Etusivu / Esittely / Projektit
Valitse alasivu

Green Care Etelä-Pohjanmaa

Hankkeen toiminta-aika
1.10.2011 - 28.2.2013

Green Care on luontoon ja maaseutuympäristöön liittyvää toimintaa, jolla edistetään ihmisten hyvinvointia ja elämänlaatua. 1.10.2011 on aloitettu esiselvityshanke, jonka tavoitteena on selvittää Green Care -toiminnan mahdollisuuksia Etelä-Pohjanmaalla.

Green Care Etelä-Pohjanmaa -hankkeen kohderyhmänä on neljän Etelä-Pohjanmaan Leader-alueella toimivat:

 • hyvinvointi-, terveys ja kasvatuspalveluja hankkivat ja tuottavat tahot
 • maaseudun yrittäjät, jotka ovat kiinnostuneita tuottamaan edellä mainittuja palveluja

 

Green Care on mahdollisuus maaseudulle

 • Hyvinvointipalveluihin perustuvaa yritystoimintaa
 • Uusia innovaatioita ja yrittäjyyden muotoja
 • Mahdollisuus tuottaa palveluita sekä oman alueen että koti- että ulkomaisten asiakkaiden tarpeisiin.
 • Laadukkaasta toimintaa  liiketoiminnan pelisäännöillä
 • Kilpailukykyisten ja laadukkaiden tuotteiden kehittämistä  hyvinvointipalveluiden markkinoille
 • Mahdollisuus toimijoiden väliseen verkottumiseen ja yhteistyöhön

 

Mitä Green Care voisi sinulle antaa?

Green Care -toimintaa voi harjoittaa julkinen, yksityinen tai kolmas sektori. Toiminta voi olla yhteiskunnallisen korvaavuuden piirissä tai asiakkaan itsensä kustantamaa.
Maaseutuyrittäjänä voit tuottaa Green Care -palvelutoimintaa jos Sinulla on yrittämisen ja  auttamisen halu pohjalla.  Toiminta tarjoaa uusia toimeentulomahdollisuuksia maatiloille ja maaseutuyrityksille.  Maaseudun kannalta hyvinvointipalvelujen tuottaminen voi parhaimmillaan merkitä uusia työllistymismahdollisuuksia ja lähipalveluiden laadun paranemista.

Green Care -toiminta

Green Care -toiminta tarkoittaa luonnon ja maaseutuympäristön; kasvien, eläinten, arkirutiinien, yhteisöllisyyden ja hiljaisuuden hyödyntämistä hyvinvoinnin lähteenä.  Toiminnan tavoitteena on lisätä henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Alan toimijoille on yhteistä ammattitaitoinen, koulutukseen ja pätevyyteen perustuva ohjaustyö asiakkaiden palvelemiseksi.  

Green Care täydentää ja tukee sosiaali- ja terveysalan palveluvalikoimaa. Se tarjoaa alan ammattilaisille luontoa hyödyntäviä terapia- ja kuntoutusmenetelmiä kuten terapeuttinen puutarhanhoito, ekopsykologia ja eläinavusteinen toiminta.

Ennaltaehkäisevälle toiminnalle on akuutti ja kasvava tarve muun muassa mielenterveystyössä ja ikäihmisten palveluissa. Luontoelämykset ja luonnossa toiminen ylläpitävät ja vahvistavat työssäkäyvien voimavaroja.

Green Care tukee kasvatustyötä. Luonto tarjoaa omakohtaisia elämyksiä ja kokemuksellista oppimista, ja toimii siten tukena opetus- ja kasvatustyössä.

Hoiva-alan laitoksissa ja palvelutaloissa voidaan hyödyntää luonnon tarjoamia mahdollisuuksia asiakkaan elämänlaadun parantamiseksi ja omatoimisuuden tukemiseksi. Viherympäristön hoitaminen tai terapiakoiran vierailu tuo iloa arkeen.

Kuntouttava työ maatiloilla on ulkomailla vakiintunut yhdeksi keskeisimmistä Green Care- toimintamuodoista. Suomessakin on tarvetta tällaiselle toiminnalle.

Luonnon tarjoamat hyvinvointia tukevat vaikutukset pitää tunnistaa ja ottaa käyttöön. Monet keinot ovat ns. ”uusvanhoja”,  sillä onhan luonnon ja maaseutuympäristön kuntouttavat ja eheyttävät vaikutukset tunnettu jo sukupolvien ajan.

Green Caren arvoperusta
 • Luonnon tietoinen ja tavoitteellinen hyödyntäminen hoiva- ja kuntoutustyössä hyvinvoinnin lähteenä
 • Asiakkaan kunnioittaminen ja arvostaminen
 • Eläinten kunnioitus, hyvinvointi, mahdollisuus lajimukaiseen käyttäytymiseen ja luonnon kestävä käyttö
 • Ammattialan yleisten toimintaperiaatteiden ja säädösten noudattaminen


Ota yhteyttä, mikäli näet mahdollisuuksia tai kiinnostut Green Care -toiminnasta.  
Katsotaan yhdessä miten Green Care -yrittäjyys sopisi Sinun elämääsi.

Lisätietoja:
projektipäällikkö Päivi Haanpää
puh. 040 868 0185, s-posti: etunimi.sukunimi@sedu.fi
Sedu Aikuiskoulutus
Rastaantaival 2, 60200 Seinäjoki

 ELY_keskus.JPG  Lippu_ja_lause_pieni.jpg  Logo_Leader_RGB_.jpg