Etusivu / Esittely / Projektit / ENO / Projektiuutiset

Ravitsemushoitokoulutuksen kehittäminen Seinäjoen keskussairaalan henkilökunnalle

Sedu Aikuiskoulutus toteutti ravitsemushoitokoulutuksen yhdessä Seinäjoen keskussairaalan ravintokeskuksen kanssa. Koulutuksen ideoinut ryhmä, johon kuuluivat erityisruokavalioiden asiantuntija ja kouluttaja Minna Ojala sekä ravitsemispäälliköt Pirkko Hakanen ja Kaija Mäkelä suunnittelivat 1,5 opintoviikon mittaisen koulutuksen, jonka aikana käytiin läpi ravitsemushoitosuosituksia, eri erityisruokavalioita sekä ravitsemushoitoon liittyviä ongelmatilanteita.

Terveyttä edistävä ravitsemus sekä sairauksien ravitsemushoito pyritään tuomaan tärkeäksi osaksi potilaan hoitoa. Merkittävää on erityisesti vajaaravitsemusriskien tiedostaminen potilaan hoidon eri vaiheissa.

Koulutukseen osallistui ravintokeskuksen ja eri osastojen henkilökuntaa: suurtalouskokkeja, ravitsemustyöntekijöitä, perushoitajia, kätilöitä ja mielenterveyshoitajia.

Koulutus koettiin tarpeellisena ja hyvänä asiana ja osallistujat toivoivat lisää koulutusta koko sairaalan henkilökunnalle, sillä erityisruokavalioiden tilaaminen potilaalle vaatii erikoisruokavaliotietämystä sekä potilasruoantilausjärjestelmän tuntemusta. Koulutukseen osallistuneet ehdottivat koulutuksen kehittämistä edelleen koskemaan koko henkilökuntaa. Ruokavaliokoulutusta tulisi olla myös lääkäreille. Ravitsemushoitosuosituksen pohjalta koottu koulutus antaa hyvät perustiedot ravintohuollon eri toimijoiden yhteistyölle.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projektiuutiset 1/2011

Sairaalahuoltajan työ ja laitoshuoltajan koulutus tutuksi

ENO-hankkeessa on tehty yhteistyötä EPSHP:n Sairaalahuoltajapalvelujen toimintayksikön kanssa rekrytoinnin ja koulutustietouden lisäämiseksi. Yhteistyön tarkoituksena on ollut puhdistuspalvelualan imagon kohottaminen, alan vetovoiman lisääminen, työnhakijoiden kiinnostuksen herättäminen ja alalle kouluttautuminen. Yhteistyönä on suunniteltu ja toteutettu kaksi rekrytointitapahtumaa, jossa sairaalahuoltajien työtehtäviä ja laitoshuoltajien koulutusta on tehty tunnetuksi.

22.2.2011 eRekry Etelä-Pohjanmaa – tapahtumaan suunniteltiin sairaalahuoltajien työstä kertova esite ja valokuvattiin eri osastojen sairaalahuoltajien työtehtäviä, joka esitettiin diasarjana.

11.4.2011 järjestettiin yhteistyössä käytännönläheinen infotilaisuus. Tapahtumassa siivoustyönpäällikkö Aila Välimäki esitteli sairaalahuoltajapalvelujen toimintayksikön eri työtehtäviä. Sairaalahuoltajaksi aikuisena opiskellut kertoi aikuisopiskelijan näkökulmasta urapolun mahdollisuuksista.

Siivoustyönjohtajat haastattelivat työnhakijoita ja Sedu Aikuiskoulutuksen kouluttaja Helena Turja-Hakala esitteli alalle kouluttautumismahdollisuuksia. Sairaalahuoltajien työtehtäviin oli mahdollisuus tutustua myös eri osastoilla otettujen valokuvien avulla. Tilaisuudessa rekrytoitiin uusia työntekijöitä.