Etusivu / Esittely / Projektit
Valitse alasivu
Projektit osana kehittämistoimintaa

Sedu Aikuiskoulutus on kokenut toimija hankemaailmassa. Olemme suunnitelleet, hallinnoineet ja hakeneet rahoitusta lukuisille alueellisille hankkeille ja toimineet partnereina ylimaakunnallisissa, valtakunnallisissa ja kansainvälisissä hankkeissa.

Hankkeiden kautta voidaan esimerkiksi saada rahoitusta yritysten ja yhteisöjen liiketoiminnan, tuotannon tai työyhteisön kehittämiseen.

Päättyneitä hankkeita
 • Työhyvinvoinnilla tuottavuutta
 • Armas - ARvioijan eMateriaalilla Asiantuntijaksi
 • EBBEY-hanke
 • METKE - Metallialalle kasvua osaamista kehittämällä
 • Oskar & Osma
 • Viva24plus
 • Energiatehokas korjausrakentaminen 2
 • Hevoosella vaan
 • Metsä- ja bioenergia-alan osaajatarveselvitys
 • Näe lähelle ja innostu paikallisesta energiasta
 • Ookko kunnos? II
 • Etelä-Pohjanmaan Aikuiskoulutusfoorumi
 • Tiedonpuut -koulutushanke
 • Palvelupiste-AikuiskoulutusEP
 • Nicekone - Teknologiaa maatilojen naisille
 • SyTyKe
 • Yritystä ja Intoa KyrönMaan Tiloille –hanke
 • Opso Pro Central
 • Green Care Etelä-Pohjanmaa
 • Sopimushankkija II
 • Opin Ovi Etelä-Pohjanmaa
 • Osaamista metalliin
 • Energiatehokas korjausrakentaminen
 • 50+ osaajat työssä
 • Luonnon- ja maisemanhoitotöiden koulutushanke - LUMAKO
 • Täsmätuotteet työelämälle
 • Yritysareena
 • Metallialan Osaaminen Muutoksessa - MOM
 • PUUSKE II
 • Pienyrittäjien sijaispalvelu
 • Työelämään Erinomaista Osaamista – TERO
 • Taitaja 2016
 • IValo - Innostunut VarastoLogistiikka Opiskelija
 • PoWeria Auringosta
 • Uudenlaiset työ- ja oppimisympäristöt (UTO)
 • LATE - Laatua tekemällä yhteistyössä työelämän kanssa
 • HECSO - lämpöyrittäjyys tunnetuksi

Työhyvinvoinnilla tuottavuutta

Hankkeen toiminta-aika 1.9.2014 – 31.12.2015. Hankkeen tavoitteena on edistää työhyvinvointia ja tuottavuutta Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan työyhteisöissä.

Armas - ARvioijan eMateriaalilla Asiantuntijaksi

Hankkeen toiminta-aika 1.8.2014-31.12.2015. Hankkeen tavoitteena on luoda oppilaitosten ja työelämän yhteistyötä tukeva toimintamalli- ja ympäristö, jonka avulla kehitetään tutkintoihin liittyvien arvioijien asiantuntijuutta ja osaamista.

EBBEY-hanke

Hankkeen toiminta-aika 1.1.2013 - 31.12.2015. EBBEYn tuloksena syntyy käytännöllistä oppimis- ja tukimateriaalia biotalouden eri teemoista, kuten kestävästä ja uusiutuvasta energiasta käytettäväksi erilaisissa oppimisympäristöissä luokkaopetuksesta käytännön opetukseen.

METKE

Hankkeen toiminta-aika 1.1.2014 - 30.4.2015. Hankkeessa tuetaan Etelä-Pohjanmaan metallialan pk-yritysten osaamista. Tavoitteena on kehittää toimiva järjestelmä tarvittavien pätevyyksien seurantaan.

Oskar & Osma

Hankkeen toiminta-aika 30.4.2014 - 31.12.2015. Seinäjoen koulutuskuntayhtymän oma kehittämishanke, jossa hyödynnetään osaamiskartoitusten, kehityskeskusteluiden, tiimiyhteistyön ja mentoroinnin kehittämistä. Näiden avulla Sedu kehittyy ja kehittää.

Viva24plus

Hankkeen toiminta-aika on 1.1.2014 - 30.4.2015. Hanke on jatkohanke ViVa-hankkeelle ja sen on 17–30 -vuotiaiden nuorten työllistymisen edistäminen yksilöllisen ura- ja koulutussuunnittelun avulla.

Energiatehokas korjausrakentaminen 2

Hankkeen toiminta-aika 29.8.2014 – 31.12.2015. EnerKo2 -hankkeen tavoitteena on selvittää rakennus- ja talotekniikan edellyttämä osaamistarve, jotta voidaan kehittää korjausrakentamista ja sen koulutusta työelämän tarpeita.

