Ookko Kunnos? II
Hankkeen kesto 1.7.2013 - 31.12.2014.

Ookko kunnos? II –koulutushanke
tarjoaa maatilayrittäjille koulutuksia ja vertaistukea, isoissa tapahtumissa ja pienryhmissä. Arjessa jaksamista, välittämistä, vertaistukea, yhdessä tekemistä ja oppimista.

Hankkeen tavoitteena on mm.

• Vahvistaa maatilayrittäjien osaamista ja ammatti-identiteettiä.
• Kehittää fyysistä ja psyykkistä terveyttä, eli kokonaistyökuntoa.

• Tuoda tutuksi erilaiset hyödylliset sähköiset tietoverkot ja sosiaalisen median käytön.
• Toimeenpanna uusia varhaisen välittämisen tukimalleja.
• Tuoda maatilayrittäjille tutuiksi eri alojen asiantuntijat ja ammattiauttajat.

• Laajentaa maatilojen yhteistyötä, tukiverkostoja ja sosiaalisia verkostoja.
   Sekä lisätä maatilojen sidosryhmien, ammattiauttajien ja asiantuntijoiden
   välistä yhteistyötä, tuottajien hyvinvoinnin edistämiseksi.


Keinot ja konstit kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin parantamiseksi

Opintomatkat
Sisältävät tilavierailuja, virkistäytymistä, kulttuurielämyksiä ja terveyden kohentamista.

Hyvinvointiteemapäivät, joiden aiheina mm.
Fysioterapia, ergonomia, koko perheen virkistyspäivät, riskienhallintateemapäivät
(mm. avioehto, verotus, testamentti, tulipalo, tulvat), työnohjaus, huolen puheeksi
ottaminen (turvaverkot, välittäminen), mielenterveyden ensiapu jne.

Tyhyt naisille, miehille ja pariskunnille
Naisten tyhyt 1-2 -osat, Miesten tyhyt 1-2 -osat, Parisuhdetyhyt. Alkukartoituksen jälkeen suunnitellaan henkilökohtainen ohjelma fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin parantamiseksi. Sekä seurataan suunnitelman toteutumista omatoimisesti verkko-opintoina.

Mentorointi
Kokenut maatilayrittäjä, eli mentori, jakaa kokemusperäistä tietoa, näkemystä ja elämänviisautta maatilayrittäjien pienryhmille. Aiheina mm. työhyvinvoinnin kannalta tärkeitä asioita: yleistä jaksamista, terveyttä, sosiaalisia suhteita, yhteistyömahdollisuuksia, maatilan johtamista ja työnhallintaa.

Verkko-opinnot internetissä
Osallistujia opetetaan hyödyntämään erilaisia sähköisiä oppimis- ja viestintäympäristöjä. Käytetään verkko-oppimisympäristöjä ja keskustelufoorumeita. Tarjotaan ajankohtaista tietoa ja
uusia näkökulmia.

Sidosryhmäkoulutus / verkostotyö
Jaetaan tietoa maatilayrittäjille kaikista hyvinvointipalveluita tuottavista tahoista ja tapahtumista (yritykset, organisaatiot, hankkeet). Hankkeen tilaisuuksissa mahdollista tavata maatalouden ja hyvinvoinnin asiantuntijoita ja löytää uusia yhteistyömahdollisuuksia.


Hankkeen toteuttajat

Ookko kunnos? II -koulutushankkeen toteuttajana toimii Sedu Aikuiskoulutus, pääyhteistyökumppaneinaan MTK Etelä-Pohjanmaa ja Osuuskunta Maitosuomi.

Toiminnassa mukana myös Mela, ProAgria Etelä-Pohjanmaa, kuntien maaseutu- ja lomahallinto, työterveyshuolto, koulutusorganisaatiot, pankit, vakuutuslaitokset, muut maatalouden sidosryhmät, yhdistykset ja hankkeet sekä lukuisat muut järjestöt, kyläyhteisöt ja liikuntaseurat.

Hankkeen rahoitus perustuu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan, ja rahoitusta koordinoi Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus.


Ota yhteyttä ja kysy lisätietoja:

Elina Sepponen
projektipäällikkö,  Sedu Aikuiskoulutus
puh. 040 868 0791,  etunimi.sukunimi@sedu.fi


Kirsti Pasto

kouluttaja,  Sedu Aikuiskoulutus
puh. 040 830 2401,  etunimi.sukunimi@sedu.fi

mtk_väri.jpg   ELY_keskus.JPG
 maitosuomi_rgb_IlmanTaustaa_3D_16873.png  Lippu_ja_lause_pieni.jpg