Etusivu / Esittely / Projektit
LATE – Laatua tekemällä yhteistyössä työelämän kanssa

Hankkeen toteutusaika 8.5.2015 – 31.12.2016

 

Hankkeen tavoitteet
LATE- hankkeen tavoitteena on kehittää ammatillisen lisäkoulutuksen laatua ja vaikuttavuutta hyödyntämällä tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksia tutkinnon / tutkinnon osien suorittamisessa ja valmistavassa koulutuksessa. Erityisesti syvennetään työelämäkytkentää ja innostetaan työelämää yhteistyöhön koulutuksen laadun kehittämiseksi.

Hankkeessa korostuvat työelämälähtöiset ja digitalisoituvat oppimisympäristöt ja monimuotoiset ohjausmallit. Työelämän ja opiskelijoiden kanssa suunnitellaan ja pilotoidaan mm. mobiilioppimista, verkko-oppimisympäristöjä ja työelämän palautejärjestelmää. Toiminnan keskiössä on henkilökohtaistamisen ja ohjauksen edistäminen.

 

Hankkeen kohderyhmä
Hankkeen kohderyhmänä ovat oppilaitoskohtaisesti pilottitutkintojen ja koulutusalojen opiskelijat, kouluttajat (henkilöstö) ja työelämän edustajat kuten esimiehet, työpaikkaohjaajat ja tutkintojen parissa työtä tekevät arvioijat niin työntekijä- kuin työnantajapuolelta.

 

Hankkeen vaiheet ja toimenpiteet (painotus työsuunnitelmien mukaan)

  1. Perehtyminen ohjauksen kehittämistarpeisiin ja nykyisiin TVT-teknologioihin sekä niiden laajempaan käyttöön. Hyödynnetään tehtyjä selvityksiä ja tutkimuksia.
  2. Etäteknologioiden ja järjestelmien (mm. palautejärjestelmät, toiminnanohjaus, opiskelijahallinto) valinta työsuunnitelmien mukaan.
  3. Sähköisten ohjaus-, viestintä- ja palautemallien testausta yhdessä työelämän kanssa.
  4. Palaute piloteista kouluttajilta, opiskelijoilta ja työpaikoilta, analyysi ja kehittäminen
  5. Mallien vakinaistaminen (osin hankkeen jälkeen), uusien haasteiden tunnistaminen
  6. Verkoston säännölliset AC - kokoukset, kehittämispäivät ja workshopit vähintään kerran lukukaudessa (Seinäjoki, Vaasa, Kokkola)
  7. Hankkeen arviointi, raportointi ja seuranta, benchmarking

 

Mitkä ovat hankkeen avulla tavoiteltavat konkreettiset tulokset ja
miten niitä aiotaan hyödyntää?

  • Monikanavainen ja työelämälähtöinen ohjauksen toimintamalli ja sitä tukevat etäteknologiat, joilla nostetaan ammatillisen lisäkoulutuksen laatua ja vaikuttavuutta.
  • Systemaattinen seuranta- ja palautejärjestelmä työelämälle, toteutusmalli opiskelija- ja työelämäpalautteen keräämiseksi heti tutkintotilaisuuden jälkeen
  • Laajenevat työelämäverkostot ja yhteinen innovointi työelämän kanssa, lisääntynyt oppilaitosyhteistyö ja verkostoituvat palvelut, benchmarking

 

Miten hanke käytännössä toteutetaan (toimenpiteet)
OPH:n rahoittama hanke on kuuden oppilaitoksen yhteishanke (JAKK, KPEDU, Sedu Aikuiskoulutus, SYO, TEAK, VAKK). Sedu Aikuiskoulutus toimii hankkeen koordinaattorina. Verkostoon kuuluvat myös työelämän yhteistyökumppanit ja AMKE. Oppilaitosten kesken on sovittu toiminnallisesta työnjaosta ja kehittämisen painopisteistä (mm. valitut pilottitutkinnot) kunkin työsuunnitelman mukaan. Hyviä käytäntöjä benchmarkataan eri osapuolten kesken. 

oph-hanke.jpg
   VAKK_logo.jpg    
 SYO_logo.png
 Teak_logo.jpg  JAKK.jpg  kpedu_logo.png
Lisätietoja
Kurunsaari Marja-Terttu
Kehittämisjohtaja