Etusivu / Esittely / Projektit

EPn Aikuiskoulutusfoorumi

Hankkeen toiminta-aika 1.11.2012–30.6.2014


Hankkeen tavoitteet ja toteutus
EPn Aikuiskoulutusfoorumin pääteemoja ovat työelämäyhteistyön ja laadullisen ennakoinnin kehittäminen sekä maakunnallisen foorumimallin vakinaistaminen. Visio on nostaa Etelä-Pohjanmaa matalan osaamisen maakunnasta valtakunnallisen osaamisen kärkeen.

EPn Aikuiskoulutusfoorumi -hanke kehittää yhteistyötä ja verkostoitumista maakunnan työelämän ja aikuiskoulutusta tarjoavien oppilaitosten kesken.  Hankkeessa luodaan yhteiskehittämisen toimintamalli, jossa oppilaitokset ja henkilöstön koulutustarpeisiin toteuttajaa hakevat yritykset ja koulutettavat kohtaavat toisensa. Aikuiskoulutusfoorumi muodostaa monimuotoisen kohtaamispaikan oppilaitosten ja työelämän yhteistyölle, ennakoinnille ja innovoinnille. EPn Aikuiskoulutusfoorumissa kehitetään laadullista ennakointia yhdessä laajan verkoston kanssa. Ennakointi tehostaa aikuiskoulutuksen osuvuutta. Hankkeen tavoitteena on vakinaistaa verkostomainen foorumimalli, sillä foorumimalli lisää aikuiskoulutuksen osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä ja toimii avoimena hyvien käytäntöjen levittäjänä. Foorumiin haetaan kummiyrityksiä, jotka innostavat muita yrityksiä henkilöstön kehittämiseen.

Hankkeen ohjausryhmä
EPn Aikuiskoulutusfoorumi -hankkeen ohjausryhmässä ovat koulutuksen järjestäjien ja työelämän edustajien lisäksi aikuisopiskelijoiden ja kansainvälisyyskeskuksen edustaja sekä Etelä-Pohjanmaan liiton ja aluehallinnon (ELY) edustaja. Puheenjohtajana toimii ELYn koulutusasiantuntija Marjut Leppänen (marjut.leppanen(at)ely-keskus.fi) ja varapuheenjohtajana sairaanhoitaja, pääluottamusmies Sirkka Penttilä STTK:sta (sirkka.penttila(at)epshp.fi).

Hankkeen kohderyhmä
Hankkeen kohderyhmänä ovat maakunnan aikuiskoulutusorganisaatiot, alueen yritykset ja muut työnantajat, työmarkkina- ja elinkeinoelämän järjestöt, alueen TE-hallinnon toimijat sekä muut työelämän ja koulutuksen järjestäjien yhteistyöstä kiinnostuneet toimijat.

Tutustu aikuiskoulutuksen ja yrittämisen palveluihin myös alla olevista linkeistä:
Aikuiskoulutus Etelä-Pohjanmaalla www.aikuiskoulutusep.fi
Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät www.yrittajat.fi/fi-fi/etelapohjanmaanyrittajat

Hankkeen taustaa
EPn Aikuiskoulutusfoorumi -hanke on ESR-rahoitteinen, rahoittaja on Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. Tätä jatkohanketta valmisteltiin yhdessä Opin Ovi EP:n ja Palvelupiste – AikuiskoulutusEP:n hanketoimijoiden kanssa. Hankkeessa tiivistetään Opin Ovi EP:n aikana hyvään vauhtiin päässyttä verkostoitumista maakunnan aikuiskoulutustoimijoiden kesken. Projektipäällikkö Arja Hyytiä aloitti hankkeessa 12.2.2013.

Hanke etenee 2013 maahanmuuttajien suomen kielen ja kulttuurin koulutukseen liittyvällä  foorumityöskentelyllä
Hankkeen ohjausryhmä nosti esille mm. tarpeen maakunnallisesta maahanmuuttajien suomen kielen opetuksen koordinaatiosta. Kesäkuussa 2013 järjestettiin seminaari "Kielimuurin tuolle puolen – toimijoiden roolit ja työnjako", jonka tavoitteena oli valittavan työryhmän työskentelyn pohjustaminen. Lisäksi haluttiin virittää moniammatilliset ja poikkihallinnolliset toimijat tälle asialle. ”Kielimuurin tuolle puolen – toimijoiden roolit ja työnjako” -seminaarin työryhmätyöskentelyn tuloksena saatiin tietoa koulutuspalvelujen nykytilasta: tarjonnasta, mahdollisuuksista ja kehittämistarpeista. Yhteenveto työryhmätyöskentelyn tuloksista julkaistaan syksyn 2013 aikana. Työryhmän jäsenet ja puheenjohtajat valitaan syksyllä 2013. Työryhmän tavoitteena on foorumityöskentelyn tapaan työstää ehdotus maahanmuuttajien suomen kielen opetusta koordinoivaksi maakunnalliseksi malliksi.