Hevoosella vaan

Hankkeen toiminta-aika 1.7.2012 - 31.12.2014. Koulutushanke järjestää koulutuksia hevosalan toimijoille. Tavoitteena lisätä hevosalan ihmisten tietotaitoa ja hevosalan arvostusta Etelä-Pohjanmaalla.

Metsä- ja bioenergia-alan osaajatarveselvitys

Hankkeen toiminta-aika 12.3.2013 - 31.12.2014. Hankkeen tavoitteena on selvittää metsä- ja bioenergia-alan osaajien ammattitaitotarpeita lähivuosille ja tuleviea työnkuvia yhdessä työelämäkumppanien kanssa.

Näe lähelle ja innostu paikallisesta energiasta

Hankkeen toiminta-aika 1.6. - 31.12.2014. Hankkeessa välitetään tietoa uusiutuvien energialähteiden vaihtoehdoista ja mahdollisuuksista, sekä niiden hyödyntämisestä ja innovoinnista.

Ookko kunnoss? II

Hankkeen toiminta-aika 1.7.2013 - 31.12.2014. Koulutushanke tarjoaa maatilayrittäjille koulutuksia ja vertaistukea, isoissa tapahtumissa ja pienryhmissä. Arjessa jaksamista, välittämistä, vertaistukea, yhdessä tekemistä ja oppimista.

Etelä-Pohjanmaan Aikuiskoulutusfoorumi

Hankkeen toiminta-aika 1.11.2015 - 30.6.2014. Hankkeessa edistetään aikuiskoulutustoimijoiden verkostoitumista foorumimallilla. Toimintamalli vakiintui EP:llä yhteistoiminnaksi, jonka puitteissa foorumi jatkaa toimintaansa edelleen.

Tiedonpuut -koulutushanke

Hankkeen toiminta-aika 1.9.2009 – 31.8.2014. Viisivuotinen metsäalan koulutushanke toteutetaan yhdessä paikallisten metsänhoitoyhdistysten kanssa ja järjestetään koulutuksia eri puolilla maakuntaa.

Palvelupiste-AikuiskoulutusEP

Hankkeen toiminta-aika 1.8.2011 – 30.6.2014. Hanke kehittää aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja. Näillä ohjauksellisilla palveluilla tuetaan aikuisten edellytyksiä ylläpitää ja täydentää ammattitaitoaan alanvaihdon tai toimenkuvan muuttuessa.

Nicekone - Teknologiaa maatilojen naisille

Hankkeen toiminta-aika 1.10.2012 - 31.5.2014. Eteläpohjalaisille maatilojen naisille suunnattu koulutushanke.

SyTyKe

Hankkeen toiminta-aika 1.11.2012 - 30.6.2014. Hankkeen tavoitteena on ottaa aikaisemmat työelämänkehittämishankkeiden kehittämistyön tulokset käyttöön ja välttää päällekkäistä kehittämistä, tehdä yhdessä ja oppia toisilta, tuottaa nopeammin ja kehittää edelleen innovaatioita.

Yritystä ja Intoa Kyrönmaan Tiloillle

Hankkeen toiminta-aika 1.5.2011 - 30.4.2014. Hankkeessa kehitetään kyrönmaalaisten maatilojen kannattavuutta ja toimintaa.

Opso Pro Central

Hankkeiden toiminta-ajat 1.6.2010 - 31.5.2012 ja 1.6.2012 - 31.5.2014. Nämä kaksivuotiset hankkeet ”liikuttavat” suomalaisia oppisopimusopiskelijoita Eurooppaan kokemaan kansainvälisiä työssä oppimisjaksoja Leonardo da Vinci liikkuvuusrahoituksen tuella.

Green Care Etelä-Pohjanmaa

Hankkeen toiminta-aika 1.10.2011 - 28.2.2013. Green Care tarkoittaa luontoon ja maaseutuympäristöön liittyvää toimintaa, jolla edistetään ihmisten hyvinvointia ja elämänlaatua. Esiselvityshanke on hyvinvointi-, terveys ja kasvatuspalveluja hankkiville ja tuottaville tahoille, sekä maaseudun yrittäjille, jotka ovat kiinnostuneita tuottamaan edellä mainittuja palveluja.

Sopimushankkija II

Hankkeen toiminta-aika 10.9.2008 – 31.12.2013. Hankkeella haetaan ratkaisua eteläpohjalaisten metallialan pk-yritysten osaamisen ja verkostoitumisen kehittämiseen.

Opin Ovi Etelä-Pohjanmaa

Hankkeen toiminta-aika 1.5.2009 - 30.4.2012. Opin Ovi Etelä-Pohjanmaa on laaja, maakunnallinen aikuiskoulutuksen tieto-, ohjaus- ja neuvontapalvelujen kehittämisprojekti.

