Näe lähelle ja innostu paikallisesta energiasta

Hankkeen toiminta-aika 1.6. - 31.12.2014

Näe lähelle ja innostu paikallisesta energiasta -hankkeessa välitetään tietoa uusiutuvien energialähteiden vaihtoehdoista ja mahdollisuuksista, sekä niiden hyödyntämisestä ja innovoinnista.

Tulevaisuuden maaseutu Suomessa on monipuolistumisen tiellä. Teknologinen kehitys johtaa siihen, että perinteinen maatalous ei yksinään tarjoa toimeentuloa. Tarvitaan lisää
uusia yritys- ja toimintamalleja. Maaseudulla on mahdollista lisätä omavaraisuutta lähellä tuotetulla energialla. Tämä tukee myös uudentyyppisen työn ja yritystoiminnan kehittymistä
ja monipuolistaa alueen elinkeinotoimintaa ja mikä tärkeintä, vähentää riippuvuutta tuontienergiasta.Oma energia vaikuttaa suoraan omaan talouteen. Bioenergialla voit tuottaa
lämmön, sähkön ja polttoaineen omavaraisesti ja lähellä.

Hankkeessa:
• tuodaan esiin tietoa ja malleja lähienergian
  tuotantotavoista
• edistetään maatilojen elinkeinorakenteen
  monipuolistumista lähienergia tuotannon avulla
• pyritään maaseutualueen yhteistyöllä saavuttamaan
  elinvoimaisempi ja energiaturvatumpi maaseutu
• tiedotetaan alkavan EU-ohjelmakauden painotuksista
  edellä mainittujen asioiden toteuttamisessa
• esitellään keinoja hyödyntää EU-rahoituksia
  mm. investoinneissa 

 

Ota yhteyttä ja kysy lisää:
Näe lähelle ja innostu paikallisesta energiasta – tiedotushanke
Anja Uhlgrén, projektipäällikkö
puh. 040 868 0178, anja.uhlgren@sedu.fi
Sedu Aikuiskoulutus, Ilmajoentie 525, 60800 Ilmajokilogot Anjalle s-postiin.jpg