Etusivu / Esittely / Projektit / ARMI 2 plus / Projektiuutiset

Nivelvaiheen tuki ja työvalmentajan ohjausmallin pilotointi palvelualan koulutuksissa

Areena Ammattiin Armi 2plus-projekti on kehittänyt yhteistyössä palvelualan koulutuksissa työvalmentajan ohjausmallia erityisesti maahanmuuttajien cateringalan, tarjoilijan ammattitutkinto-, kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto- ja dieettikokin erikoisammattitutkintokoulutuksissa.
Työvalmentajan työ on erikoispalvelua, joka on räätälöity opiskelijan tarpeisiin sopivaksi.

Työvalmentajan toimenkuvana on vahvistaa henkilön työelämä- ja koulutusvalmiuksia. Työvalmentajan työnkuvan pohjana ovat yhteiskunnalliset tavoitteet, joilla pyritään takaamaan kaikille oikeus työhön. Työvalmentajan tehtävänä on ehkäistä syrjäytymistä ja vähentää työttömyyttä sekä lisätä työelämän suvaitsevuutta kohtaamaan erilaiset työntekijät.

Projektissa on toteutettu myös yksilöllistä nivelvaiheen ohjausta, joka on mahdollistanut opiskelijoiden ohjaamisen ennen ammatillista koulutusta ja opintojen päättymisen jälkeen. Nivelvaiheessa opiskelijat ovat saaneet opinto-ohjausta, tukea työn hakemisessa ja ohjausta jatkokoulutukseen hakeutumisessa.
Erityispalvelut opintojen tukemisessa ovat tuottaneet hyviä tuloksia. Koulutuksen keskeyttämisiltä on vältytty ja työllistymistä on pystytty tukemaan.

Areena Ammattiin Armi 2plus-projektin päätösseminaari järjestetään 1.12. klo 13 Rastaantaival 2, Auditorio.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projektiuutiset 1/2011

Koulutusta ohjaus- ja opetusalan ammattilaisille, työelämän yhteistyökumppaneille ja työssä oppimispaikkojen ohjaajille

Areena Ammattiin Armi 2plus-projekti on toteuttanut koulutustapahtumia ohjaus- ja opetusalan ammattilaisille sekä työelämän yhteistyökumppaneille ja työssä oppimispaikkojen ohjaajille.
8.6.2010 toteutettiin Tony Dunderfeltin vetämä Rukkaset naulasta – ohjausosaamisen seminaari ja Workshop-työskentely opetus- ja ohjausalan tehtävissä työskenteleville.

Lapualla koulutettiin 1.12.2010 työelämänedustajia ohjauksen – ja arvioinnin haasteista.
Vuoden 2010 eteläpohjalaiseksi aikuisopiskelijaksi valittiin projektin opiskelija AhDee, jolle suunniteltiin räätälöity ammatillinen koulutuspolku ja AhDee suoritti puhdistuspalvelualan perustutkinnon. Projektin räätälöidyt opintopolut ovat tuottaneet monia ammattilaisia. Keväällä valmistui Catering-alan perustutkinnosta viisi maahanmuuttajaa.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projektiuutiset 2/2010

Areenalta löytynyt ammatteja

Areenan ammattiin ovat löytäneet jo 48 opiskelijaa. Ensimmäinen ryhmä aloitti 25.5.2009 ja seuraavat 7.9.2009, 9.11.2009 ja 8.3.2010. Aloittaneista opiskelijoista 15 oli vajaakuntoista ja 33 maahanmuuttajaa.
Seuraava maahanmuuttajaryhmä aloittaa Lapualla 30.8.2010. Orientaatiojakso kestää neljä viikkoa, jonka aikana jokaiselle laaditaan yksilöllinen ja ohjattu opintoreitti kohti työelämää.

Kokeilujen ja tutustumisen kautta uudet ammatit ovat löytyneet Sedu Aikuiskoulutuksen eri toimialojen kautta: 2 perustutkintoa sosiaali- ja terveysalalta sekä kone- ja metallialalta.
8 ammattitutkintoa: koulunkäyntiavustaja, sihteeri, yrittäjä, taloushallinto, ravintolakokki, myynti. 2 erikoisammattitutkintoa: tietokoneenasentaja ja dieettikokki.

Projektin aikana on järjestetty kaksi omaa koulutusryhmää. Catering alan perustutkinto, jossa 9 opiskelijaa suoritti osatutkintoja. Toinen ryhmä on puhdistuspalvelualalle, jossa on 6 opiskelijaa. Catering alan opiskelijat saivat myönteisen hankintapäätöksen koulutuksen loppuunsaattamisesta ja kaikki opintonsa aloittaneet jatkavat opintojaan 13.9.2010.

Järjestämme myös koulutuspäiviä projektin toiselle kohderyhmälle eli opettajille, työelämänedustajille ja työpaikkaohjaajille. Tähän mennessä on toteutunut kolme erisisältöistä asiantuntijavetoista koulutuspäivää. Monikulttuurisuus voimavaraksi teemapäivä toteutettiin 2.11.2009, Monikulttuurisuus työelämän kehittäjänä seminaari 11.2.2010 ja Rukkaset naulasta ohjausosaamisen seminaari 8.6.2010.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projektiuutiset 1/2010

Armi 2 plus toimii eri toimialoilla

Areena ammattiin Armi2plus-opiskelijat ovat työllistyneet tähän mennessä seuraaville aloille: kaupallinen työ 3, puhdistuspalveluala 2, it-ala 1, hotelli- ja ravintola-ala 1, sosiaaliala 1, lastenhoito 1, opetusala 1, catering-ala 4, taloushallintoala 1 ja metallialalle 2.

Armi2plus-opiskelijat on otettu hyvin vastaan eri toimialoilla ja tämä moniammatillinen yhteistyö on tuottanut hyviä tuloksia. Armilaiset opiskelevat tällä hetkellä seuraavia tutkintoja: myynnin at 4, kotityöpalvelujen at 2, koulunkäyntiavustajan at 1, tarjoilijan at 1, rakennusalan pt 1,sähköalan pt 1,puhdistuspalvelualan pt 5, catering alan pt 6, dieettikokin eat 1.

Armi2plus-, Eno- ja Tero-projektit järjestävät 1.12.2010 klo 12 – 16 koulutuspäivän ohjauksen – ja arvioinnin haasteista Alajoki-salissa Lapualla.

 ELY_keskus.JPG