Osaamista metalliin

Hanke toteutetaan ajalla 1.2.2012 - 31.12.2013. Tavoitteena on hyödyntää uutta teknologiaa ammatillisen koulutuksen laadun ja vetovoimaisuuden kehittämiseksi sekä korjata työvoiman kysynnän ja tarjonnan epäsuhtaa.

Energiatehokas korjausrakentaminen

Hankkeen toiminta-aika 1.10.2012 – 31.12.2013. Hanke on Sedu Aikuiskoulutuksen (Seinäjoki) ja Vaasan aikuiskoulutuskeskuksen (Vaasa) yhteishanke alueellisen korjausrakentamisen koulutuksen kehittämiseksi ja työelämän tarpeiden kartoittamiseksi.

50+ osaajat työssä

Hankkeen toiminta-aika 1.11.2012 - 31.12.2013. Hanke tähtää työurien pidentämiseen.

Luonnon- ja maisemanhoitotöiden koulutushanke - LUMAKO

Hankkeen toiminta-aika 1.11.2010 - 30.10.2013. Hankkeessa koulutetaan luonnon- ja maisemanhoitoon, joka on uusi ja kehittyvä yritystoiminnan ala maaseudulla.

Täsmätuotteet työelämälle

Hankkeen toiminta-aika 1.11.2012 - 31.12.2013. Hankkeen avulla pyritään entistä paremmin palvelemaan alueen yrityksiä tarjoamalla heille monipuolisia mahdollisuuksia henkilöstön osaamisen ja yrityksen kehittämiseen.

Yritysareena

Hankkeen toiminta-aika 1.5.2010 - 31.12.2013. Yritysareenassa edistetään yrityksen perustamista suunnittelevien ja alkuvaiheessa olevien yrittäjien liiketoimintaosaamista.

Metallialan Osaaminen Muutoksessa - MOM

Hankkeen toiminta-aika 1.6.2011 - 31.12.2012. Hankkeen pitkän tähtäimen tavoitteena on toteuttaa metallialalle toimiva osaamis- ja oppimisympäristöverkosto, jonka kautta voidaan tarjota perus-, lisä- ja täydennyskoulutusta ja demonstroida erilaisia työ-, asennus-, ja laiteratkaisuja.

PUUSKE II

Hankkeen toiminta-aika 1.6.2010 - 31.6.2012. Hankkeen tavoitteena on kehittää pätevöitymisjärjestelmä puuston käsittelyyn. Järjestelmään luodaan puuston käsittelystandardeja, jotka pilotoidaan aidossa toimintaympäristössä.

Pienyrittäjien sijaispalveluhanke

Hankkeen toiminta-aika 1.8.2011 – 31.12.2012. Hankkeessa järjestetään yrittäjien sijaispalveluvalmennusta.

Työelämään Erinomaista Osaamista – TERO

Hankkeen toiminta-aika 1.4.2009 - 31.12.2012. Valtakunnallinen kehittämis- ja koulutusprojekti tähtää elintarvikeklusterin ja sen eri toimialojen työpaikkaohjaajien sekä alan opettajien työelämäosaamisen.

Taitaja 2016

Ammattitaidon SM-kilpailujen, eli Taitaja-tapahtuman järjestämisoikeudet myönnettiin Seinäjoen koulutuskuntayhtymälle vuodelle 2016. Toukokuussa 2016 tapahtumapaikkana toimi Seinäjoki Areena.

IVaLo - Innostunut VarastoLogistiikka Opiskelija

Hankkeessa kehitetään varastoalalle mm. yhtenäinen ammatillinen verkko-opetusmateriaali.

PoWeria Auringosta

Hankkeessa lisätään tietoa auringon käyttämisestä energialähteenä yhdessä muiden perinteisten energian tuotantokeinojen rinnalla.

Uudenlaiset työ- ja oppimisympäristöt (UTO)

Hankkeessa kehitetään kouluttajien ja muun henkilökunnan pedagogista ja teknologista osaamista.

LATE - Laatua tekemällä yhteistyössä työelämän kanssa

Hankkeen tavoitteena on kehittää ammatillisen lisäkoulutuksen laatua ja vaikuttavuutta hyödyntämällä tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksia koulutuksessa.

HECSO - lämpöyrittäjyys tunnetuksi

Hankkeen tavoitteena on Etelä-Pohjanmaalle muodostuneen lämpöyrittäjyyden osaamiskeskittymän tunnetuksi tekeminen ja hyödyntäminen alan yritysten ja sidosryhmien kansainvälistymisessä.
Kysy lisää hanketoiminnasta ja kehittämisestä
Kurunsaari Marja-Terttu
Kehittämisjohtaja