvike- ja ruokateollisuuden toimialojen kehittämiseen liittyvän osaamis- ja koulutustarvekartoitus mallin kehittäminen ja tuotteistaminen työelämälähtöisesti ja prosessin omaisesti. Selvitetään millainen on yritysten osaamisen taso ja kehitetään koulutuksen toteuttamismalli työelämän tarpeisiin
2. Hankkeen avulla pyritään vahvistamaan kehitystyötä ammatillisessa aikuiskoulutuksessa tutkintojen toteutustavoissa, työssä oppimisessa ja tutkintotilaisuuksissa
3. Tavoitteena myös yritysten henkilöstön osaamisen laajentaminen yritysjohdon kautta
4. Painopistealueina koulutusmallien sisältöjä suunniteltaessa ovat:, elintarvike- sekä ravitsemisala
5. Koulutusmallin sisällön suunnittelussa otetaan huomioon kestävän toimintatavan periaatteet arkipäivän työelämässä
6. Tiivistetään alueellista elintarvike- ja ravitsemusalojen hankeyhteistyötä.
7. Työelämän kohtaamisen helpottaminen

Elite-hankkeen kautta on lähtenyt käyntiin tutkintoon tähtääviä koulutuksia jo kolmessa yrityksessä. Lisäksi hankkeen tuloksena on käynnistetty täsmäkoulutus koko henkilökunnalle. Uusia koulutuksia on suunnitteilla kaksi.


Lisätietoja

projektipäällikkö Hilkka Tuominiemi, puh. 040 830 3993,
s-posti etunimi.sukunimi@sedu.fiEsite