Etusivu / Esittely / Projektit / Aurora / Projektiuutiset

Karennien tie Suomeen –  Karennipakolaisten kotoutuminen Seinäjoelle opas valmistunut

Sedu Aikuiskoulutus on toteuttanut Sisäasiainministeriön / Euroopan pakolaisrahaston ja Seinäjoen kaupungin rahoittamaa AURORA- Karennipakolaisten kotoutumishanketta 1.2.2009–28.2.2012 välisenä aikana. Hankkeen kohderyhmänä oli keväällä 2009 Seinäjoelle saapunut karennipakolaisten ryhmä, johon kuului yli 20 eri-ikäistä henkilöä. Hankkeen toisena kohderyhmänä oli pari vuotta aikaisemmin paikkakunnalle tullut karenniryhmä, johon osin kohdennettiin hankkeen toimenpiteitä, mutta joka myös osallistui uuden ryhmän kotouttamiseen. Kolmantena kohderyhmänä olivat pakolaisten kanssa työtä tekevät viranomaiset ja muut toimijat sekä vapaaehtoistyötä tekevät.

Hankkeen tavoitteena oli luoda Seinäjoelle yhteistyöverkosto, joka monipuolisin toimenpitein edistää ja tukee pakolaisten kotoutumista, valjastaa jo paikkakunnalla asuvia karenneja uuden ryhmän kotouttamiseen sekä kehittää myös viranomaisten ja toimijaverkoston työskentelytapoja.Hankkeessa toteutettiin erilaisia toimenpiteitä, jotka edistivät edellä kuvattuja tavoitteita mm.:

  • onnistunut ja osuva kotoutumiskoulutus ja sen tuloksena Seinäjoelle hyvin kotoutuneita, peruskielitaidon omaavia kaupunkilaisia
  • pakolaisten parissa työtä tekevien viranomaisten, muiden toimijoiden ja vapaaehtoistyötä tekevien asiantuntemuksen lisääntyminen
  • kokonaisvaltainen verkostotyöhön perustuva kotoutumisen alkuvaiheen kolmiportainen toimintamalli
  • perehdytysmateriaalia viranomaisten ja muiden toimijoiden käyttöön
Karennien tie Suomeen –  Karennipakolaisten kotoutuminen Seinäjoelle -opas on valmistunut. Oppaasta on painettu myös ruotsinkielinen lyhennelmä. Opasta voi tilata Reetta Lepistöltä, etunimi.sukunimi@sedu.fi

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projektiuutiset 2/2010

Karennipakolaisten kotouttamiseen perehdytysmateriaali

AURORA-hankkeen tavoitteena on edistää pakolaisten kotoutumista Seinäjoelle. Kielitaito on tärkeä kotoutumista edistävä tekijä.

Hankkeen puitteissa järjestetään marras- ja joulukuun aikana koulutusta, jossa on huomioitu karennien erityistarpeet. Joulukuussa järjestetään yhteinen joulujuhla Seinäjoella asuville karenneille ja SPR:n ystävätoiminnassa mukana oleville.

Karennipakolaisia on sijoitettu eri puolelle Suomea ja pakolaisten kanssa toimivalle henkilöstölle suunnattu perehdytysmateriaali on viimeistelyä vaille valmis.

Hankkeen toteuttamiselle on saatu lisäaikaa; hankkeen suunniteltu päättymisaika on 28.2.2011.

  ELY_keskus.JPG