ENO – Ennakoiva ohjaus työelämässä

2008 - 2011

Valtakunnallinen verkostohanke, jonka kumppaneina toimivat 16 aikuiskoulutuskeskusta ympäri Suomea. Hanke käynnistettiin Opetushallituksen rahoittamana 2008 ja se kuuluu työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän piiriin. Hanke jatkuu Uudenmaan ELY-Keskuksen rahoituksella 2011 loppuun asti. Hanke toimii paikallisella, alueellisella ja valtakunnallisella tasolla ja on yksi maan laajimpia verkostohankkeita. Koordinaattorina toimii Tampereen Aikuiskoulutuskeskus.

ENO -hankkeessa kehitetään ohjauspalveluita yrityksille. Painopistealueina ovat rekrytointi, henkilöstön pysyvyys ja perehdyttäminen sekä työpaikkaohjaus verkossa muun ohjauksen tukena. Tavoitteina ovat myös ohjauspalveluiden tuotteistaminen, mallintaminen ja yrityksille suunnattujen uudentyyppisten menetelmien ja välineiden kehittäminen. Kehittämistyö tehdään verkostoyhteistyönä siten, että ohjausosaaminen pystytään siirtämään luontevasti yrityksiin ja muille työelämän toimijoille.

Toiminnalla edistetään myös yritysten edustajien (mm. rekrytoijat, työpaikkaohjaajat) ja ohjausammattilaisten, ammatillisten opettajien sekä muiden työelämätoimijoiden (mm. työhallinnon ja oppisopimuskeskusten) yhteistyötä.

Sedu Aikuiskoulutuksessa toiminta kohdistuu ravitsemis-, kotityö ja puhdistuspalvelualan työelämälähtöisen ohjauspalvelutoiminnan, rekrytoinnin, työssä jaksamisen sekä verkostoyhteistyön kehittämiseen.

Lisätietoja

 SeduAK,Jaskari-Katja,-Proje.jpg projektipäällikkö Katja Jaskari
puh. 040 868 0855, s-posti etunimi.sukunimi@sedu.fi