METKE - Metallialalla kasvua osaamista kehittämällä
Hankkeen toiminta-aika 1.1.2014 - 30.4.2015

Hankkeessa kehitetään Etelä-Pohjanmaan metallialan pk-yritysten osaamista ja  seurantaa tarvittavien pätevyyksien osalta. Hanke keskittyy pätevyyksienseurantajärjestelmän ja sitä tukevan palvelun rakentamiseen.

Hankkeen kohderyhmä


Hankkeeseen voidaan ottaa mukaan toimintaan 30 metallialan pk-yritystä Etelä-Pohjanmaalta.
Lisäksi hankkeessa tehdään kiinteää yhteistyötä metalliteollisuuden päähankkijoiden kanssa.

Hankkeen tavoitteet


• Hankkeeseen mukaan lähtevien yritysten:
    - osaamisen kasvattaminen
    - pätevyyksien lisääminen:
       metallialan yrityksissä tarvittavia pätevyyksiä, laatukriteerejä ja normeja ovat mm. 
       laatujärjestelmä, ympäristöjärjestelmä, hitsauspätevyydet ja koordinointi,
       toimintataso (esim. EN 1090),  korttikoulutukset jne.
    - valmennus ja koulutus
    - verkottumisen kehittäminen nettiportaalissa

• Lisätä E-P:n metalliteollisuuden osaamista, osaamisen tunnistamista ja pysymistä kehityksen mukana.

• Kasvattaa E-P:n metalliteollisuuden alan toimintaa ja lisätä yritysten välistä yhteistyötä
kotimaassa ja ulkomailla.

• Edistää yhteistyötä oppilaitosten ja yritysten välillä.


vipuvoimaaEU_rgb.jpg  ELY_keskus.JPG  yhdlogo_fi.jpg 


Lisätietoja Metke -hankkeesta
Virkkala Kari
Kouluttaja, kone- ja metalli, hitsaus