Hankkeen tapahtumat ja tilaisuudet

Kaikki hankkeen tapahtumat ja niiden materiaalit löytyy sivustolta: www.aikuiskoulutusEP.fi


Vuosi 2014

22.1.2014 Aikuiskoulutusfoorumi klo 14 - 17, Koulutuskeskus Sedu, Kirkkokatu 10, Seinäjoki
Ohjelma Aikuiskoulutusfoorumi 22.1.2014.pdf

29.4.2014 Maakunnallinen ennakointifoorumi, klo 8.45 - 15.15, auditorio Kirkkokatu 10, Seinäjoki. Kutsu ja ohjelma_Koulutuksen ennakointifoorumi 29 4 2014.pdf

15.5.2014 Kielimuurin tuolle puolen II, klo 8.45 - 15.15, Törnävä-sali, Törnäväntie 24,  Seinäjoki.  Kutsu ja ohjelma_Kielimuurin tuolle puolen - II seminaari 15 5 2014.pdf
Aikaisemmin tapahtunutta:

Kevät 2013

Kevään aikana kartoitettiin alustavasti hankkeen tavoitteen mukaisesti yritysten ja muun työelämän koulutus- ja yhteistyötarpeita seutukunnallisissa yhteistyöfoorumeissa, joita järjestettiin Kauhavan seudulla, Kuusiokunnissa, Suupohjassa ja Järviseudulla.

Kesä 2013
11.6.2013 Seminaari Kielimuurin tuolle puolen - toimijoiden roolit ja työnjako
Katso seminaarin materiaalit täältä.

27.8.2013 Viides seutufoorumi Lapualla
Seutufoorumi työelämän, koulutuksen järjestäjien ja muiden yhteistyökumppaneiden
edustajille järjestettiin 27.8.2013 Lapualla. Maakunnan aikuiskoulutusjärjestäjien
lisäksi tilaisuuteen kutsuttiin erityisesti seuraavien kuntien toimijoita: Seinäjoki,
Lapua, entiset Härmät, Isokyrö, Ilmajoki, Kurikka ja Jalasjärvi. Muutkin työelämän ja
koulutuksen järjestäjien edustajat olivat tervetulleita. Paikka oli Simpsiöllä hotelli-
ravintola Simpsiön Kullas.

Syksy 2013
3.9.2013 Elinikäisen oppimisen viikon tapahtuma Oppia ikä kaikki
Paikka Hotelli-Ravintola Alma, Ruukintie 4, Seinäjoki.
Kohderyhmänä aikuiskoulutuksesta kiinnostuneet henkilöt, aikuiskoulutuksen
järjestäjätahot ja muut yhteistyökumppanit. OppiaIkäKaikki_Ohjelma.pdf


Kevään seutufoorumeiden osallistujat halusivat jatkaa foorumityöskentelyä ->
Syksyn jatkofoorumit:

1.10.2013 klo 9.00–11.00 Kuusiokuntien jatkofoorumi, Tuomarniemi, Ähtäri Kutsu.pdf
19.11.2013 klo 18 - 20 (kahvi 17.30) Suupohjan jatkofoorumi, Teknologiakeskus Logistia, Kauhajoki Kutsu.pdf
• 21.11.2013 klo 18 Kauhavan ja Järviseudun jatkofoorumi, johon muutkin ovat tervetulleita, Lappajärven Jami Kutsu.pdf

SEUTU- ja JATKOFOORUMEIDEN YHTEENVEDOT 2013 löydät täältä.
Seutu- ja jatkofoorumiyhteenvetojen LUKIJALLE_Arja Hyytiä 18.10.2013.pdf

 

Hankkeen projektipäällikkö
Arja Hyytiä

ELY_keskus.JPG
 
 yhdlogo_fi.jpg  vipuvoimaaEU_rgb.jpg